Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «УКРСИББАНК»


02/06/2021

2 червня 2021 року на засіданні Рейтингового комітету РА "Експерт-Рейтинг" було прийняте рішення оновити довгостроковий рейтинг АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750) на рівні uaAAА за національною українською шкалою. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007р., Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу, Агентство враховувало результати роботи Банку за перший квартал 2021 року, а також статистичну звітність Банку за 2020 рік та за січень-квітень 2021 року.

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капитал и адекватность капитала

Регулятивний капітал АТ «УКРСИББАНК» (Н1) впродовж 2020 року та січня-квітня 2021 року коливався в діапазоні від 5,825 млрд грн до 7,530 млрд грн. З початку 2021 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 3,93% і станом на 05.05.2021 його обсяг склав 7,530 млрд. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «УКРСИББАНК» (Н2) в період з 02.01.2020 по 05.05.2021 коливався в межах від 21,95% до 27,38%. При цьому, показники Н2 Банку впродовж вказаного періоду аналізу на постійній основі з вагомим запасом перевищували встановлене НБУ граничне значення, а також були вищими за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 05.05.2021 Н2 Банку складав 24,90%, що на 14,90 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, а також було на 1,88 п.п. більше, ніж середньо-ринковий показник.

Норматив достатності основного капіталу АТ «УКРСИББАНК» (Н3) впродовж 2020 року та січня-квітня 2021 року коливався в рамках 12,45-25,60% та демонстрував різноспрямовану динаміку. При цьому, Н3 Банку на постійній основі з вагомим запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також переважно був істотно вищим за середньо-ринкові показники даного нормативу. Станом на 05.05.2021 Н3 Банку складав 20,65%, що на 13,65 п.п. перевищувало встановлену НБУ граничну відмітку, а також було на 3,88 п.п. більше, ніж середній показник Н3 по банківській системі України.

     Таким чином, станом на початок травня 2021 року АТ «УКРСИББАНК» продовжував підтримувати високий рівень достатності регулятивного та основного капіталу, про що свідчать нормативи Н2 та Н3 Банку, які з вагомим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, а також були вищими за середньо-ринкові показники даних нормативів.

 

Структура та якість активів

    Станом на 01.04.2021 порівняно з 01.01.2021 чисті активи АТ «УКРСИББАНК» зменшились на 7,62% (з 72,316 млрд грн до 66,805 млрд грн), при цьому обсяг кредитного портфеля Банку виріс на 4,65% (з 21,067 млрд грн до 22,047 млрд грн), а його частка в активах АТ «УКРСИББАНК» показала приріст на 3,87 п.п. (з 29,13% до 33,00%).

Станом на 01.04.2021 в структурі активів Банку суттєву частку, як і раніше, займали високоліквідні інструменти: обсяг грошових коштів в касі та коштів в НБУ і обов’язкових резервів становив 6,343 млрд грн, що складало 9,50% активів АТ «УКРСИББАНК». Портфель цінних паперів та інвестицій у дочірні підприємства Банку складав 13,853 млрд грн, що становило 20,74% його активів. Крім того, АТ «УКРСИББАНК» залишається активним учасником міжбанківського ринку: станом на 01.04.2021 обсяг коштів, розміщених Банком в інших фінансових установах за амортизованою вартістю, складав 21,495 млрд грн або 32,18% активів АТ «УКРСИББАНК». Отже, станом на початок квітня 2021 року активи Банку, як і раніше, були добре диверсифікованими, що позитивно відображалось на їхніх якісних характеристиках.

     Частка NPL в кредитному портфелі АТ «УКРСИББАНК» станом на 01.04.2021 порівняно з 01.01.2021 зменшилась на 1,07 п.п. і склала 6,99% (Агентство розраховує NPL як частку кредитів п'ятого класу фізичним особам і десятого класу юридичним особам в кредитному портфелі Банку), тоді як середній показник NPL по банківській системі України був на рівні 42,01%. Таким чином, станом на початок квітня 2021 року частка NPL Банку була в 6,01 разів нижчою за середньо-ринковий показник.

 

Ліквідність

Впродовж 2020 року та січня-квітня 2021 року норматив короткострокової ліквідності АТ «УКРСИББАНК» (Н6) коливався в межах від 97,77% до 118,60%. Значення Н6 Банку на постійній основі з вагомим запасом перевищували встановлену НБУ граничну відмітку, а також були помітно вищими за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 05.05.2021 Н6 Банку складав 102,38%, що на 42,38 п.п. перевищувало встановлене регулятором граничне значення, а також було на 12,88 п.п. більше ніж середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «УКРСИББАНК» в період з 01.01.2020 по 01.05.2021 коливався в діапазоні від 249,90% до 432,25%, в рази перевищуючи встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.05.2021 LCRвв Банку складав 284,10%, що в 2,84 рази перевищувало встановлений НБУ граничний рівень.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «УКРСИББАНК» впродовж 2020 року та січня-квітня 2021 року коливався в рамках 161,61-418,99% та переважно в рази перевищував встановлений НБУ граничний рівень. Станом на 01.05.2021 LCRів Банку складав 237,89%, що в 2,38 рази перевищувало нормативне значення.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «УКРСИББАНК» станом на 01.05.2021 складав 157,87%, що на 77,87 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення. Норматив NSFR визначає мінімально необхідний рівень стабільного фінансування, достатній для забезпечення фінансування діяльності банку на горизонті один рік.

      Таким чином, на думку Агентства, станом на початок травня 2021 року АТ «УКРСИББАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв, LCRів та NSFR).

 

Дохідність операцій

За підсумками першого кварталу 2021 року АТ «УКРСИББАНК» отримав прибуток в обсязі 286,422 млн грн, що на 35,82% менше прибутку, отриманого Банком за підсумками першого кварталу 2020 року.

При цьому ключові статті доходів Банку продемонстрували різноспрямовану динаміку. Так, за підсумками першого кварталу 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року чистий процентний дохід Банку знизився на 16,56% і склав 773,536 млн грн, а чистий комісійний дохід виріс на 7,14% до 417,828 млн грн. Також Агентство звертає увагу на суттєве зменшення (на 65,39%) чистого прибутку від переоцінки іноземної валюти, торгових операцій з іноземною валютою та деривативів, що також вплинуло на динаміку фінансового результату Банку.

    Загалом, Агентство позитивно оцінює фінансовий результат, згенерований АТ «УКРСИББАНК» за підсумками першого кварталу 2021 року, зважаючи на тривалий вплив карантинних обмежень на діяльність Банку. При цьому, низхідна динаміка прибутку Банку відповідає загальним тенденціям в банківській системі України. Поряд з цим, Агентство підкреслює, що впродовж дев’яти останніх кварталів поспіль АТ «УКРСИББАНК» генерував суттєві обсяги прибутку на постійній основі. 

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що АТ «УКРСИББАНК» перебував на обліку в органах доходів та не мав заборгованості зі сплати податків.

      При цьому, Агентство вкотре нагадує про те, що АТ «УКРСИББАНК» має безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки від своїх акціонерів: BNP Paribas та ЄБРР. 

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ «УКРСИББАНК» виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків.

 Станом на початок травня 2021 року АТ «УКРСИББАНК» був дуже добре забезпечений капіталом (регулятивним і основним) та ліквідністю, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку. Портфель активів АТ «УКРСИББАНК», як і раніше, був добре диверсифікованим, що позитивно відображалось на його якісних характеристиках. За підсумками першого кварталу 2021 року АТ «УКРСИББАНК» отримав прибуток в обсязі 286,422 млн грн, що на 35,82% менше прибутку, отриманого Банком за підсумками першого кварталу 2020 року. При цьому, низхідна динаміка фінансового результату Банку відповідає загальним тенденціям в банківській системі України. Водночас ,Агентство підкреслює, що впродовж дев’яти останніх кварталів поспіль АТ «УКРСИББАНК» генерував суттєві обсяги прибутку на постійній основі. Здатність Банку в умовах триваючого карантину генерувати значні обсяги доходів та демонструвати вагомі фінансові результати позитивно оцінюється Агентством.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Прес-реліз про оновлення рейтингу АТ «УКРСИББАНК» із статистичними додатками (укр.) - 02.06.2021

Прес-реліз про оновлення рейтингу АТ «УКРСИББАНК» із статистичними додатками (engl.) - 02.06.2021

Персональная страница банка на сайте агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com