Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «УКРСИББАНК»


28/04/2020

28 квітня 2020 року на засіданні Рейтингового комітету РА "Експерт-Рейтинг" було прийняте рішення оновити довгостроковий рейтинг АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750) на рівні uaAAА за національною українською шкалою. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007р., Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу, Агентство враховувало результати роботи Банку за підсумками 2019 року, а також статистичну звітність Банку за 2019 рік та за січень-лютий 2020 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками


Капитал и адекватность капитала

Регулятивний капітал АТ «УКРСИББАНК» (Н1) впродовж 2019 року та січня-лютого 2020 року коливався в межах від 4,502 млрд. грн. до 7,081 млрд. грн., демонструючи різноспрямовану динаміку. Після досить різкого зниження, яке відбулося на початку травня 2019 року, регулятивний капітал Банку (Н1) знову відновив рух по висхідному тренду і станом на 02.03.2020 його обсяг склав 6,444 млрд. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) в період з 02.01.2019 по 02.03.2020 коливався в діапазоні 15,64-26,27%, при цьому впродовж зазначеного періоду Н2 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також був вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.03.2020 норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «УКРСИББАНК» (Н2) складав 25,53%, що на 15,53 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, а також було на 5,41 п.п. більше, ніж середньо-ринковий показник.

Норматив достатності основного капіталу АТ «УКРСИББАНК» (Н3) протягом 2019 року та січня-лютого 2020 року коливався в межах від 11,19% до 14,55%. Впродовж даного періоду Н3 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень та коливався навколо середньо-ринкових показників даного нормативу, час від часу перевищуючи їх значення. Станом на 02.03.2020 Н3 Банку складав 14,43%, що було на 7,43 п.п. більше за встановлену НБУ граничну відмітку, а також на 0,32 п.п. перевищувало середній показник Н3 по банківській системі України.

Також Агентство звертає увагу на результати проведеного у 2019 році Національним банком України стрес-тестування найбільших українських банків, які засвідчили, що АТ «УКРСИББАНК» підтримував показники нормативів Н2 та Н3 на достатньому рівні.

Таким чином, станом на початок березня 2020 року АТ «УКРСИББАНК» був дуже добре забезпечений основним та регулятивним капіталом, на що вказують значення відповідних нормативів Банку (Н1, Н2 та Н3).

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2019 по 01.01.2020 чисті активи АТ «УКРСИББАНК» виросли на 3,39% (з 52,013 млрд. грн. до 53,776 млрд. грн.), обсяг кредитного портфеля Банку зменшився на 18,24% (з 26,138 млрд. грн. до 21,371 млрд. грн.), а його частка в активах Банку скоротилась на 10,51 п.п. (з 50,25% до 39,74%).

Вагома частка в структурі активів АТ «УКРСИББАНК» припадає на високоліквідні інструменти. Так, станом на 01.01.2020 стаття балансу Банку «грошові кошти та їх еквіваленти» складала 5,904 млрд. грн., а портфель цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю та рефінансуються НБУ, становив 10,850 млрд. грн. Таким чином, 31,16% активів Банку були сформовані з високоліквідних інструментів. АТ «УКРСИББАНК» продовжує залишатися активним учасником міжбанківського ринку. Так, станом на 01.01.2020 стаття балансу Банку «кошти в інших банках» складала 10,141 млрд. грн. або 18,86% активів АТ «УКРСИББАНК». Частка кредитів та заборгованості фізичних осіб в кредитному портфелі Банку становила 28,52%. Отже, станом на 01.01.2020 портфель активів АТ «УКРСИББАНК» був добре диверсифікованим, що позитивно впливало на його якісні характеристики.

Частка NPL в кредитному портфелі АТ «УКРСИББАНК»  станом на 01.02.2020 складала 8,70% (Агентство розраховує NPL як частку кредитів п'ятого класу фізичним особам і десятого класу юридичним особам в кредитному портфелі Банку), тоді як середній показник NPL по банківській системі України становив 51,03%.

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ «УКРСИББАНК» (Н6) впродовж 2019 року та січня-лютого 2020 року коливався в межах від 96,51% до 113,33%. Незважаючи на нерівномірну динаміку, Н6 Банку на постійній основі з вагомим запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також був вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.03.2020 Н6 Банку складав 100,16%, що на 40,16 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, а також було на 4,54 п.п. більше, ніж середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) Банку в період з 01.01.2019 по 01.03.2020 коливався в діапазоні 245,88-404,27%, в рази перевищуючи встановлені НБУ граничні значення для даного коефіцієнта. Станом на 01.03.2020 LCRвв Банку складав 373,55%, що в 3,7 рази перевищувало граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «УКРСИББАНК» впродовж 2019 року та січня-лютого 2020 року коливався в межах від 191,08% до 410,68%, та переважно в рази перевищував встановлені НБУ граничні значення для даного коефіцієнта. Станом на 01.03.2020 LCRів Банку складав 251,57%, що в 2,5 рази перевищувало встановлене НБУ нормативне значення на рівні 100%.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок березня 2020 року АТ «УКРСИББАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю, на що вказують  відповідні нормативи Банку (Н6, LCRвв та LCRів). Також Агентство нагадує, що високі показники LCRвв та LCRів свідчать про наявність у Банку вагомого запасу ліквідності для покриття чистого очікуваного відпливу грошових коштів протягом 30 днів в умовах реалізації стрес-сценарію.

 

Дохідність операцій

За підсумками 2019 року прибуток АТ «УКРСИББАНК» склав 2,580 млрд. грн., що на 2,99% менше прибутку Банку за підсумками 2018 року.

В той же час, АТ «УКРСИББАНК» продемонстрував зростання ключових статей своїх доходів. Так, за підсумками 2019 року в порівнянні з 2018 роком чистий процентний дохід Банку виріс на 8,45% до 4,206 млрд. грн., а чистий комісійний дохід збільшився на 6,92% до 1,737 млрд. грн.

Агентство позитивно оцінює здатність АТ «УКРСИББАНК» генерувати прибуток та нарощувати ключові статті своїх доходів. Впродовж 12 останніх кварталів поспіль Банк демонстрував високі фінансові результати, генеруючи вагомі обсяги прибутку, що позитивно впливає на його кредитний рейтинг.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що АТ «УКРСИББАНК» перебував на обліку в органах доходів та зборів та на дату оновлення рейтингу не мав податкового боргу.

АТ «УКРСИББАНК» має безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки від своїх акціонерів: BNP Paribas та ЄБРР. За 2019 рік доходи (revenues) BNP Paribas Group склали 44,597 млрд. євро, а чистий прибуток (net income attributable to equity holders) становив 8,173 млрд. євро.

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ «УКРСИББАНК» виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків.

Станом на початок березня 2020 року АТ «УКРСИББАНК» підтримував достатність основного та регулятивного капіталу на високому рівні, про що свідчать відповідні нормативи Банку, які з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Банк був дуже добре забезпечений ліквідністю: всі три нормативи ліквідності Банку (Н6, LCRвв та LCRів) з вагомим запасом перевищували встановлені регулятором граничні показники. Портфель активів Банку був добре диверсифікованим, що позитивно впливало на його якість. За підсумками 2019 року прибуток АТ «УКРСИББАНК» склав 2,580 млрд. грн. При цьому Банк показав приріст чистого процентного доходу (+8,45%) та чистого комісійного доходу (+6,92%). Агентство позитивно оцінює здатність АТ «УКРСИББАНК» генерувати вагомі обсяги прибутку та нарощувати ключові статті своїх доходів. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Прес-реліз про оновлення рейтингу АТ «УКРСИББАНК» із статистичними додатками (укр.) - 28.04.2020

Прес-реліз про оновлення рейтингу АТ «УКРСИББАНК» із статистичними додатками (engl.) - 28.04.2020

Персональная страница банка на сайте агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com