Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги АТ «КБ «Глобус»


12/06/2019

12 червня 2019 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «КБ «ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 35591059) за національною шкалою на рівні uaAА. Також був оновлений рейтинг депозитів на рівні ua2+ за шкалою Агентства. Позичальник з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу за національною шкалою, РА «Експерт-Рейтинг» керувалося основними підсумками роботи Банку за перший квартал 2019 року, особливою і регулярною інформацією Банку як емітента цінних паперів, а також окремими формами статистичної звітності Банку за січень-квітень 2019 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтинга із статистичними додатками


Капітал та адекватність капіталу

Протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року регулятивний капітал АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н1) коливався в діапазоні 227,652-390,789 млн. грн. Станом на 02.05.2019 Н1 Банку склав 319,839 млн. грн., що на 119,839 млн. грн. перевищувало встановлену НБУ граничну позначку в розмірі 200 млн. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н2) протягом періоду з 02.01.2018 по 02.05.2019 коливався в межах 10-15,84%. Станом на 02.05.2019 Н2 Банку склав 13,82%, що було на 3,82 п.п. більше встановленої НБУ граничної позначки. Протягом вказаного періоду аналізу Банк суворо дотримувався вимог НБУ до значень нормативу адекватності регулятивного капіталу, але його рівень був переважно нижче середньоринкових показників.

Таким чином, протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року динаміка нормативів Н1 та Н2 Банку була різноспрямованою. При цьому Агентство позитивно оцінює запас по нормативам, який підтримує АТ «КБ «ГЛОБУС», що вказує на достатній рівень забезпеченості Банку регулятивним капіталом.

 

Структура та якість активів

Протягом 2018 року та першого кварталу 2019 року частка кредитів в активах АТ «КБ «ГЛОБУС» коливалась в діапазоні 50,13-65,97%, а станом на 01.04.2019 склала 58,42%, що на 8,29 п.п. більше, ніж станом на 01.01.2018. Хоча динаміка частки кредитів в активах Банку за останні 24 квартали була нерівномірною, Агентство відмічає тренд до її зростання, що позитивно відобразилось на доходах Банку: за період з 01.07.2013 по 01.04.2019 частка кредитів в активах АТ «КБ «ГЛОБУС» виросла на 21,67 п.п. Частка валютних кредитів в кредитному портфелі Банку за останні 24 квартали зменшилась з 3,96% до 0,20%, що вказує на дуже низький рівень валютного ризику.

Агентство звертає увагу на плани АТ «КБ «ГЛОБУС» щодо нарощення кредитної активності у 2019 році,  зокрема Банк планує пошук нових партнерів і розширення лінійки цільових партнерських програм з фінансування клієнтів малого та середнього бізнесу на придбання сільськогосподарської техніки та комерційного транспорту. АТ «КБ «ГЛОБУС» також має дуже амбітні плани і цілі на ринку кеш-кредитування та автокредитування, що є одними з ключових напрямків у стратегії розвитку Банку на 2019 рік.

За період з 01.01.2018 по 01.04.2019 частка кредитів фізичним особам в кредитах Банку виросла з 38,99% до 52,74%. За цей же період частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ «КБ «ГЛОБУС», які розраховуються Агентством як сума кредитів п’ятого класу (для кредитів фізичним особам) та десятого класу (для кредитів юридичним особам), зменшилась з 22,81% до 9,60%. При цьому середній показник частки NPL по банківській системі України станом на 01.04.2019 становив 53,34%. Отже, показник NPL Банку був в 5,6 разів нижче за середньо-ринкове значення, що свідчить про високу якість кредитного портфеля АТ «КБ «ГЛОБУС».


Ліквідність

Норматив миттєвої ліквідності АТ «КБ «ГЛОБУС» за період з 02.01.2018 по 02.05.2019 коливався в діапазоні 54,90-132,66%. Протягом вказаного періоду Н4 Банку з великим запасом перевищував встановлені НБУ мінімальні позначки та практично на постійній основі перевищував середні показники даного нормативу по банківській системі. Станом  на 02.05.2019 норматив миттєвої ліквідності Банку (Н4) склав 111,21%, що було на 91,21 п.п. більше, ніж встановлене НБУ граничне значення.

Норматив поточної ліквідності АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н5) протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року коливався в діапазоні від 45,57% до 92,45%. Н5 Банку з помітним запасом перевищував встановлену НБУ мінімальну позначку, але був нижче середніх показників  даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.05.2019 норматив поточної ліквідності АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н5) склав 88,24%, що на 48,24 п.п. перевищувало встановлений НБУ граничний рівень для даного нормативу.

Норматив короткострокової ліквідності АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н6) в період з 02.01.2018 по 01.04.2019 коливався в діапазоні від 60,02% до 78,21%. Протягом вказаного періоду аналізу Банк жодного разу не допускав порушення Н6. Станом на 02.05.2019 норматив короткострокової ліквідності АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н6) складав 69,69%, що було на 9,69 п.п. більше встановленої НБУ граничної відмітки.

Таким чином, протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року АТ «КБ «ГЛОБУС» не допускав порушень нормативів ліквідності. Значення нормативів миттєвої (Н4) та поточної (Н5) ліквідності Банку з помітним запасом перевищували встановлені регулятором граничні значення для даних нормативів, при цьому Н4 Банку був вищим за середньо-ринкові показники. Агентство позитивно оцінює приріст значень нормативу короткострокової ліквідності (Н6), яке дозволило Банку створити запас по відношенню до граничної відмітки, встановленої регулятором. На думку Агентства, Банк сформував оптимальний запас ліквідності.

 

Дохіднісь операцій

За підсумками першого кварталу 2019 року АТ «КБ «ГЛОБУС» отримав прибуток в розмірі 20,988 млн. грн., при тому, що перший квартал 2018 року Банк завершив зі збитком у сумі 1,237 млн. грн.

Вийти на прибуткову діяльність Банку дозволили високі темпи приросту ключових статей його доходів. Так, за підсумками першого кварталу 2019 року в порівнянні з першим кварталом 2018 року чистий процентний дохід Банку виріс в 1,7 рази (з 17,051 млн. грн. до 29,029 млн. грн.), а чистий комісійний дохід збільшився на 22,92% (з 37,681 млн. грн. до 46,318 млн. грн.).

Агентство нагадує, що перший та четвертий квартали 2018 року були для Банку збитковими, а другий та третій квартали 2018 року були прибутковими. На думку Агентства, на фінансовий результат Банку в першому та четвертому кварталах 2018 року вагомий тиск здійснило збільшення обсягу адміністративних та інших операційних витрат.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що на момент оновлення рейтингу АТ «КБ «ГЛОБУС» перебував на обліку в органах ДФС і не мав податкової заборгованості.

Банк не був віднесений НБУ до категорії проблемних, дотримувався ключових нормативів, встановлених НБУ, і виконував зобов'язання перед кредиторами і вкладниками в рамках чинного законодавства, правил і процедур Банку.

 

Узагальнення

Таким чином, АТ «КБ «ГЛОБУС» був забезпечений регулятивним капіталом на достатньому рівні: станом на початок травня 2019 року нормативи Н1 та Н2 Банку з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні позначки. Протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року Банк сформував та підтримував оптимальний запас ліквідності. Якість кредитного портфеля АТ «КБ «ГЛОБУС» була досить високою, про що свідчить показник частки NPL Банку, який станом на початок другого кварталу 2019 року був в 5,6 разів нижче середньо-ринкового значення. За підсумками першого кварталу 2019 року в порівнянні з першим кварталом 2018 року Банк вагомо наростив обсяги чистого процентного та чистого комісійного доходів, а також згенерував прибуток у сумі 20,988 млн. грн.

Аналітична служба РА "Експерт-Рейтинг" 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com