Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»


15/08/2023

15 серпня 2023 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄДРПОУ 35960913) за національною шкалою на рівні uaАА+. Позичальник з рейтингом uaАА+ характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося аналізом основних підсумків роботи Банку за перше півріччя 2023 року, регулярною та особливою ??інформацією Банку як емітента, а також статистичною звітністю Банку за 2022 рік та за січень-липень 2023 року, яка була надана Банком за запитом Агентства.

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними показниками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н1) впродовж 2022 року та січня-липня 2023 року коливався в межах від 353,724 млн грн до 507,101 млн грн. З початку 2023 року регулятивний капітал Банку (Н1) знизився на 10,71% і станом на 01.08.2023 склав 368,384 млн грн, що на 168,384 млн грн перевищувало граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н2) в період з 04.01.2022 по 01.08.2023 коливався в діапазоні 10,68%-18,78%, та переважно з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був меншим за середні показники даного нормативу по банківській системі України (окрім 01.09.2022). Станом на 01.08.2023 Н2 Банку становив 17,48%, що на 7,48 п.п. перевищувало встановлений НБУ граничний рівень, але було на 6,82 п.п. менше ніж середній рівень Н2 по банківській системі України. 

Норматив достатності основного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н3) впродовж 2022 року та січня-липня 2023 року коливався в межах від 7,49% до 16,99%, та на постійній основі перевищував встановлене НБУ граничне значення, а починаючи з січня 2023 року був вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Зокрема, станом на 01.08.2023 Н3 Банку складав 16,99%, що в 2,43 раза перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, та було на 2,18 п.п. вище середнього рівня Н3 по банківській системі України. 

Таким чином, станом на початок серпня 2023 року та впродовж періоду аналізу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» був добре забезпечений капіталом: регулятивний капітал (Н1), а також нормативи достатності регулятивного (Н2) та основного (Н3) капіталу Банку з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2023 по 01.07.2023 активи ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» виросли на 19,48% і склали 13,996 млрд грн, кредитний портфель Банку знизився на 21,95% і склав 764,883 млн грн, а обсяг грошових коштів та їх еквівалентів виріс на 33,97% до 8,010 млрд грн.

В структурі активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за період з 01.01.2023 по 01.07.2023 частка інвестицій в цінні папери знизилась на 2,60 п.п. до 32,14%, при цьому, портфель інвестицій в цінні папери Банку станом на 01.07.2023 складався виключно з ОВДП. За перші 6 місяців 2023 року частка кредитного портфеля в активах Банку знизилась на 2,90 п.п. до 5,47%, а частка грошових коштів та їх еквівалентів виросла на 6,19 п.п. до 57,23%. Отже, станом на початок другого півріччя 2023 року 89,37% активів Банку складали високоліквідні інструменти, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику, а саме: грошові кошти та їх еквіваленти (57,23%) та ОВДП (32,14%).

Частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі Банку станом на 01.07.2023 порівняно з 01.01.2023 виросла на 0,42 п.п. і склала 46,79%, а середній показник NPL по банківській системі України виріс на 0,82 п.п. до 38,94%. При цьому, частка кредитного портфеля в активах Банку станом на 01.07.2023 становила всього 5,47%.

Отже, станом на початок другого півріччя 2023 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» підтримував якість активів на хорошому (гарному) рівні, на що вказує висока питома вага (89,37%) високоякісних ліквідних інструментів, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику.

 

Ліквідність

Впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.08.2023 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» коливався в межах від 125,45% до 629,85%. Станом на 01.08.2023 NSFR Банку складав 604,15%, що в 6,04 раза перевищувало граничне значення для даного нормативу.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в період з 01.01.2022 по 01.08.2023 коливався в діапазоні 267,58-477,04%, на постійній основі в рази перевищуючи встановлене регулятором граничне значення. Станом на 01.08.2023 LCRвв Банку складав 370,88%, що в 3,71 раза перевищувало встановлений НБУ граничний рівень.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»  впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.08.2023 коливався в діапазоні від 217,96% до 757,84%, та на постійній основі в рази перевищував встановлене регулятором граничне значення. Станом на 01.08.2023 LCRів Банку складав 639,85%, що в 6,4 раза перевищувало встановлений НБУ нормативний показник.

    Таким чином, на думку Агентства, впродовж періоду аналізу та станом на початок серпня 2023 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» підтримував суттєвий запас ліквідності, на що вказують нормативи NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які істотно перевищували мінімально необхідний рівень.

 

Дохідність операцій

Прибуток ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за перше півріччя 2023 року склав 43,785 млн грн, що в 11,5 раза перевищило прибуток Банку за аналогічний період 2022 року.

Суттєвому зростанню прибутку ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» сприяло як суттєве зменшення витрат на формування резервів під знецінення корисності фінансових активів, так і високі темпи приросту комісійних та торгових доходів, що були досягнуті за рахунок «трансакційної» бізнес-моделі Банку, наявності розгалуженої мережі відділень та власної служби інкасації. Зокрема, чистий комісійний дохід Банку за перше півріччя 2023 року збільшився порівняно з першим півріччям 2022 року на 61,17% до 309,461 млн грн, а чистий прибуток від операцій з іноземною валютою виріс на 33,66% до 82,544 млн грн.

    Агентство позитивно оцінює прибуткову діяльність та вагомі обсяги ключових статей доходів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», продемонстровані за підсумками першого півріччя 2023 року, враховуючи складні макроекономічні умови діяльності, викликані триваючою повномасштабною військовою агресією росії.

 

Інші фактори

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» підтверджує відсутність за 2022 рік та за січень-липень 2023 року будь-яких судових рішень, які могли б суттєво негативно вплинути на діяльність Банку. 

На момент оновлення рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у повному обсязі виконував свої зобов'язання перед клієнтами і кредиторами згідно з чинним законодавством.

 

Узагальнення

Станом на початок серпня 2023 року та впродовж періоду аналізу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» був добре забезпечений основним та регулятивним капіталом: нормативи Н1, Н2 Банку із запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, а Н3 починаючи з січня 2023 року був більшим за середній рівень даного нормативу по банківській системі України. Також станом на початок серпня 2023 року та впродовж періоду аналізу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» підтримував хороший запас ліквідності, про що свідчать високі значення його нормативів NSFR, LCRвв та LCRів, які в рази перевищували встановлений регулятором мінімально необхідний рівень. При цьому, станом на 01.08.2023 Банк дотримувався всіх ключових нормативів НБУ, за якими веде моніторинг Агентство. Станом на початок другого півріччя 2023 року активи ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» характеризувались хорошою (гарною) якістю, на що вказує висока (89,37%) частка високоякісних ліквідних інструментів, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику. Прибуток ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за підсумками першого півріччя 2023 року склав 43,785 млн грн, що в 11,5 раза більше ніж прибуток Банку за перше півріччя 2022 року. В аналізованому періоді ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» показав вагомі обсяги та високі темпи приросту чистого комісійного доходу (+61,17%) та прибутку від операцій з іноземною валютою (+33,66%), а також за підсумками першого півріччя 2023 року отримав вагомі обсяги чистого процентного доходу (295,831 млн грн), що високо оцінюється Агентством. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи Банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА "Експерт-Рейтинг" 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com