Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «УКРСИББАНК»


20/04/2023

20 квітня 2023 року на засіданні Рейтингового комітету РА "Експерт-Рейтинг" було прийняте рішення оновити довгостроковий рейтинг АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750) на рівні uaAAА за національною українською шкалою. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007р., Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу, Агентство враховувало результати роботи Банку за 2022 рік, а також статистичну звітність Банку за 2022 рік та за січень-лютий 2023 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

 

Капитал и адекватность капитала

Регулятивний капітал АТ «УКРСИББАНК» (Н1) впродовж 2022 року та січня-лютого 2023 року коливався в межах від 8,519 млрд грн до 13,799 млрд грн, демонструючи стійку тенденцію до зростання. З початку 2022 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 54,85% і станом на 01.03.2023 становив 13,799 млрд грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «УКРСИББАНК» (Н2) в період з 04.01.2022 по 01.03.2023 коливався в діапазоні від 19,02% до 46,81%. Показники Н2 Банку впродовж зазначеного періоду на постійній основі з вагомим запасом перевищували  встановлений НБУ граничний рівень, а також були вищими за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.03.2023 Н2 Банку виріс до 46,81%, що в 4,68 раза перевищувало граничний показник, встановлений регулятором для даного нормативу на рівні 10%, а також було в 2,3 раза більше ніж середнє значення Н2 по банківській системі України. 

Норматив достатності основного капіталу АТ «УКРСИББАНК» (Н3) впродовж 2022 року та січня-лютого 2023 року коливався в межах 15,9530,95% та на постійній основі з вагомим запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, а також був значно вищим за середньо-ринкові значення даного нормативу. Станом на 01.03.2023 Н3 Банку складав 29,85%, що не лише в 4,26 раза перевищувало граничний показник, встановлений регулятором на рівні 7%, але і було в 2,24 раза вищим за середньо-ринкове значення Н3. 

Таким чином, станом на початок березня 2023 року АТ «УКРСИББАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом. Зокрема, Н1 Банку майже в 69 разів перевищував мінімально необхідне значення для даного нормативу, а нормативи Н2 та Н3 Банку не лише в рази перевищували встановлені НБУ граничні показники, але і впродовж всього періоду аналізу були значно більшими за середній рівень даних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

     За період з 01.01.2022 по 01.01.2023 загальні активи АТ «УКРСИББАНК» показали приріст на 39,38% і склали 108,766 млрд грн, обсяг кредитного портфеля Банку знизився на 42,67% до 16,316 млрд грн, а його частка в активах АТ «УКРСИББАНК» зменшилась на 21,47 п.п. (з 36,47% до 15,00%).

В структурі активів Банку суттєву частку, як і раніше, займали високоліквідні інструменти. Зокрема, станом на 01.01.2023 обсяг готівкових коштів та коштів в НБУ виріс до 8,315 млрд грн, що становило 7,64% активів АТ «УКРСИББАНК», а обсяг портфеля цінних паперів Банку збільшився до 45,428 млрд грн, що становило 41,77% його активів. Агентство зазначає, що 99,999% портфеля цінних паперів АТ «УКРСИББАНК» було представлено ліквідними інструментами, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику, а саме: депозитними сертифікатами НБУ, ОВДП, а також борговими цінними паперами, які випущені міжнародними фінансовими організаціями та іноземними органами державної влади.

АТ «УКРСИББАНК» є активним учасником міжбанківського ринку: станом на 01.01.2023 обсяг коштів, розміщених Банком в інших фінансових установах, виріс до 34,820 млрд грн, що становило 32,01% активів АТ «УКРСИББАНК». Таким чином, станом на початок 2023 року активи Банку, як і раніше, були добре диверсифікованими.

 Частка NPL в кредитному портфелі АТ «УКРСИББАНК» за період з 01.01.2022 по 01.01.2023 виросла на 12,59 п.п. до 15,10% (Агентство розраховує NPL як частку кредитів п'ятого класу фізичним особам і десятого класу юридичним особам в кредитному портфелі Банку), а середній показник NPL по банківській системі України за цей же період виріс на 8,61 п.п. до 40,22%. Отже, станом на початок 2023 року частка NPL Банку була в 2,66 раза нижчою за середньо-ринковий показник.

 

Ліквідність

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «УКРСИББАНК» впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.03.2023 коливався в межах від 153,10% до 359,79% та на постійній основі істотно перевищував нормативне значення. Станом на 01.03.2023 NSFR Банку складав 359,79%, що майже вчетверо перевищувало граничне значення, встановлене НБУ (на рівні не менше 90%).

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «УКРСИББАНК» в період з 01.01.2022 по 01.03.2023 коливався в діапазоні 230,12–614,93% та на постійній основі в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.03.2023 LCRвв Банку становив 584,25%, що в 5,84 раза перевищувало встановлений регулятором граничний рівень.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «УКРСИББАНК» впродовж 2022 року та січня-лютого 2023 року коливався в межах 198,43-304,29%, істотно перевищуючи встановлений НБУ граничний рівень. Станом на 01.03.2023 LCRів Банку складав 271,01%, що в 2,71 раза перевищувало встановлене НБУ нормативне значення.

Отже, на думку Агентства, станом на початок березня 2023 року АТ «УКРСИББАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать показники нормативів NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які в рази перевищували встановлені регулятором граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками 2022 року порівняно з 2021 роком чистий процентний дохід та прибуток АТ «УКРСИББАНК» продемонстрували істотне зростання. Зокрема, прибуток Банку в аналізованому періоді виріс в 2,43 раза і за 2022 рік склав 3,534 млрд грн. Одним з факторів зростання прибутку АТ «УКРСИББАНК» став високий темп приросту чистого процентного доходу Банку, який за 2022 рік порівняно з 2021 роком збільшився в 2,40 раза до 8,773 млрд грн. Чистий комісійний дохід АТ «УКРСИББАНК» в аналізованому періоді знизився на 24,57% і склав 1,519 млрд грн. 

Таким чином, в умовах триваючої військової агресії росії АТ «УКРСИББАНК» підтвердив здатність генерувати вагомі обсяги доходів та прибутку. При цьому, в аналізованому періоді спостерігається тенденція до зростання щоквартального обсягу прибутку Банку. Так, прибуток Банку за четвертий квартал 2022 року в 3,23 раза перевищив його прибуток за четвертий квартал 2021 року, та був на 4,39% більшим ніж прибуток за третій квартал 2022 року. Агентство звертає увагу, що прибуткова діяльність Банку на постійній основі (окрім першого кварталу 2022 року) свідчить про високу ефективність його операційної діяльності. Збиток Банку в першому кварталі 2022 року, серед іншого, пов'язаний зі збільшенням відрахувань до резервів, що, зокрема, викликане зростанням ризиків внаслідок нападу росії та запровадження воєнного стану.

 

Інші фактори

Агентство зазначає, що АТ «УКРСИББАНК» має безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки від своїх акціонерів: BNP Paribas та ЄБРР.

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ «УКРСИББАНК» виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків. 

      Станом на початок березня 2023 року АТ «УКРСИББАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом: Н2 та Н3 Банку не лише в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення, але і впродовж всього періоду аналізу були істотно вищими за середньо-ринкові показники відповідних нормативів. Також АТ «УКРСИББАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю: станом на початок березня 2023 року нормативи NSFR, LCRвв та LCRів Банку з вагомим запасом перевищували встановлені регулятором граничні рівні.

Станом на 01.01.2023 активи АТ «УКРСИББАНК», як і раніше, характеризувались високою часткою високоліквідних інструментів та були добре диверсифікованими, що зменшувало вплив портфельних ризиків на діяльність Банку. Кредитний портфель Банку характеризувався високою якістю: станом на 01.01.2023 частка NPL Банку була в 2,66 раза нижчою за середньо-ринковий показник. За підсумками 2022 року порівняно з 2021 роком АТ «УКРСИББАНК» істотно наростив обсяги прибутку (в 2,43 раза до 3,534 млрд грн) та чистого процентного доходу (в 2,4 раза до 8,773 млрд грн). Впродовж восьми останніх кварталів поспіль (окрім першого кварталу 2022 року) Банк на постійній основі генерував вагомі обсяги прибутку, що свідчить про високу ефективність його операційної діяльності.

Агентство вкотре нагадує про те, що АТ «УКРСИББАНК» має безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки від своїх акціонерів: BNP Paribas та ЄБРР. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

 

 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Прес-реліз про оновлення рейтингу АТ «УКРСИББАНК» із статистичними додатками (укр.) - 20.04.2023

Прес-реліз про оновлення рейтингу АТ «УКРСИББАНК» із статистичними додатками (engl.) - 20.04.2023

Персональная страница банка на сайте агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com