Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»


17/06/2022

17 червня 2022 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄДРПОУ 35960913) за національною шкалою на рівні uaАА+. Позичальник з рейтингом uaАА+ характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося аналізом основних підсумків роботи Банку за перший квартал 2022 року, регулярною та особливою ??інформацією Банку як емітента, а також статистичною звітністю Банку за 2021 рік та за січень-травень 2022 року, яка була надана Банком за запитом Агентства.

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними показниками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н1) впродовж 2021 року та січня-травня 2022 року коливався в межах від 312,148 млн грн до 455,223 млн грн. З початку 2022 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 9,21% і станом на 01.06.2022 склав 455,223 млн грн, що в 2,28 рази перевищувало граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн.

 Норматив адекватності регулятивного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н2) в період з 04.01.2021 по 01.06.2022 коливався в діапазоні 10,68-17,37%, та переважно з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був меншим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.06.2022 Н2 Банку складав 15,12%, що на 5,12 п.п. перевищувало встановлену НБУ граничну відмітку, але було на 1,53 п.п. менше за середньо-ринковий показник.

 Норматив достатності основного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н3) впродовж 2021 року та січня-травня 2022 року коливався в рамках від 7,49% до 12,44%, та на постійній основі перевищував встановлене НБУ граничне значення, хоча і був нижчим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.06.2022 Н3 Банку складав 8,93%, що на 1,93 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, але було на 2,47 п.п. менше за середньо-ринкове значення даного нормативу.

 Таким чином, станом на початок червня 2022 року нормативи достатності регулятивного (Н2) та основного (Н3) капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, але були меншими за середньо-ринкові показники.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2022 по 01.04.2022 активи ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» зменшились на 10,15% і склали 13,779 млрд грн, кредитний портфель Банку скоротився на 6,31% і склав 1,400 млрд грн, а обсяг грошових коштів та їх еквівалентів знизився на 39,65% до 1,896 млрд грн. При цьому, портфель інвестицій ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в цінні папери (який станом на початок квітня 2022 року на 100% складався з ОВДП) знизився на 3,13% і станом на 01.04.2022 склав 9,873 млрд грн.

В структурі активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за період з 01.01.2022 по 01.04.2021 частка портфеля цінних паперів збільшилась на 5,19 п.п. до 71,65%, частка кредитного портфеля виросла на 0,41 п.п. до 10,16%, а частка грошових коштів та їх еквівалентів зменшилась на 6,73 п.п. до 13,76%. Отже, станом на початок квітня 2022 року 85,41% активів Банку складали високоліквідні інструменти, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику, а саме: грошові кошти та їх еквіваленти (13,76%) та ОВДП (71,65%).

Частка неробочих кредитів в кредитному портфелі ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (NPL) протягом періоду з 01.01.2021 по 01.05.2022 коливалась в межах від 4,11% до 28,37%. Станом на 01.05.2022 порівняно з 01.01.2021 частка NPL в кредитах Банку виросла на 22,21 п.п. і склала 28,37%, тоді як середній показник NPL по банківській системі України зменшився на 14,66 п.п. до 28,27%. При цьому, частка кредитного портфеля в активах ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» станом на 01.04.2022 була доволі низькою і складала 10,16%.

Загалом станом на початок квітня 2022 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» продовжував підтримувати якість активів на хорошому (гарному) рівні, на що вказує висока питома вага високоякісних ліквідних інструментів, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику (85,41%).

 

Ліквідність

     Агентство зазначає, що з 23 березня 2022 року Національний банк України скасував для банків економічний норматив короткострокової ліквідності (Н6) у зв’язку із завершенням перехідного періоду щодо запровадження коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR), який є довгостроковим нормативом ліквідності і визначає мінімально необхідний рівень ліквідності для забезпечення фінансування діяльності банку на горизонті один рік (відповідне рішення було затверджене постановою Правління НБУ від 23.03.2022 року № 59). NSFR став обов’язковим до виконання з 1 квітня 2021 року.

Впродовж періоду з 01.04.2021 по 01.06.2022 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» коливався в межах від 125,45% до 224,71%. Станом на 01.06.2022 NSFR Банку складав 178,63%, що на 88,63 п.п. перевищило встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (яке починаючи з 01 жовтня 2021 року має бути не менше 90%).

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в період з 01.01.2021 по 01.06.2022 коливався в рамках 183,09-509,16% та переважно в рази перевищував встановлене регулятором граничне значення. Станом на 01.06.2022 LCRвв Банку складав 357,96%, що в 3,58 рази перевищувало встановлену НБУ граничну відмітку.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»  протягом періоду з 01.01.2021 по 01.06.2022 коливався в діапазоні від 192,90% до 896,94%, та переважно в кілька разів перевищував встановлене регулятором граничне значення. Станом на 01.06.2022 LCRів Банку складав 343,00%, що в 3,43 рази перевищувало встановлений НБУ нормативний показник.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок червня 2022 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» підтримував хороший запас ліквідності, на що вказують нормативи NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які значно перевищували мінімально необхідний рівень.

 

Дохідність операцій

Прибуток ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за підсумками першого кварталу 2022 року склав 0,773 млн грн, що на 75,32% менше обсягу прибутку, отриманого Банком за підсумками першого кварталу 2021 року.

При цьому, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» показав високі темпи приросту ключових статей доходів. Зокрема, чистий процентний дохід Банку за підсумками першого кварталу 2022 року в порівнянні з першим кварталом 2021 року виріс на 48,14% і склав 163,541 млн грн, а чистий комісійний дохід Банку збільшився на 28,34% до 98,758 млн грн.

Загалом Агентство високо оцінює фінансовий результат ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», продемонстрований за підсумками першого кварталу 2022 року, враховуючи складні макроекономічні умови діяльності, що виникли у зв’язку із нападом РФ та запровадженням в Україні воєнного стану.

 

Інші фактори

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» підтверджує відсутність за 2021 рік та за січень-лютий 2022 року будь-яких судових рішень, які могли б суттєво негативно вплинути на діяльність Банку.

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у повному обсязі виконував свої зобов'язання перед клієнтами і кредиторами згідно з чинним законодавством.

Станом на початок червня 2022 року нормативи достатності регулятивного (Н2) та основного (Н3) капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, але були меншими за середньо-ринкові показники.  При цьому, станом на 01.06.2022 Банк дотримувався всіх ключових нормативів НБУ, за якими веде моніторинг Агентство. Станом на початок червня 2022 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» підтримував хороший запас ліквідності, про що свідчать значення його нормативів NSFR, LCRвв та LCRів, які суттєво перевищували встановлений регулятором мінімально необхідний рівень. Станом на початок квітня 2022 року активи ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» характеризувались хорошою (гарною) якістю, на що вказує висока (85,41%) частка високоякісних ліквідних інструментів, яким притаманний низький рівень кредитного ризику. Прибуток ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за підсумками першого кварталу 2022 року склав 0,773 млн грн, що на 75,32% менше ніж за перший квартал 2021 року. Проте при цьому, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» показав хороші темпи приросту чистого процентного доходу (+48,14%) та чистого комісійного доходу (+28,34%), що високо оцінюється Агентством, враховуючи складні макроекономічні умови діяльності, що виникли у зв’язку із нападом РФ та запровадженням в Україні воєнного стану

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи Банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com