Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги АТ «КРЕДОБАНК»


27/06/2022

27 червня 2022 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862) та облігаціям Банку, які знаходяться в обігу, на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за підсумками першого кварталу 2022 року, а також окремих форм статистичної звітності Банку за 2021 рік та за січень-травень 2022 року.

 

 

Капітал та адекватність капітал

Регулятивний капітал АТ «КРЕДОБАНК» (Н1)  впродовж 2021 року та січня-травня 2022 року      коливався в межах від 2,202 млрд грн до 3,737 млрд грн, демонструючи тенденцію до зростання. З початку 2022 року обсяг регулятивного капіталу Банку (Н1) виріс на 15,26% і станом на 01.06.2022 склав 3,737 млрд грн, що в 18,68 рази перевищило встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (в розмірі 200 млн грн).

 Норматив адекватності регулятивного капіталу  АТ «КРЕДОБАНК» (Н2) в період з 04.01.2021 по 01.06.2022 коливався в діапазоні  13,18-17,08% та на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але переважно був нижчим (окрім 01.06.2022) за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.06.2022 Н2 Банку складав  17,08%, що на 7,08 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, а також було на 0,43 п.п. більше за середньо-ринковий показник

 

Норматив достатності основного капіталу АТ «КРЕДОБАНК» (Н3) протягом 2021 року та січня-травня 2022 року коливався в рамках від 11,64% до 15,97%. При цьому, Н3 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, а починаючи з січня 2022 року його показники були більшими за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.06.2022 Н3 Банку складав 15,97%, що на 8,97 п.п. перевищувало встановлену регулятором граничну відмітку, а також було на 4,57 п.п. більше за середньо-ринковий показник.

      Отже, станом на початок червня 2022 року АТ «КРЕДОБАНК» був добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, на що вказують відповідні нормативи Банку (Н2 та Н3), які з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, а також були більшими за  середні показники даних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2022 по 01.04.2022 активи АТ «КРЕДОБАНК» зменшились на 5,69% (з 33,222 млрд грн до 31,332 млрд грн), а кредитний портфель Банку знизився на 0,37% (з 16,804 млрд грн до 16,742 млрд грн).

При цьому, в структурі активів та кредитного портфеля АТ «КРЕДОБАНК» станом на 01.04.2022 порівняно з 01.01.2022 відбулися наступні зміни:

- частка кредитів у активах виросла на 2,86 п.п.: з 50,58% до 53,44%;

- частка валютних кредитів у кредитному портфелі збільшилась на 0,89 п.п.: з 12,41% до 13,30%.

Частка неробочих кредитів (NPL) у кредитному портфелі АТ «КРЕДОБАНК», які розраховуються Агентством як сума кредитів п’ятого класу (для кредитів фізичним особам) та десятого класу (для кредитів юридичним особам), протягом періоду з 01.01.2021 по 01.05.2022 коливалась в межах від 6,12% до 9,63%. Станом на 01.05.2022 порівняно з 01.01.2022 показник частки NPL Банку виріс на 0,99 п.п. (з 6,12% до 7,11%), а середнє значення частки NPL по банківській системі України зменшилось на 3,34 п.п. (з 31,61% до 28,27%) (дані на графіку 4 розраховані з врахуванням резервів). Таким чином, станом на початок травня 2022 року частка NPL Банку була в 3,98 рази нижчою за середньо-ринковий показник.

 

Ліквідність

    Агентство зазначає, що з 23 березня 2022 року НБУ скасував для банків економічний норматив короткострокової ліквідності (Н6) у зв’язку із завершенням перехідного періоду щодо запровадження коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR), який є довгостроковим нормативом ліквідності і визначає мінімально необхідний рівень ліквідності для забезпечення фінансування діяльності банку на горизонті один рік (відповідне рішення було затверджене постановою Правління НБУ від 23 березня 2022 року № 59). Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) став обов’язковим до виконання з 1 квітня 2021 року.

Впродовж періоду з 01.04.2021 по 01.06.2022 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «КРЕДОБАНК» коливався в межах від  103,06% до  124,42%. Станом на 01.06.2022 NSFR Банку склав 124,42%, що на 34,42 п.п. перевищило встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (не менше 90%).

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «КРЕДОБАНК» в період з 01.01.2021 по 01.06.2022 коливався в діапазоні 111,18-242,45% та переважно з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.06.2022 LCRвв Банку склав 242,45%, що в 2,42 рази перевищило нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «КРЕДОБАНК» протягом періоду з 01.01.2021 по 01.06.2022 коливався в рамках від 109,82% до 192,53%, з запасом перевищуючи встановлений НБУ граничний рівень. Станом на 01.06.2022 LCRів Банку складав 192,53%, що було на 92,53 п.п. більше за встановлене регулятором граничне значення.

     Таким чином, станом на початок червня 2022 року АТ «КРЕДОБАНК» підтримував хороший запас ліквідності, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку (NSFR, LCRвв та LCRів). Також Агентство вкотре акцентує увагу на наявності у АТ «КРЕДОБАНК» високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони його акціонера — PKO Bank Polski SA.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого кварталу 2022 року АТ «КРЕДОБАНК» отримав прибуток в обсязі 39,624 млн грн, що на 80,68% менше обсягу прибутку, отриманого Банком за підсумками  першого кварталу 2021 року.

При цьому, ключові статті доходів АТ «КРЕДОБАНК» за вказаний період аналізу продемонстрували різноспрямовану динаміку. Так, за підсумками першого кварталу 2022 року в порівнянні з першим кварталом 2021 року чистий процентний дохід Банку виріс на 10,36% до 533,091 млн грн, тоді як чистий комісійний дохід зменшився на 17,00% і склав 96,129 млн грн. На фінансовий результат АТ «КРЕДОБАНК» суттєвий тиск здійснило значне зростання (в 6,2 рази) обсягу витрат на формування резервів за кредитними збитками (з 42,408 млн грн за підсумками першого кварталу 2021 року до 263,089 млн грн за підсумками першого кварталу 2022 року), що є об’єктивним фактором з огляду на події, пов'язані з російською агресією проти держави Україна.

    Водночас Агентство підкреслює, що впродовж 9 останніх кварталів поспіль АТ «КРЕДОБАНК» на постійній основі генерував значні обсяги прибутку, та, не зважаючи на погіршення макроекономічного середовища, зберіг прибуткову діяльність й за підсумками першого кварталу 2022 року, що позитивно оцінюється Агентством.

 

Інші фактори

На момент оновлення рейтингу АТ «КРЕДОБАНК» не був віднесений до категорії проблемних, та відповідно до чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур виконував свої зобов'язання.

 Агентство нагадує про те, що оновлюючи в березні 2022 року перелік системно важливих банків України, Національний банк додав до нього АТ «КРЕДОБАНК». Статус системно важливого банку означає, що діяльність банку впливає на стабільність усієї банківської системи країни.

    Також Агентство звертає увагу на те, що АТ «КРЕДОБАНК» продовжує кредитування чинних та нових бізнес-клієнтів. Крім стандартних програм, Банк пропонує кредитування під 0% річних у рамках оновленої державної програми «Доступні кредити 5-7-9%», а також кредити у рамках програми державних портфельних гарантій, за якою Уряд України виділив АТ «КРЕДОБАНК» 1 мільярд гривень для додаткового покриття зобов’язань клієнтів малого, середнього та корпоративного бізнесу.

 

 

Узагальнення

     Таким чином, станом на початок червня 2022 року АТ «КРЕДОБАНК» був добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, про що свідчать відповідні нормативи Банку (Н2 та Н3), які з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, а також були більшими за середні показники даних нормативів по банківській системі України. Крім того, АТ «КРЕДОБАНК» підтримував хороший запас ліквідності, на що вказують показники відповідних нормативів Банку (NSFR, LCRвв та LCRів). Станом на початок травня 2022 року частка NPL в кредитному портфелі АТ «КРЕДОБАНК» була в 3,98 рази нижчою за середній показник NPL по банківській системі України. За підсумками першого кварталу 2022 року АТ «КРЕДОБАНК» отримав прибуток в обсязі 39,624 млн грн, що на 80,68% менше обсягу прибутку, отриманого Банком за перший квартал 2021 року. При цьому, ключові статті доходів АТ «КРЕДОБАНК» за вказаний період аналізу продемонстрували різноспрямовану динаміку: чистий процентний дохід Банку виріс на 10,36%, а чистий комісійний дохід зменшився на 17,00%. На фінансовий результат АТ «КРЕДОБАНК» суттєвий тиск здійснило значне зростання (в 6,2 рази) обсягу витрат на формування резервів за кредитними збитками. Водночас Агентство підкреслює, що впродовж 9 останніх кварталів поспіль АТ «КРЕДОБАНК» генерував значні обсяги прибутку на постійній основі, та, незважаючи на погіршення макроекономічного середовища в країні, зберіг прибуткову діяльність і за підсумками першого кварталу 2022 року, що позитивно оцінюється Агентством. Додатковим фактором, який позитивно впливає на рейтинг АТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою, є високий рівень зовнішньої підтримки зі сторони його акціонера — PKO Bank Polski SA.

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com