Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «УКРСИББАНК»


26/03/2021

26 березня 2021 року на засіданні Рейтингового комітету РА "Експерт-Рейтинг" було прийняте рішення оновити довгостроковий рейтинг АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750) на рівні uaAAА за національною українською шкалою. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007р., Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу, Агентство враховувало результати роботи Банку за 2020 рік, а також статистичну звітність Банку за 2020 рік та за січень-лютий 2021 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капитал и адекватность капитала

Протягом 2020 року та січня-лютого 2021 року регулятивний капітал АТ «УКРСИББАНК» (Н1) коливався в межах 5,825-7,355 млрд. грн. та демонстрував тенденцію до зростання Станом на 01.03.2021 порівняно з 02.01.2020 регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 17,61% і склав 7,184 млрд. грн.

 Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «УКРСИББАНК» (Н2) в період з 02.01.2020 по 01.03.2021 коливався в діапазоні 21,95-27,38%. При цьому показники Н2 Банку впродовж вказаного періоду аналізу на постійній основі з вагомим запасом перевищували встановлений НБУ граничний рівень, а також були помітно вищими за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.03.2021 Н2 Банку складав 24,68%, що на 14,68 п.п. перевищувало встановлену регулятором граничну відмітку, а також було на 2,32 п.п. більше, ніж середньо-ринковий показник.

Норматив достатності основного капіталу АТ «УКРСИББАНК» (Н3) протягом 2020 року та січня-лютого 2021 року коливався в рамках 12,45-25,60% та демонстрував різноспрямовану динаміку. Але при цьому значення Н3 Банку на постійній основі з вагомим запасом перевищували встановлену НБУ граничну відмітку, а також переважно були суттєво вищими за середньо-ринкові показники даного нормативу. Станом на 01.03.2021 Н3 Банку складав 21,44%, що на 14,44 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, а також було на 5,49 п.п. більше, ніж середній показник Н3 по банківській системі України.

    Таким чином, станом на початок березня 2021 року АТ «УКРСИББАНК» продовжував підтримувати достатність регулятивного та основного капіталу на високому рівні, про що свідчать відповідні нормативи Банку. При цьому Агентство підкреслює, що Н2 та Н3 Банку не лише з вагомим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, але й були помітно вищими за середньо-ринкові показники даних нормативів.

Структура та якість активів

     За період з 01.01.2020 по 01.01.2021 чисті активи АТ «УКРСИББАНК» виросли на 35,94% (з 53,197 млрд. грн. до 72,316 млрд. грн.), тоді як обсяг кредитного портфеля Банку зменшився на 1,42% (з 21,371 млрд. грн. до 21,067 млрд. грн.), а його частка в активах скоротилась на 11,04 п.п. (з 40,17% до 29,13%).

 Станом на 01.01.2021 в структурі активів АТ «УКРСИББАНК» значну частку, як і раніше, займали високоліквідні інструменти: обсяг грошових коштів в касі та коштів в НБУ і обов’язкових резервів становив 6,602 млрд. грн. Портфель цінних паперів Банку (які обліковуються за амортизованою собівартістю) складав 18,269 млрд. грн. Крім того, АТ «УКРСИББАНК» продовжує залишатися активним учасником міжбанківського ринку. Так, станом на 01.01.2021 обсяг коштів, розміщених АТ «УКРСИББАНК» в інших банках, складав 23,503 млрд. грн. або 32,50% активів АТ «УКРСИББАНК». Таким чином, станом на початок 2021 року активи Банку, як і раніше, були добре диверсифікованими, що позитивно впливає на їхні якісні характеристики.

       Частка NPL в кредитному портфелі АТ «УКРСИББАНК» станом на 01.02.2021 складала 7,88% (Агентство розраховує NPL як частку кредитів п'ятого класу фізичним особам і десятого класу юридичним особам в кредитному портфелі Банку), тоді як середній показник NPL по банківській системі України був на рівні 43,11%. Отже, станом на початок лютого 2021 року частка NPL Банку була в 5,47 разів нижчою за середньо-ринковий показник.

 

Ліквідність

      Норматив короткострокової ліквідності АТ «УКРСИББАНК» (Н6) впродовж 2020 року та січня-лютого 2021 року коливався в діапазоні 97,77-118,60%. При цьому, значення Н6 Банку не лише на постійній основі з вагомим запасом перевищували встановлене НБУ граничне значення, але й були помітно вищими за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.03.2021 Н6 Банку складав 101,83%, що на 41,83 п.п. перевищувало встановлене регулятором граничне значення, а також було на 14,04 п.п. більше, ніж середньо-ринковий показник.

 Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «УКРСИББАНК» в період з 01.01.2020 по 01.03.2021 коливався в межах 249,90- 432,25% та в рази перевищував встановлені НБУ граничні значення для даного нормативу. Станом на 01.03.2021 LCRвв Банку складав 312,58%, що в 3,13 рази перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «УКРСИББАНК» впродовж 2020 року та січня-лютого 2021 року коливався в рамках 161,61-418,99% та переважно в рази перевищував встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.03.2021 LCRів Банку складав 209,44%, що в 2,09 рази перевищувало нормативне значення.

     Отже, на думку Агентства, станом на початок березня 2021 року АТ «УКРСИББАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю, на що вказують показники відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв та LCRів).

 

Дохідність операцій

За підсумками 2020 року АТ «УКРСИББАНК» отримав прибуток в обсязі 1,312 млрд. грн., що на 49,16% менше прибутку, отриманого Банком за підсумками 2019 року.

      Зменшення прибутку Банку стало результатом зниження обсягу ключових статей його доходів. Так, за підсумками 2020 року в порівнянні з 2019 роком чистий процентний дохід АТ «УКРСИББАНК» знизився на 21,68% і склав 3,294 млрд. грн., а чистий комісійний дохід Банку зменшився на 1,78% до 1,706 млрд. грн.

     Незважаючи на зниження, фінансовий результат АТ «УКРСИББАНК» загалом позитивно оцінюється Агентством: в умовах триваючого карантину Банк продемонстрував здатність генерувати вагомі обсяги доходів та прибутку. Крім того, Агентство підкреслює, що низхідна динаміка фінансового результату Банку також була обумовлена зростанням обсягу відрахувань на формування резервів, що відповідає загальним тенденціям в банківській системі України. При цьому. Агентство звертає увагу на те, що впродовж дев’яти останніх кварталів поспіль АТ «УКРСИББАНК» на постійній основі генерував суттєві обсяги прибутку.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що АТ «УКРСИББАНК» перебував на обліку в органах доходів.

       При цьому Агентство вкотре нагадує про те, що АТ «УКРСИББАНК» має безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки від своїх акціонерів: BNP Paribas та ЄБРР.

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ «УКРСИББАНК» виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків.

Станом на початок березня 2021 року АТ «УКРСИББАНК» був дуже добре забезпечений капіталом (регулятивним і основним) та ліквідністю, на що вказують показники відповідних нормативів Банку. Портфель активів АТ «УКРСИББАНК» був добре диверсифікованим, що позитивно впливало на його якісні характеристики. За підсумками 2020 року АТ «УКРСИББАНК» отримав прибуток в обсязі 1,312 млрд. грн., що на 49,16% менше прибутку, отриманого Банком за підсумками 2019 року. Низхідна динаміка фінансового результату Банку, окрім зниження ключових статей його доходів, була обумовлена зростанням обсягу відрахувань на формування резервів, що відповідає загальним тенденціям в банківській системі України. При цьому, Агентство підкреслює, що впродовж дев’яти останніх кварталів поспіль АТ «УКРСИББАНК» генерував вагомі обсяги прибутку на постійній основі. Здатність Банку в умовах триваючого карантину генерувати суттєві обсяги доходів та демонструвати вагомі фінансові результати високо оцінюється Агентством.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Прес-реліз про оновлення рейтингу АТ «УКРСИББАНК» із статистичними додатками (укр.) - 26.03.2021

Прес-реліз про оновлення рейтингу АТ «УКРСИББАНК» із статистичними додатками (engl.) - 26.03.2021

Персональная страница банка на сайте агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com