Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги АТ «КБ «ГЛОБУС»


07/12/2020

7 грудня 2020 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «КБ «ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 35591059) за національною шкалою на рівні uaAА. Також був оновлений рейтинг депозитів Банку на рівні ua2+ за шкалою Агентства. Позичальник з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу за національною шкалою, РА «Експерт-Рейтинг» керувалося основними підсумками роботи Банку за дев’ять місяців 2020 року, особливою і регулярною інформацією Банку як емітента цінних паперів, а також окремими формами статистичної звітності Банку за січень-жовтень 2020 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтинга із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Протягом 2019 року та січня-жовтня 2020 року регулятивний капітал АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н1) коливався в діапазоні 280,372-487,482 млн. грн. та демонстрував різноспрямовану динаміку. З початку 2020 року обсяг регулятивного капіталу Банку (Н1) виріс на 37,48% і станом на 02.11.2020 склав 465,127 млн. грн., що на 265,127 млн. грн. перевищило встановлене НБУ граничне значення.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н2) в період з 02.01.2019 по 02.11.2020 коливався в межах від 11,29% до 20,60%. Динаміка Н2 Банку була різноспрямованою, його значення переважно з помітним запасом перевищували встановлений регулятором граничний рівень, але були нижчими за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.11.2020 Н2 Банку складав 16,83%, що на 6,83 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 4,93 п.п. менше, ніж середньо-ринковий показник.

Норматив достатності основного капіталу АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н3) впродовж 2019 року та січня-жовтня 2020 року коливався в межах 7,28-12,66% та з запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був нижчим за середньо-ринкові показники даного нормативу. Станом на 02.11.2020 Н3 Банку складав 10,62%, що на 3,62 п.п. перевищувало встановлену регулятором граничну відмітку, але було на 5,12 п.п. нижче середнього показника даного нормативу по банківській системі України.

Агентство нагадує про результати проведеного у 2019 році НБУ стрес-тестування найбільших українських банків, в ході якого визначався необхідний (цільовий) рівень достатності капіталу фінустанов. Згідно даних стрес-тесту, необхідний рівень нормативів Н2 та Н3 АТ «КБ «ГЛОБУС» (з урахуванням здійснених Банком заходів) становить 16,90%. Для повного виконання вимог за результатами стрес-тестування НБУ надав банкам час до жовтня 2020 року.

Таким чином, станом на початок листопада 2020 року нормативи достатності регулятивного та основного капіталу АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н2 та Н3) з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.10.2020 нормативи Н2 та Н3 Банку становили 20,61% та 12,66% відповідно, Н3 був меншим на 4,24 п.п. за цільовій показник, визначений НБУ в ході проведення стрес-тестування АТ «КБ «ГЛОБУС» в 2019 році. При цьому, Агентство позитивно оцінює зростання обсягу регулятивного капіталу Банку (Н1) та очікує від АТ «КБ «ГЛОБУС» дотримання вимог регулятора щодо значень нормативів Н2 та Н3.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2020 по 01.10.2020 активи АТ «КБ «ГЛОБУС» виросли на 1,74% до 3,995 млрд. грн., обсяг кредитів та заборгованості клієнтів Банку збільшився на 16,58% і склав 1,861 млрд. грн., а їхня частка в активах АТ «КБ «ГЛОБУС» продемонструвала приріст на 5,93 п.п. до 46,58%. Частка валютних кредитів у кредитному портфелі Банку станом на 01.10.2020 складала 2,16%, що свідчить про низький рівень прямого впливу валютного ризику на кредитний портфель АТ «КБ «ГЛОБУС». Водночас, в кредитному портфелі Банку вагому частку продовжували займати кредити фізичним особам: станом на 01.10.2020 її розмір складав 55,47%.

Протягом періоду з 01.01.2019 по 01.11.2020 частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ «КБ «ГЛОБУС», які розраховуються Агентством як сума кредитів п’ятого класу (для кредитів фізичним особам) та десятого класу (для кредитів юридичним особам), коливалась в межах від 9,20% до 13,61%. Агентство звертає увагу, що станом на 01.10.2020 частка NPL в кредитах АТ «КБ «ГЛОБУС» складала 13,32%, тоді як середній показник частки NPL по банківській системі України становив 47,73%. Тобто станом на початок жовтня 2020 року показник NPL Банку був у 3,58 рази нижчим за середньо-ринкове значення. Крім того, станом на 01.11.2020 частка NPL в кредитах АТ «КБ «ГЛОБУС» зменшилась до 10,59%.

 

Ліквідність

Впродовж 2019 року та січня-жовтня 2020 року норматив короткострокової ліквідності АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н6) коливався в межах від 60,18% до 99,13%. При цьому, значення Н6 Банку практично на постійній основі з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, але переважно були нижчими за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.11.2020 Н6 Банку складав 85,63%, що на 25,63 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 2,87 п.п. менше за середньо-ринковий показник даного нормативу.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «КБ «ГЛОБУС» в період з 01.02.2019 по 01.11.2020 коливався в діапазоні 114,95-468,84% та переважно з вагомим запасом перевищував встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.11.2020 LCRвв Банку складав 253,10%, що в 2,53 рази перевищувало нормативне значення, встановлене НБУ на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «КБ «ГЛОБУС» впродовж періоду з 01.02.2019 по 01.11.2020 коливався в мехах 70,73-604,21%, з вагомим запасом перевищуючи встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.11.2020 LCRів Банку складав 197,88%, що в 1,98 рази перевищувало встановлене регулятором нормативне значення.

Отже, станом на початок листопада 2020 року АТ «КБ «ГЛОБУС» був добре забезпечений ліквідністю, на що вказують показники відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв та LCRів), які з вагомим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками 9 місяців 2020 року АТ «КБ «ГЛОБУС» отримав прибуток в обсязі 119,240 млн. грн., що на 123,92% перевищило прибуток Банку за 9 місяців 2019 року.

При цьому, ключові статті доходів АТ «КБ «ГЛОБУС» продемонстрували різноспрямовану динаміку. Так, за підсумками 9 місяців 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року чистий процентний дохід Банку виріс на 93,53% до 203,312 млн. грн., а чистий комісійний дохід АТ «КБ «ГЛОБУС» зменшився на 21,21% і склав 106,360 млн. грн.

Агентство підкреслює, що незважаючи на триваючі карантинні обмеження, АТ «КБ «ГЛОБУС» продовжує підтримувати прибуткову діяльність та демонструє високу динаміку зростання фінансових результатів впродовж трьох кварталів 2020 року поспіль. Так, прибуток Банку за перший квартал 2020 року складав 4,539 млн. грн., за другий квартал – 47,046 млн. грн., а за третій квартал - 67,718  млн. грн.

Здатність АТ «КБ «ГЛОБУС» в непростих макроекономічних умовах діяльності генерувати та нарощувати вагомі фінансові результати високо оцінюється Агентством. 

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що на момент оновлення рейтингу АТ «КБ «ГЛОБУС» перебував на обліку в органах ДФС і не мав податкової заборгованості.

Банк не був віднесений НБУ до категорії проблемних, дотримувався ключових нормативів, встановлених НБУ, і виконував зобов'язання перед кредиторами і вкладниками в рамках чинного законодавства, правил і процедур Банку.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок листопада 2020 року нормативи достатності регулятивного та основного капіталу АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н2 та Н3) з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.10.2020 нормативи Н2 та Н3 Банку становили 20,61% та 12,66% відповідно, Н3 був меншим на 4,24 п.п. за цільовій показник, визначений НБУ в ході проведення стрес-тестування АТ «КБ «ГЛОБУС» в 2019 році. Агентство позитивно оцінює зростання обсягу регулятивного капіталу Банку (Н1) та очікує від АТ «КБ «ГЛОБУС» виконання вимог регулятора щодо значень нормативів Н2 та Н3. АТ «КБ «ГЛОБУС» був добре забезпечений ліквідністю: показники відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв та LCRів) з вагомим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.10.2020 частка NPL у кредитному портфелі АТ «КБ «ГЛОБУС» була у 3,58 рази нижчою за середній показник NPL по банківській системі України. За підсумками 9 місяців 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року АТ «КБ «ГЛОБУС» на 93,53% збільшив чистий процентний дохід та в 2,24 рази наростив прибуток (до 119,240 млн. грн.). Здатність Банку в умовах триваючого карантину генерувати та нарощувати вагомі фінансові результати високо оцінюється Агентством.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "КБ "ГЛОБУС" із статистичними показниками (укр.) - 21.09.2020

Оновлення рейтингу АТ "КБ "ГЛОБУС" із статистичними показниками (eng.) - 21.09.2020

Персональна сторінка банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com