Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги АТ «КБ «ГЛОБУС»


22/04/2021

22 квітня 2021 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «КБ «ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 35591059) за національною шкалою на рівні uaAА. Також був оновлений рейтинг депозитів Банку на рівні ua2+ за шкалою Агентства. Позичальник з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу за національною шкалою, РА «Експерт-Рейтинг» керувалося основними підсумками роботи Банку за 2020 рік, особливою і регулярною інформацією Банку як емітента цінних паперів, а також окремими формами статистичної звітності Банку за січень-лютий 2021 року.

Загрузити файл оновлення рейтинга із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н1) впродовж 2020 року та січня-лютого 2021 року коливався в межах від 324,673 млн. грн. до 539,536 млн. грн. З початку 2020 року обсяг регулятивного капіталу Банку (Н1) виріс на 49,12% і станом на 01.03.2021 склав 504,523 млн. грн., що на 304,523 млн. грн. перевищило встановлену НБУ граничну відмітку (на рівні 200 млн. грн.).

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н2) в період з 02.01.2020 по 01.03.2021 коливався в діапазоні 12,22%-20,60%. При цьому, Н2 Банку переважно з помітним запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, але був нижчим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.03.2021 Н2 Банку складав 16,43%, що на 6,43 п.п. перевищувало встановлене регулятором граничне значення, але було на 5,93 п.п. менше, ніж середньо-ринковий показник.

Норматив достатності основного капіталу АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н3) протягом 2020 року та січня-лютого 2021 року коливався в межах 8,52%-14,36% та з запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але при цьому був нижчим за середньо-ринкові показники даного нормативу. Станом на 01.03.2021 Н3 Банку складав 12,55%, що на 5,55 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, але було на 3,40 п.п. нижче середнього показника даного нормативу по банківській системі України.

    Загалом станом на початок березня 2021 року нормативи достатності регулятивного та основного капіталу АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н2 та Н3) з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні відмітки, але були меншими за середньо-ринкові показники та цільові значення, визначені НБУ для даних нормативів в ході проведення стрес-тестування Банку в 2019 році.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.01.2021 порівняно з 01.01.2020 активи АТ «КБ «ГЛОБУС» виросли на 37,38% до 5,395 млрд. грн., обсяг кредитів та заборгованості клієнтів Банку збільшився на 46,13% і склав 2,333 млрд. грн., а їхня частка в активах АТ «КБ «ГЛОБУС» зросла на 2,59 п.п. (з 40,65% до 43,24%). Частка валютних кредитів у кредитному портфелі Банку станом на 01.01.2021 складала 3,52%, що вказує на низький рівень прямого впливу валютного ризику на кредитний портфель АТ «КБ «ГЛОБУС». При цьому, в кредитному портфелі Банку вагому частку продовжували займати кредити фізичним особам: станом на 01.01.2021 вони становили 49,66% кредитного портфеля.

Впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.02.2021 частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ «КБ «ГЛОБУС», які розраховуються Агентством як сума кредитів п’ятого класу (для кредитів фізичним особам) та десятого класу (для кредитів юридичним особам), коливалась в діапазоні від 6,86% до 13,61%. При цьому Агентство звертає увагу, що станом на 01.02.2021 частка NPL в кредитах АТ «КБ «ГЛОБУС» складала 6,86%, тоді як середній показник частки NPL по банківській системі України становив 43,11%. Таким чином, станом на початок лютого 2021 року показник NPL Банку був у 6,28 разів нижчим за середньо-ринковий рівень.

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н6) протягом 2020 року та січня-лютого 2021 року коливався в діапазоні 67,75%-99,13%. При цьому, значення Н6 Банку практично на постійній основі з помітним запасом перевищували встановлене НБУ граничне значення, а також періодично перевищували середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.03.2021 Н6 Банку складав 79,80%, що на 19,80 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 7,99 п.п. менше за середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «КБ «ГЛОБУС» в період з 01.01.2020 по 01.03.2021 коливався в межах 177,16%-307,48% та переважно більш ніж вдвічі перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.03.2021 LCRвв Банку складав 187,64%, що в 1,88 рази перевищувало встановлене НБУ нормативне значення (на рівні 100%).

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «КБ «ГЛОБУС» впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.03.2021 коливався в діапазоні від 111,43% до 283,96% та переважно з вагомим запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.03.2021 LCRів Банку складав 113,80%, що на 13,80 п.п. перевищувало встановлений регулятором нормативний рівень.

Таким чином, станом на початок березня 2021 року АТ «КБ «ГЛОБУС» підтримував запас ліквідності на достатньому рівні, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв та LCRів), які з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками 2020 року АТ «КБ «ГЛОБУС» отримав прибуток в обсязі 110,395 млн. грн., що в 2,46 рази (на 65,453 млн. грн.) перевищило прибуток Банку за 2019 рік.

Водночас, ключові статті доходів АТ «КБ «ГЛОБУС» продемонстрували різноспрямовану динаміку. Так, за підсумками 2020 року в порівнянні з 2019 роком чистий процентний дохід Банку виріс на 94,46% і склав 289,161 млн. грн., тоді як чистий комісійний дохід АТ «КБ «ГЛОБУС» зменшився на 8,45% до 158,955 млн. грн.

Також Агентство звертає увагу на те, що впродовж перших трьох кварталів 2020 року АТ «КБ «ГЛОБУС» демонстрував  прибуткову діяльність і лише у четвертому кварталі показав збиток у розмірі 8,908 млн. грн., що має об’єктивний характер з огляду на триваючий карантин та сповільнення ділової активності в Україні. Агентство нагадує, що прибуток Банку за перший квартал 2020 року складав 4,539 млн. грн., за другий квартал – 47,046 млн. грн., а за третій квартал – 67,718  млн. грн.

 Загалом, Агентство високо оцінює як сам фінансовий результат АТ «КБ «ГЛОБУС», згенерований за підсумками 2020 року, так і темп його приросту у порівнянні з підсумками 2019 року, враховуючи непрості макроекономічні умови діяльності Банку, що зумовлені триваючими карантинними обмеженнями в країні.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що на момент оновлення рейтингу АТ «КБ «ГЛОБУС» перебував на обліку в органах ДФС і не мав податкової заборгованості.

Банк не був віднесений НБУ до категорії проблемних, дотримувався ключових нормативів, встановлених НБУ, і виконував зобов'язання перед кредиторами і вкладниками в рамках чинного законодавства, правил і процедур Банку.

 

\Узагальнення

  Таким чином, станом на початок березня 2021 року АТ «КБ «ГЛОБУС» був добре забезпечений капіталом: регулятивний капітал, а також нормативи достатності регулятивного та основного капіталу Банку з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. При цьому, АТ «КБ «ГЛОБУС» підтримував достатній запас ліквідності, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв та LCRів), які з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.02.2021 частка NPL у кредитному портфелі АТ «КБ «ГЛОБУС» була у 6,28 разів нижчою за середній показник NPL по банківській системі України, що свідчить про хорошу якість кредитного портфеля банку. За підсумками 2020 року в порівнянні з 2019 роком АТ «КБ «ГЛОБУС» на 94,46% збільшив чистий процентний дохід та в 2,46 рази наростив прибуток (до 110,395 млн. грн.). Здатність Банку в умовах уповільнення ділової активності в країні істотно нарощувати фінансові результати високо оцінюється Агентством.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "КБ "ГЛОБУС" із статистичними показниками (укр.) - 22.04.2021

Оновлення рейтингу АТ "КБ "ГЛОБУС" із статистичними показниками (eng.) - 22.04.2021

Персональна сторінка банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com