Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»


19/03/2024

19 березня 2024 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄДРПОУ 35960913) за національною шкалою на рівні uaАА+. Позичальник з рейтингом uaАА+ характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося аналізом основних підсумків роботи Банку за 2023 рік, регулярною та особливою ??інформацією Банку як емітента, а також статистичною звітністю Банку за 2023 рік та за січень-лютий 2024 року, яка була надана Банком за запитом Агентства.

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними показниками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н1) впродовж 2023 року та січня-лютого 2024 року коливався в межах від 353,724 млн грн до 633,828 млн грн. З початку 2023 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 26,53% і станом на 01.03.2024 склав 522,458 млн грн, що в 2,6 раза перевищувало граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н2) в період з 02.01.2023 по 01.03.2024 коливався в діапазоні 14,10%-27,80%, переважно з помітним запасом перевищуючи встановлене НБУ граничне значення, та періодично був більшим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.03.2024 Н2 Банку становив 20,57%, що в 2,06 раза перевищувало встановлений НБУ граничний рівень, та було на 0,59 п.п. більше ніж середній рівень Н2 по банківській системі України. 

Норматив достатності основного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н3) впродовж 2023 року та січня-лютого 2024 року коливався в межах від 12,16% до 18,81%, на постійній основі з запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, і періодично був вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Зокрема, станом на 01.03.2024 Н3 Банку складав 13,70%, що майже вдвічі перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, та було на 1,65 п.п. вище середнього рівня Н3 по банківській системі України. 

Таким чином, станом на початок березня 2024 року та впродовж періоду аналізу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» був добре забезпечений капіталом: регулятивний капітал (Н1), а також нормативи достатності регулятивного (Н2) та основного (Н3) капіталу Банку з вагомим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Структура та якість активів

За 2023 рік активи ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» виросли на 73,42% і склали 20,315 млрд грн, кредитний портфель Банку знизився на 22,91% і склав 755,448 млн грн, а обсяг грошових коштів та їх еквівалентів збільшився в 2,38 раза до 14,250 млрд грн.

В структурі активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за період з 01.01.2023 по 01.01.2024 частка інвестицій в цінні папери знизилась на 12,45 п.п. до 22,28%. При цьому, портфель інвестицій в цінні папери Банку станом на 01.01.2024 складався виключно з ОВДП. За 2023 рік частка кредитного портфеля в активах Банку зменшилась на 4,65 п.п. до 3,72%, а частка грошових коштів та їх еквівалентів виросла на 19,10 п.п. до 70,14%. Отже, станом на початок 2024 року 92,42% активів Банку складали високоліквідні інструменти, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику, а саме: грошові кошти та їх еквіваленти (70,14%) та ОВДП (22,28%).

Частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі Банку, які розраховуються Агентством як сума кредитів 10 класу (для кредитів юридичним особам, крім банків, бюджетних установ та компаній спеціального призначення) та кредитів 5 класу (для кредитів всім іншим позичальникам), станом на 01.01.2024 порівняно з 01.01.2023 знизилась на 3,26 п.п. і склала 43,11%. При цьому, частка кредитного портфеля в активах Банку станом на 01.01.2024 становила всього 3,72%.

Отже, станом на початок 2024 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» підтримував якість активів на хорошому (гарному) рівні, на що вказує висока питома вага (92,42%) високоякісних ліквідних інструментів, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику.

\

Ліквідність

Впродовж періоду з 01.01.2023 по 01.03.2024 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» коливався в межах від 273,80% до 905,33%. Станом на 01.03.2024 NSFR Банку складав 842,69%, що в 8,43 раза перевищувало граничне значення для даного нормативу.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в період з 01.01.2023 по 01.03.2024 коливався в діапазоні 267,58%-374,81%, на постійній основі в рази перевищуючи встановлене регулятором граничне значення. Станом на 01.03.2024 LCRвв Банку складав 374,81%, що в 3,75 раза перевищувало встановлений НБУ граничний рівень.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»  впродовж періоду з 01.01.2023 по 01.03.2024 коливався в діапазоні від 465,81% до 682,76%, та на постійній основі в рази перевищував встановлене регулятором граничне значення. Станом на 01.03.2024 LCRів Банку складав 655,97%, що в 6,56 раза перевищувало встановлений НБУ нормативний показник.

Таким чином, на думку Агентства, впродовж всього періоду аналізу та станом на початок березня 2024 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» підтримував суттєвий запас ліквідності, на що вказують нормативи NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які істотно перевищували мінімально необхідний рівень.

 

Дохідність операцій

За 2023 рік прибуток ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» склав 62,052 млн грн, в той час як за підсумками 2022 року Банком було отримано збиток в обсязі 5,667 млн грн.

Серед факторів повернення ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» до прибуткової діяльності можна виділити високі темпи приросту ключових статей його доходів. Зокрема, чистий процентний дохід Банку за 2023 рік порівняно з 2022 роком збільшився в 2,01 раза до 826,777 млн грн, а чистий комісійний дохід виріс на 36,25% до 652,422 млн грн.

Агентство позитивно оцінює прибуткову діяльність Банку, а також вагомі обсяги та високі темпи приросту ключових статей доходів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в аналізованому періоді.

 

Інші фактори

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» підтверджує відсутність за 2023 рік та за січень-лютий 2024 року будь-яких судових рішень, які могли б суттєво негативно вплинути на діяльність Банку. 

На момент оновлення рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у повному обсязі виконував свої зобов'язання перед клієнтами і кредиторами згідно з чинним законодавством.

 

Узагальнення

Станом на початок березня 2024 року та впродовж періоду аналізу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» був добре забезпечений основним та регулятивним капіталом: нормативи Н1, Н2 та Н3 Банку із запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, також Н2 та Н3 Банку періодично були більшими за середні рівні даних нормативів по банківській системі України. Станом на початок березня 2024 року та впродовж періоду аналізу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» підтримував дуже хороший запас ліквідності, про що свідчать високі значення його нормативів NSFR, LCRвв та LCRів, які в рази перевищували встановлений регулятором мінімально необхідний рівень. При цьому, станом на 01.03.2024 Банк дотримувався всіх ключових нормативів НБУ, за якими веде моніторинг Агентство.

Станом на початок 2024 року активи ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» характеризувались хорошою (гарною) якістю, на що вказує висока (92,42%) частка високоякісних ліквідних інструментів, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику. Прибуток ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за підсумками 2023 року склав 62,052 млн грн, а його ключові статті доходів показали істотний приріст. Зокрема, чистий процентний дохід ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2023 рік порівняно з 2022 роком виріс більше ніж вдвічі, а чистий процентний дохід збільшився на 36,25%. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи Банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА "Експерт-Рейтинг" 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com