Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги АТ «КРЕДОБАНК»


21/11/2022

21 листопада 2022 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862) та облігаціям Банку, які знаходяться в обігу, на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за підсумками дев’яти місяців 2022 року, а також окремих форм статистичної звітності Банку за 2021 рік та за січень-жовтень 2022 року.

 

 

Капітал та адекватність капітал

Регулятивний капітал АТ «КРЕДОБАНК» (Н1)  впродовж 2021 року та січня-жовтня 2022 року      коливався в межах від 2,202 млрд грн до 3,810 млрд грн, демонструючи стійку тенденцію до зростання. З початку 2022 року обсяг регулятивного капіталу Банку (Н1) виріс на 16,01% і станом на 01.11.2022 склав 3,761 млрд грн, що в 18,8 разів перевищило встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (в розмірі 200 млн грн).

 Норматив адекватності регулятивного капіталу  АТ «КРЕДОБАНК» (Н2) в період з 04.01.2021 по 01.11.2022 коливався в діапазоні  13,18-19,46% та на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.11.2022 Н2 Банку складав 19,46%, що на 9,46 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, а також було на 0,62 п.п. більше за  середнє значення даного нормативу по банківській системі України

Норматив достатності основного капіталу АТ «КРЕДОБАНК» (Н3) впродовж 2021 року та січня-жовтня 2022 року коливався в межах від 11,64% до 18,09%. При цьому, Н3 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, а починаючи з січня 2022 року його показники були більшими за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.11.2022 Н3 Банку складав 18,07%, що на 11,07 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, та було на 5,09 п.п. більше за середньо-ринковий показник.

 Отже, станом на початок листопада 2022 року АТ «КРЕДОБАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, на що вказують відповідні нормативи Банку (Н2 та Н3), які не лише з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, але й були більшими за середні показники даних нормативів по банківській системі України.

 
Структура та якість активів
 

За період з 01.01.2022 по 01.10.2022 активи АТ «КРЕДОБАНК» виросли на 5,94% (з 33,222 млрд грн до 35,196 млрд грн), а кредитний портфель Банку знизився на 13,09% (з 16,804 млрд грн до 14,604 млрд грн).

При цьому, в структурі активів та кредитного портфеля АТ «КРЕДОБАНК» станом на 01.10.2022 порівняно з 01.01.2022 відбулися наступні зміни:

- частка кредитів у активах знизилась на 9,09 п.п.: з 50,58% до 41,49%;

- частка валютних кредитів у кредитному портфелі виросла на 4,64 п.п.: з 12,41% до 17,05%.

Частка неробочих кредитів (NPL) у кредитному портфелі АТ «КРЕДОБАНК», які розраховуються Агентством як сума кредитів п’ятого класу (для кредитів фізичним особам) та десятого класу (для кредитів юридичним особам), впродовж періоду з 01.01.2021 по 01.10.2022 коливалась в межах від 6,12% до 15,34%. Станом на 01.10.2022 порівняно з 01.01.2022 показник частки NPL Банку виріс на 9,22 п.п. (з 6,12% до 15,34%), а середнє значення частки NPL по банківській системі України збільшилось на 3,81 п.п. (з 31,61% до 35,42%) (дані на графіку 4 розраховані з врахуванням резервів). Таким чином, станом на початок жовтня 2022 року кредитний портфель АТ «КРЕДОБАНК» характеризувався хорошою якістю: частка NPL Банку була в 2,31 раза нижчою за середньо-ринковий показник.

 

Ліквідність

    Впродовж періоду з 01.04.2021 по 01.11.2022 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «КРЕДОБАНК» коливався в межах від  103,06% до 139,88%. Станом на 01.11.2022 NSFR Банку склав 139,88%, що на 49,88 п.п. перевищило встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (на рівні не менше 90%).

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «КРЕДОБАНК» в період з 01.01.2021 по 01.11.2022 коливався в діапазоні 111,18-242,45% та переважно з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.11.2022 LCRвв Банку склав 193,38%, що в 1,93 раза перевищило встановлене НБУ нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «КРЕДОБАНК» впродовж періоду з 01.01.2021 по 01.11.2022 коливався в межах від 109,82% до 238,67%, з запасом перевищуючи встановлений НБУ граничний рівень. Станом на 01.11.2022 LCRів Банку складав 194,95%, що було в 1,95 раза більше ніж встановлене регулятором граничне значення.

Таким чином, станом на початок листопада 2022 року АТ «КРЕДОБАНК» підтримував хороший запас ліквідності, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку (NSFR, LCRвв та LCRів), які істотно перевищували встановлені НБУ значення. Також Агентство вкотре акцентує увагу на наявності у АТ «КРЕДОБАНК» високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони його акціонера — PKO Bank Polski SA.

 

Дохідність операцій

Прибуток АТ «КРЕДОБАНК» за підсумками дев’яти місяців 2022 року склав 68,448 млн грн, що на 89,40% менше ніж прибуток Банку за дев’ять місяців 2021 року.

При цьому, АТ «КРЕДОБАНК» за підсумками дев’яти місяців 2022 року продемонстрував вагомі обсяги ключових статей доходів. Зокрема, чистий процентний дохід Банку склав 1,480 млрд грн, що на 1,08% перевищило показник за дев’ять місяців 2021 року, а чистий комісійний дохід за три квартали 2022 року становив 354,460 млн грн, що на 10,85% менше ніж за аналогічний період 2021 року. На фінансовий результат АТ «КРЕДОБАНК» в 2022 році негативний тиск спричинило значне зростання (в 14 разів) обсягу витрат на формування резервів за кредитними збитками (з 88,182 млн грн за підсумками дев’яти місяців 2021 року до 1,235 млрд грн за підсумками дев’яти місяців 2022 року), що є об’єктивним фактором з огляду на події, пов'язані з російською агресією проти держави Україна.

Водночас Агентство підкреслює, що впродовж 9 останніх кварталів поспіль АТ «КРЕДОБАНК» на постійній основі генерував значні обсяги прибутку, та, не зважаючи на погіршення макроекономічного середовища, зберіг прибуткову діяльність в 2022 році, що позитивно оцінюється Агентством.

 

Інші фактори

На момент оновлення рейтингу АТ «КРЕДОБАНК» не був віднесений до категорії проблемних, та відповідно до чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур виконував свої зобов'язання.

Агентство нагадує про те, що оновлюючи в березні 2022 року перелік системно важливих банків України, Національний банк додав до нього АТ «КРЕДОБАНК». Статус системно важливого банку означає, що діяльність банку впливає на стабільність усієї банківської системи країни.
 
 
Узагальнення

Таким чином, станом на початок листопада 2022 року АТ «КРЕДОБАНК» був добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, про що свідчать відповідні нормативи Банку (Н2 та Н3), які з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, а також були більшими за середні показники даних нормативів по банківській системі України. Крім того, АТ «КРЕДОБАНК» підтримував хороший запас ліквідності, на що підтверджують високі значення відповідних нормативів Банку (NSFR, LCRвв та LCRів). Станом на початок жовтня 2022 року кредитний портфель АТ «КРЕДОБАНК» характеризувався хорошою якістю: частка NPL в кредитному портфелі АТ «КРЕДОБАНК» була в 2,31 раза нижчою за середній показник NPL по банківській системі України.

За підсумками дев’яти місяців 2022 року АТ «КРЕДОБАНК» отримав прибуток в обсязі 68,448 млн грн, що на 89,40% менше ніж прибуток Банку за дев’ять місяців 2021 року. Ключові статті доходів АТ «КРЕДОБАНК» в аналізованому періоді продемонстрували різноспрямовану динаміку: чистий процентний дохід Банку виріс на 1,08%, а чистий комісійний дохід зменшився на 10,85%. Агентство зазначає, що на прибуток АТ «КРЕДОБАНК» суттєвий тиск спричинило значне зростання (в 14 разів) витрат на формування резервів за кредитними збитками. При цьому, впродовж 9 останніх кварталів поспіль АТ «КРЕДОБАНК»  на постійній основі генерував значні обсяги прибутку, та, незважаючи на погіршення макроекономічного середовища в країні, зберіг прибуткову діяльність за підсумками першого, другого і третього кварталів 2022 року, що позитивно оцінюється Агентством. Додатковим фактором, який позитивно впливає на рейтинг АТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою, є високий рівень зовнішньої підтримки зі сторони його акціонера — PKO Bank Polski SA.

 
Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com