Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «УКРСИББАНК»


04/06/2020

4 червня 2020 року на засіданні Рейтингового комітету РА "Експерт-Рейтинг" було прийняте рішення оновити довгостроковий рейтинг АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750) на рівні uaAAА за національною українською шкалою. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007р., Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу, Агентство враховувало результати роботи Банку за перший квартал 2020 року, а також статистичну звітність Банку за 2019 рік та за січень-квітень 2020 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками


Капитал и адекватность капитала

Впродовж 2019 року та січня-квітня 2020 року регулятивний капітал АТ «УКРСИББАНК» (Н1) коливався в діапазоні від 4,502 млрд. грн. до 7,081 млрд. грн. Динаміка Н1 Банку була різноспрямованою: досить різке зниження, яке відбулося на початку травня 2019 року, змінив висхідний тренд і станом на 04.05.2020 його обсяг регулятивного капіталу Банку складав 6,526 млрд. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «УКРСИББАНК» (Н2) в період з 02.01.2019 по 04.05.2020 коливався в межах від 15,64% до 26,27%. Незважаючи на нерівномірну динаміку, Н2 Банку протягом вказаного періоду аналізу на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також був вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 04.05.2020 Н2 Банку складав 24,29%, що на 14,29 п.п. перевищувало встановлений НБУ граничний рівень, а також було на 4,59 п.п. більше, ніж середньо-ринковий показник.

Норматив достатності основного капіталу АТ «УКРСИББАНК» (Н3) впродовж 2019 року та січня-квітня 2020 року коливався в діапазоні від 11,19% до 23,16%. Впродовж вказаного періоду Н3 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення та коливався навколо середньо-ринкових показників даного нормативу, час від часу перевищуючи їх значення. Станом на 04.05.2020 Н3 Банку сягнув 23,16%, що було на 16,16 п.п. більше, ніж встановлений регулятором граничний рівень, а також на 8,69 п.п. перевищувало середній показник Н3 по банківській системі України.

Таким чином, станом на початок травня 2020 року АТ «УКРСИББАНК» був дуже добре забезпечений основним та регулятивним капіталом, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку (Н1, Н2 та Н3).

 

Структура та якість активів

Станом на 01.04.2020 порівняно з 01.01.2020 чисті активи АТ «УКРСИББАНК» виросли на 11,21% (з 53,197 млрд. грн. до 59,159 млрд. грн.), обсяг кредитного портфеля Банку збільшився на 14,37% (з 21,371 млрд. грн. до 24,442 млрд. грн.), а його частка в активах Банку показала приріст на 1,15 п.п. (з 40,17% до 41,32%).

В структурі активів АТ «УКРСИББАНК» вагому частку займають високоліквідні інструменти. Так, станом на 01.04.2020 стаття балансу Банку «грошові кошти та їх еквіваленти» складала 3,564 млрд. грн., кошти обов’язкових резервів Банку в НБУ становили 2,279 млрд. грн., а портфель цінних паперів та інвестицій в асоційовані і дочірні підприємства складав 7,724 млрд. грн., тобто 22,93% активів Банку були сформовані з високоліквідних інструментів. АТ «УКРСИББАНК» продовжує залишатися активним учасником міжбанківського ринку: станом на 01.04.2020 обсяг коштів Банку в інших фінансових установах складав 18,462 млрд. грн. або 31,21% активів АТ «УКРСИББАНК». Таким чином, станом на 01.04.2020 портфель активів Банку був добре диверсифікованим, що позитивно відображалось на його якісних характеристиках.

Частка NPL в кредитному портфелі АТ «УКРСИББАНК» станом на 01.04.2020 була на рівні 7,54% (Агентство розраховує NPL як частку кредитів п'ятого класу фізичним особам і десятого класу юридичним особам в кредитному портфелі Банку), в той час як середній показник NPL по банківській системі України складав 50,51%.

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ «УКРСИББАНК» (Н6) впродовж 2019 року та січня-квітня 2020 року коливався в діапазоні від 96,51% до 118,60%. Незважаючи на різноспрямовану динаміку, Н6 Банку на постійній основі з вагомим запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також був вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 04.05.2020 Н6 Банку складав 115,12%, що на 55,12 п.п. перевищувало встановлену НБУ граничну відмітку, а також було на 24,08 п.п. більше, ніж середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «УКРСИББАНК» в період з 01.01.2019 по 01.05.2020 коливався в межах 245,88-420,64%, та в рази перевищував встановлені НБУ граничні значення для даного нормативу. Станом на 01.05.2020 LCRвв Банку складав 420,60%, що в 4,2 рази перевищувало граничне значення, встановлене НБУ для даного коефіцієнта на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «УКРСИББАНК» протягом 2019 року та січня-квітня 2020 року коливався в діапазоні 191,08-418,99%, та переважно в рази перевищував встановлені НБУ граничні значення для даного коефіцієнта. Станом на 01.05.2020 LCRів Банку складав 418,99%, що в 4,2 рази перевищувало встановлене НБУ нормативне значення на рівні 100%.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок травня 2020 року АТ «УКРСИББАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать  відповідні нормативи Банку (Н6, LCRвв та LCRів). Також Агентство нагадує, що високі показники LCRвв та LCRів свідчать про наявність у Банку вагомого запасу ліквідності для покриття відтоку коштів клієнтів протягом 30 днів в кризових умовах.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого кварталу 2020 року АТ «УКРСИББАНК» отримав прибуток в обсязі 446,269 млн. грн., що на 28,36% менше прибутку Банку за перший квартал 2019 року.

При цьому, за вказаний період ключові статті доходів Банку продемонстрували різноспрямовану динаміку. Так, за підсумками першого кварталу 2020 року в порівнянні з першим кварталом 2019 року чистий процентний дохід АТ «УКРСИББАНК» зменшився на 15,75% і склав 927,079 млн. грн., а чистий комісійний дохід Банку виріс на 10,31% до 389,979 млн. грн.

Здатність АТ «УКРСИББАНК» в непростих макроекономічних умовах діяльності генерувати вагомі обсяги доходів та прибутку заслуговують на високу оцінку. Впродовж 9 останніх кварталів поспіль Банк  демонстрував високі фінансові результати, що позитивно впливає на його кредитний рейтинг.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що АТ «УКРСИББАНК» перебував на обліку в органах доходів та зборів та на дату оновлення рейтингу не мав податкового боргу.

АТ «УКРСИББАНК» має безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки від своїх акціонерів: BNP Paribas та ЄБРР. За підсумками першого кварталу 2020 року доходи (revenues) BNP Paribas Group склали 10,888 млрд. євро, а чистий прибуток (net income attributable to equity holders) становив 1,282 млрд. євро.

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ «УКРСИББАНК» виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків.

Станом на початок травня 2020 року АТ «УКРСИББАНК» був дуже добре забезпечений капіталом (основним і регулятивним) та ліквідністю, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку. Портфель активів Банку був добре диверсифікованим, що позитивно впливало на його якісні характеристики. За підсумками першого кварталу 2020 року АТ «УКРСИББАНК» отримав прибуток в обсязі 446,269 млн. грн., що на 28,36% менше прибутку Банку за підсумками першого кварталу 2019 року. При цьому Агентство звертає увагу на те, що впродовж 9 останніх кварталів поспіль Банк демонстрував високі фінансові результати. Агентство високо оцінює здатність АТ «УКРСИББАНК» в непростих макроекономічних умовах діяльності генерувати вагомі обсяги доходів та прибутку, що позитивно впливає на його кредитний рейтинг.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Прес-реліз про оновлення рейтингу АТ «УКРСИББАНК» із статистичними додатками (укр.) - 04.06.2020

Прес-реліз про оновлення рейтингу АТ «УКРСИББАНК» із статистичними додатками (engl.) - 04.06.2020

Персональная страница банка на сайте агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com