Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «УКРСИББАНК»


22/05/2024

22 травня 2024 року на засіданні Рейтингового комітету РА "Експерт-Рейтинг" було прийняте рішення оновити довгостроковий рейтинг АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750) на рівні uaAAА за національною українською шкалою. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007р., Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу, Агентство враховувало результати роботи Банку за перший квартал 2024 року, а також статистичну звітність Банку за 2023 рік та за січень-квітень 2024 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

 

Капитал и адекватность капитала

Регулятивний капітал АТ «УКРСИББАНК» (Н1) впродовж 2023 року та січня-квітня 2024 року коливався в межах від 12,154 млрд грн до 17,581 млрд грн. Від початку 2024 року регулятивний капітал Банку (Н1) зменшився на 0,75% і станом на 01.05.2024 склав 17,273 млрд грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «УКРСИББАНК» (Н2) в період з 02.01.2023 по 01.05.2024 коливався в діапазоні від 39,57% до 70,54%. Показники Н2 Банку впродовж зазначеного періоду на постійній основі з вагомим запасом перевищували  встановлений НБУ граничний рівень, а також були суттєво вищими за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.05.2024 Н2 Банку становив 39,57%, що в 3,96 раза перевищувало граничний показник, встановлений регулятором для даного нормативу на рівні 10%, а також було в 2,15 раза вищим за середній рівень Н2 по банківській системі України. 

Норматив достатності основного капіталу АТ «УКРСИББАНК» (Н3) впродовж 2023 року та січня-квітня 2024 року коливався в межах 19,79%35,39% та на постійній основі з вагомим запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, а також був значно вищим за середньо-ринкові значення даного нормативу. Станом на 01.05.2024 Н3 Банку складав 19,79%, що в 2,83 раза перевищувало граничний показник, встановлений регулятором на рівні 7%, та було на 7,97 п.п. вищим за середньо-ринковий рівень Н3. 

    Таким чином, станом на початок травня 2024 року АТ «УКРСИББАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом. Зокрема, Н1 Банку в 86,4 раза перевищував мінімально необхідне значення для даного нормативу, а нормативи Н2 та Н3 Банку не лише в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення, але і впродовж всього періоду аналізу були значно більшими за середній рівень даних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

За перший квартал 2024 року загальні активи АТ «УКРСИББАНК» виросли на 6,14% і склали 150,647 млрд грн, обсяг кредитного портфеля Банку знизився на 4,35% до 10,748 млрд грн, а його частка в активах АТ «УКРСИББАНК» зменшилась на 0,79 п.п. (з 7,92% до 7,13%).

В структурі активів Банку суттєву частку, як і раніше, займали високоліквідні інструменти. Зокрема, за І квартал 2024 року обсяг грошових коштів та їх еквівалентів збільшився на 15,73% і станом на 01.04.2024 склав 36,062 млрд грн, що становило 23,94% активів АТ «УКРСИББАНК», а обсяг портфеля цінних паперів Банку виріс на 4,26% до 86,539 млрд грн, що становило 57,44% його активів. Агентство зазначає, що станом на 01.04.2024 99,55% портфеля цінних паперів АТ «УКРСИББАНК» було представлено ліквідними інструментами, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику, а саме: депозитними сертифікатами НБУ, ОВДП, а також борговими цінними паперами, які випущені міжнародними фінансовими організаціями та іноземними органами державної влади.

    Частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ «УКРСИББАНК», які розраховуються Агентством як сума кредитів 10 класу (для кредитів юридичним особам, крім банків, бюджетних установ та компаній спеціального призначення) та кредитів 5 класу (для кредитів всім іншим позичальникам) станом на 01.04.2024 порівняно з 01.01.2024 зменшилась на 0,67 п.п. до 18,45%. При цьому, станом на 01.04.2024 частка NPL Банку була в 1,96 раза. меншою ніж середнє значення частки NPL по банківській системі України, що за даними НБУ становило 36,07%.

 

Ліквідність

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «УКРСИББАНК» впродовж періоду з 01.01.2023 по 01.05.2024 коливався в межах від 318,25% до 386,51% та на постійній основі в рази перевищував нормативне значення. Станом на 01.05.2024 NSFR Банку складав 366,69%, що в 3,67 раза перевищувало граничне значення, встановлене НБУ.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «УКРСИББАНК» в період з 01.01.2023 по 01.05.2024 коливався в діапазоні 280,09%–614,93% та на постійній основі в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.05.2024 LCRвв Банку становив 324,64%, що в 3,25 раза перевищувало встановлений регулятором граничний рівень.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «УКРСИББАНК» впродовж 2023 року та січня-квітня 2024 року коливався в межах 232,23%–519,84%, істотно перевищуючи граничний рівень. Станом на 01.05.2024 LCRів Банку складав 332,30%, що в 3,32 раза перевищувало встановлене НБУ нормативне значення.

    Отже, на думку Агентства, станом на початок травня 2024 року та впродовж всього аналізованого періоду АТ «УКРСИББАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю: нормативи NSFR, LCRвв та LCRів Банку в рази перевищували встановлені регулятором граничні значення.

 

Дохідність операцій

Прибуток АТ «УКРСИББАНК» за перший квартал 2024 року склав 1,7 млрд грн, що на 2,70% менше ніж прибуток Банку за перший квартал 2023 року. При цьому, прибуток до оподаткування за перший квартал 2024 року порівняно з прибутком до оподаткування за аналогічний період 2023 року виріс на 8,06% до 2,322 млрд грн, а зниження суми прибутку в першому кварталі 2024 року пов’язане з тим, що з 01.01.2024 ставка податку на прибуток для банків становить 25%, в той час як в першому кварталі 2023 року вона становила 18%.

Ключові статті доходів АТ «УКРСИББАНК» в аналізованому періоді продемонстрували різноспрямовану динаміку. Зокрема, чистий процентний дохід в першому кварталі 2024 року порівняно з першим кварталом 2023 року виріс на 3,83% до 2,985 млрд грн, а чистий комісійний дохід зменшився на 15,98% до 357,701 млн грн.

     Таким чином, в умовах триваючої військової агресії росії АТ «УКРСИББАНК» вкотре підтвердив здатність генерувати вагомі обсяги доходів та прибутку.

 

Інші фактори

Агентство зазначає, що АТ «УКРСИББАНК» має безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки від своїх акціонерів: BNP Paribas та ЄБРР. 

АБ «УКРСИББАНК» має статус системно-важливого Банку. Цей статус за результатами щорічного перегляду переліку системно важливих банків підтверджено рішенням Правління НБУ від 29.02.2024 р. «Про визначення системно важливих банків». 

     На момент оновлення рейтингу АТ «УКРСИББАНК» виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків.

 

Узагальнення

Станом на початок травня 2024 року АТ «УКРСИББАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом: норматив Н1 Банку в 86,4 раза перевищував мінімально необхідне значення для даного нормативу, а нормативи Н2 та Н3 не лише в рази перевищували встановлені НБУ граничні рівні, але і впродовж всього періоду аналізу були істотно вищими за середньо-ринкові показники. Також АТ «УКРСИББАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю: станом на початок травня 2024 року нормативи NSFR, LCRвв та LCRів Банку в рази перевищували встановлені регулятором граничні рівні.

Активи АТ «УКРСИББАНК» станом на 01.04.2024, як і раніше, характеризувались високою часткою високоліквідних інструментів та були добре диверсифікованими, що зменшувало вплив портфельних ризиків на діяльність Банку. Зокрема, питома вага в структурі активів портфеля високоліквідних інструментів, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику (грошові кошти та їх еквіваленти, депозитні сертифікати НБУ, ОВДП та боргові цінні папери, які випущені міжнародними фінансовими організаціями та іноземними органами державної влади) становила 81,13%. При цьому, кредитний портфель Банку характеризувався високою якістю: станом на 01.04.2024 частка NPL Банку була в 1,96 раза нижчою за середньо-ринковий показник.

В аналізованому періоді АТ «УКРСИББАНК» продемонстрував вагомі обсяги прибутку та чистого процентного доходу. При цьому, за підсумками першого кварталу 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року прибуток Банку зменшився на 2,70% до 1,7 млрд грн, чистий процентний дохід виріс на 3,83% до 2,985 млрд грн, а чистий комісійний дохід знизився на 15,98% до 357,701 млн грн. 

Агентство вкотре нагадує про те, що АТ «УКРСИББАНК» має безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки від своїх акціонерів: BNP Paribas та ЄБРР. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає кредитоспроможність у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Прес-реліз про оновлення рейтингу АТ «УКРСИББАНК» із статистичними додатками (укр.) - 22.05.2024

Прес-реліз про оновлення рейтингу АТ «УКРСИББАНК» із статистичними додатками (engl.) - 22.05.2024

Персональная страница банка на сайте агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com