Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «КРЕДОБАНК»


08/09/2023

9 вересня 2023 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за перше півріччя 2023 року, а також окремих форм статистичної звітності Банку за 2022 рік та за січень-липень 2023 року.

 

 

Капітал та адекватність капітал

 

Регулятивний капітал АТ «КРЕДОБАНК» (Н1)  впродовж 2022 року та січня-липня 2023 року      коливався в межах від 3,093 млрд грн до 4,805 млрд грн, демонструючи стійку тенденцію до зростання. З початку 2023 року обсяг регулятивного капіталу Банку (Н1) виріс на 18,11% і станом на 01.08.2023 склав 4,805 млрд грн, що більше ніж в 24 раза перевищило встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (в розмірі 200 млн грн).

Норматив адекватності регулятивного капіталу  АТ «КРЕДОБАНК» (Н2) в період з 04.02.2022 по 01.08.2023 коливався в діапазоні  13,97%-31,09% та мав стійку тенденцію до зростання. Впродовж періоду аналізу Н2 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, а починаючи з січня 2023 року був постійно вищим за середньо-ринковий рівень даного нормативу. Станом на 01.08.2023 Н2 Банку складав 31,09%, що в 3,11 раза перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, а також було на 6,79 п.п. більше ніж середнє значення даного нормативу по банківській системі України.

Норматив достатності основного капіталу АТ «КРЕДОБАНК» (Н3) впродовж 2022 року та січня-липня 2023 року коливався в межах від 11,64% до 23,67%, та мав виражену тенденцію до зростання. При цьому, Н3 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, а починаючи з січня 2022 року його показники були вищими за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.08.2023 Н3 Банку складав 23,54%, що в 3,36 раза перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, та на 8,73 п.п. перевищувало середньо-ринковий показник. 

   Отже, станом на початок серпня 2023 року та впродовж всього періоду аналізу АТ «КРЕДОБАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, на що вказують високі значення відповідних нормативів Банку. При цьому, Н2 та Н3 не лише з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, але й впродовж періоду аналізу переважно були вищими за середні показники даних нормативів по банківській системі України.

 

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2023 по 01.07.2023 активи АТ «КРЕДОБАНК» виросли на 17,17% (до 45,660 млрд грн), чистий кредитний портфель Банку знизився на 3,66% (до 12,048 млрд грн), грошові кошти та їх еквіваленти збільшились на 38,22% (до 14,715 млрд грн), а інвестиції в цінні папери виросли в 1,5 раза (до 13,518 млрд грн).

В структурі активів та кредитного портфеля АТ «КРЕДОБАНК» станом на 01.07.2023 порівняно з 01.01.2023 відбулися наступні зміни:

-  частка кредитів у активах знизилась на 5,70 п.п.: з 32,09% до 26,39%;

-  частка валютних кредитів у кредитному портфелі виросла на 1,78 п.п.: з 19,00% до 20,78%. 

Частка неробочих кредитів (NPL) у кредитному портфелі АТ «КРЕДОБАНК», які розраховуються Агентством як сума кредитів 10 класу (для кредитів юридичним особам, крім банків, бюджетних установ та компаній спеціального призначення) та кредитів 5 класу (для кредитів всім іншим позичальникам) станом на 01.07.2023 порівняно з 01.01.2023 виросла на 0,49 п.п. (з 23,80% до 24,29%), а середнє значення частки NPL по банківській системі України збільшилось на 0,82 п.п. до 38,94% (дані на графіку 4 розраховані з врахуванням резервів).

      Таким чином, станом на початок другого півріччя 2023 року частка NPL в кредитному портфелі АТ «КРЕДОБАНК» була на 14,65 п.п. нижчою за середньо-ринковий показник.

 

 

Ліквідність

Впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.08.2023 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «КРЕДОБАНК» коливався в межах від  105,12% до 235,94%. Станом на 01.08.2024 NSFR Банку склав 235,94%, що в 2,36 раза перевищило граничне значення для даного нормативу. 

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «КРЕДОБАНК» в період з 01.01.2022 по 01.08.2023 коливався в діапазоні 132,12%-242,45% та з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.08.2023 LCRвв Банку склав 238,69%, що в 2,39 раза перевищувало встановлене НБУ нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «КРЕДОБАНК» впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.08.2023 коливався в межах від 117,19% до 307,74%, з запасом перевищуючи встановлений НБУ граничний рівень. Станом на 01.08.2023 LCRів Банку складав 307,74%, що було в 3,08 раза більше ніж встановлене регулятором граничне значення.

 

    Таким чином, станом на початок серпня 2023 року АТ «КРЕДОБАНК» підтримував хороший запас ліквідності, про що свідчать показники нормативів NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які в рази перевищували встановлені НБУ значення. Також Агентство вкотре акцентує увагу на наявності у АТ «КРЕДОБАНК» високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони його акціонера — PKO Bank Polski SA.

 

 

Дохідність операцій

Прибуток АТ «КРЕДОБАНК» за перше півріччя 2023 року склав 914,796 млн грн, що в 15,68 раза перевищило прибуток за перше півріччя 2022 року. 

Суттєвому зростанню прибутку АТ «КРЕДОБАНК» в аналізованому періоді сприяли такі фактори як істотний приріст ключових статей доходів Банку, а також значне скорочення обсягу витрат на формування резервів за кредитними збитками порівняно з першим півріччям 2022 року. 

Зокрема, чистий процентний дохід Банку за перше півріччя 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року виріс на 37,26% і склав 1,451 млрд грн, а чистий комісійний дохід збільшився на 18,44% до 259,170 млн грн. 

     Агентство підкреслює, що впродовж 9 останніх кварталів поспіль АТ «КРЕДОБАНК» на постійній основі генерував значні обсяги прибутку, та зберіг прибуткову діяльність навіть в 2022 році, що позитивно оцінюється Агентством.

 

 

Інші фактори

    На момент оновлення рейтингу АТ «КРЕДОБАНК» не був віднесений до категорії проблемних, та відповідно до чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур виконував свої зобов'язання.

 

   Агентство нагадує, що з березня 2022 року АТ «КРЕДОБАНК» входить до переліку системно важливих банків України (перелік був оновлений НБУ 10 березня 2023 року). Статус системно важливого банку означає, що діяльність банку впливає на стабільність усієї банківської системи країни.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок серпня 2023 року та впродовж періоду аналізу АТ «КРЕДОБАНК» був добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, про що свідчать відповідні нормативи Банку (Н1, Н2 та Н3), які зі значним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Крім того, нормативи Н2 та Н3 Банку були більшими за середні показники даних нормативів по банківській системі України. Станом на 01.08.2023 та впродовж всього періоду аналізу АТ «КРЕДОБАНК» підтримував хороший запас ліквідності, що підтверджують високі значення нормативів NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які істотно перевищували встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.07.2023 активи АТ «КРЕДОБАНК» були добре диверсифікованими, з високою питомою вагою ліквідних інструментів, а частка NPL в кредитному портфелі Банка була на 14,65 п.п. нижчою за середній показник NPL по банківській системі України. 

За підсумками першого півріччя 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року прибуток АТ «КРЕДОБАНК» виріс в 15,68 раза до 914,796 млн грн, чистий процентний дохід збільшився на 37,26%, а чистий комісійний дохід виріс на 18,44%. При цьому, впродовж 9 останніх кварталів поспіль АТ «КРЕДОБАНК» на постійній основі залишався прибутковим. Додатковим фактором, який позитивно впливає на рейтинг АТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою, є високий рівень зовнішньої підтримки зі сторони його акціонера — PKO Bank Polski SA. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com