Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги АТ «КБ «ГЛОБУС»


09/07/2021

9 липня 2021 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «КБ «ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 35591059) за національною шкалою на рівні uaAА. Також був оновлений рейтинг депозитів Банку на рівні ua2+ за шкалою Агентства. Позичальник з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу за національною шкалою, РА «Експерт-Рейтинг» керувалося основними підсумками роботи Банку за перший квартал 2021 року, особливою і регулярною інформацією Банку як емітента цінних паперів, а також окремими формами статистичної звітності Банку за січень-травень 2021 року.

Загрузити файл оновлення рейтинга із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Впродовж 2020 року та січня-травня 2021 року регулятивний капітал АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н1) коливався в діапазоні від 324,673 млн грн до 539,536 млн грн. З початку 2021 року регулятивний капітал Банку (Н1) зменшився на 8,23% і станом на 01.06.2021 його обсяг склав 492,939 млн грн, що на 292,939 млн грн перевищило граничне значення, встановлене НБУ на рівні 200 млн грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н2) в період з 02.01.2020 по 01.06.2021 коливався в межах від 12,22% до 20,60%. Незважаючи на нерівномірну динаміку, показники  Н2 Банку переважно з помітним запасом перевищували встановлений НБУ граничний рівень, але були нижчими за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.06.2021 Н2 Банку складав 13,87%, що на 3,87 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, але було на 8,77 п.п. менше, ніж середньо-ринковий показник.

Норматив достатності основного капіталу АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н3) впродовж 2020 року та січня-травня 2021 року коливався в рамках 8,52-14,36% та з запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але при цьому був нижчим за середньо-ринкові показники даного нормативу. Станом на 01.06.2021 Н3 Банку складав 12,57%, що на 5,57 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, але було на 4,19 п.п. нижче середнього значення даного нормативу по банківській системі України.

Таким чином, станом на початок червня 2021 року нормативи достатності регулятивного та основного капіталу АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н2 та Н3) з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, але були меншими за середні показники даних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2021 по 01.04.2021 активи АТ «КБ «ГЛОБУС» виросли на 0,81% до 5,421 млрд грн, обсяг кредитів та заборгованості клієнтів Банку збільшився на 36,29% і склав 3,168 млрд грн, а їхня частка в активах АТ «КБ «ГЛОБУС» продемонструвала приріст на 15,21 п.п. (з 43,22% до 58,43%). Частка валютних кредитів у кредитному портфелі Банку станом на 01.04.2021 складала 2,87%, тобто рівень прямого впливу валютного ризику на кредитний портфель АТ «КБ «ГЛОБУС» залишався низьким. Разом з цим, за період з 01.01.2021 по 01.04.2021 в кредитному портфелі Банку на 10,67 п.п. зменшилась  частка кредитів фізичним особам: з 49,84% до 39,17%.

Впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.05.2021 частка непрацюючих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ «КБ «ГЛОБУС», які розраховуються Агентством як сума кредитів п’ятого класу (для кредитів фізичним особам) та десятого класу (для кредитів юридичним особам), коливалась в межах від 5,68% до 13,61%. При цьому, Агентство звертає увагу, що станом на 01.05.2021 частка NPL в кредитах АТ «КБ «ГЛОБУС» складала 6,13%, тоді як середній показник частки NPL по банківській системі України був на рівні 41,57%. Таким чином, станом на початок травня 2021 року показник NPL Банку був у 6,78 рази нижчим за середньо-ринкове значення.

 

Ліквідність

Впродовж 2020 року та січня-травня 2021 року норматив короткострокової ліквідності АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н6) коливався в межах від 67,75% до 99,13%. При цьому, Н6 Банку практично на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також періодично перевищував середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.06.2021 Н6 Банку складав 81,76%, що на 21,76 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 8,77 п.п. менше за середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «КБ «ГЛОБУС» в період з 01.01.2020 по 01.06.2021 коливався в діапазоні 115,28-307,48% та переважно більш ніж вдвічі перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.06.2021 LCRвв Банку складав 115,28%, що на 15,28 п.п. перевищувало встановлене НБУ нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «КБ «ГЛОБУС» впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.06.2021 коливався в рамках від 111,43% до 283,96%, переважно з вагомим запасом перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.06.2021 LCRів Банку складав 148,10%, що на 48,10 п.п. перевищувало встановлений регулятором нормативний рівень.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «КБ «ГЛОБУС» станом на 01.06.2021 складав 100,08%, що на 20,08 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (на рівні не менше 80%). Вказаний коефіцієнт встановлює мінімально необхідний рівень стабільного фінансування, достатній для забезпечення фінансування діяльності банку на горизонті один рік.

Таким чином, станом на початок червня 2021 року АТ «КБ «ГЛОБУС» підтримував достатній рівень ліквідності, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв, LCRів та NSFR), які із запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

    За підсумками першого кварталу 2021 року АТ «КБ «ГЛОБУС» отримав прибуток в обсязі 18,835 млн грн, що в 3,15 рази (на 14,296 млн грн) перевищило прибуток, отриманий Банком за підсумками першого кварталу 2020 року.

    При цьому, впродовж періоду аналізу ключові статті доходів АТ «КБ «ГЛОБУС» продемонстрували різноспрямовану динаміку: чистий процентний дохід Банку виріс на 76,36% до 102,508 млн грн, а чистий комісійний дохід зменшився на 6,19% і склав 35,152 млн грн.

 Агентство позитивно оцінює факт повернення АТ «КБ «ГЛОБУС» до прибуткової діяльності та темп приросту прибутку, продемонстрований за підсумками першого кварталу 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. Агентство нагадує про те, що у четвертому кварталі 2020 року Банк показав збиток у розмірі 26,613 млн грн, що, втім, носило об’єктивний характер з огляду на сповільнення ділової активності в Україні, обумовлене триваючими карантинними обмеженнями. При цьому, Агентство звертає увагу на те, що в другому та третьому кварталах 2020 року АТ «КБ «ГЛОБУС» згенерував вагомі обсяги прибутку. 

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що на момент оновлення рейтингу АТ «КБ «ГЛОБУС» перебував на обліку в органах ДФС і не мав податкової заборгованості.

Банк не був віднесений НБУ до категорії проблемних, дотримувався ключових нормативів, встановлених НБУ, і виконував зобов'язання перед кредиторами і вкладниками в рамках чинного законодавства, правил і процедур Банку.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок червня 2021 року АТ «КБ «ГЛОБУС» був достатньо забезпечений капіталом (регулятивним та основним) та ліквідністю, на що вказують відповідні нормативи Банку, які з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.05.2021 частка NPL у кредитному портфелі АТ «КБ «ГЛОБУС» була у 6,78 рази нижчою за середній показник NPL по банківській системі України, що свідчить про хорошу якість кредитного портфеля Банку. За підсумками першого кварталу 2021 року АТ «КБ «ГЛОБУС» отримав прибуток в обсязі 18,835 млн грн, що в 3,15 рази перевищило прибуток, отриманий Банком за підсумками першого кварталу 2020 року. Агентство позитивно оцінює темпи приросту як прибутку, так і чистого процентного доходу АТ «КБ «ГЛОБУС», обсяг якого за підсумками першого кварталу 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, виріс на 76,36% (до 102,508 млн грн).

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "КБ "ГЛОБУС" із статистичними показниками (укр.) - 09.07.2021

Оновлення рейтингу АТ "КБ "ГЛОБУС" із статистичними показниками (eng.) - 09.07.2021

Персональна сторінка банку на сайті агентства

 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com