Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»


11/11/2019

8 листопада 2019 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄДРПОУ 35960913) за національною шкалою на рівні uaАА. Позичальник з рейтингом uaАА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося аналізом основних підсумків роботи Банку за дев’ять місяців 2019 року, регулярною та особливою ??інформацією Банку як емітента, а також статистичною звітністю Банку за січень-вересень 2019 року, яка була надана Банком за запитом Агентства.

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними показниками

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал Банку (Н1) в період з 02.01.2019 по 01.10.2019 коливався в межах 220,232-266,507 млн. грн. Станом на 01.10.2019 регулятивний капітал ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н1) складав 242,4 млн. грн., що було на 42,4 млн. грн. вище, ніж встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу на рівні 200 млн. грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н2) протягом 2018 року та січня-вересня 2019 року коливався в діапазоні 21,25-45,09%. Хоча динаміка Н2 Банку демонструвала низхідний тренд, його значення з помітним запасом перевищували і встановлений НБУ нормативний рівень, і середні показники Н2 по банківській системі України. Станом на 01.10.2019 Н2 Банку складав 22,44%, що було на 12,44 п.п. вище за встановлене регулятором граничне значення та на 4,01 п.п. перевищувало середньо-ринковий показник. 

Таким чином, на думку Агентства, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» був достатньо добре забезпечений регулятивним капіталом, на що вказують значення відповідних нормативів.

Структура та якість активів

За 9 місяців 2019 року активи ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» виросли на 45,86% і станом на 30.09.2019 склали 2,63 млрд. грн. В активах Банку суттєвий приріст показали високоліквідні інструменти та кредитний портфель.

Так, станом на 30.09.2019 в порівнянні з 31.12.2018 грошові кошти та їх еквіваленти збільшились на 42,99% і склали 1,420 млрд. грн., що займало 54,01% активів Банку. За той же період портфель інвестицій Банку в цінні папери, який станом на 30.09.2019 був сформований виключно з ОВДП, виріс з 0,06 млн. грн. до 153,824 млн. грн. Кредитний портфель Банку за 9 місяців 2019 року збільшився на 17,77% і станом на 30.09.2019 склав 856,997 млн. грн., що становило 32,59% активів Банку. Загалом, станом на 30.09.2019 в структурі активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 59,86% займали грошові кошти та їх еквіваленти, а також портфель ОВДП, тобто високоліквідні інструменти з низьким рівнем кредитного ризику.

Станом на 01.09.2019 частка неробочих кредитів в кредитному портфелі ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (NPL) складала 7,33%, тоді як середній показник NPL по банківській системі України становив 51,32%. Також Агентство вкотре нагадує про суттєвий прогрес в покращенні якості кредитного портфеля, якого ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» вдалося досягнути в дуже стислі терміни: частка NPL в кредитах Банку за період з 01.01.2018 по 01.09.2019 знизилась на 50,32 п.п. (з 57,65% до 7,33%), при тому, що середньо-ринкове значення NPL коливалось в межах 51,32-57,57%.

Таким чином, велика частка високоліквідних інструментів, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику, а також низький рівень NPL в кредитному портфелі Банку свідчать про хорошу якість його активів та залишаються одними з ключових факторів високого рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) протягом 2018 року та січня-вересня 2019 року коливався в діапазоні 78,76-139,41%, Станом на 01.10.2019 норматив Н6 ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» становив 90,27%, що на 30,27 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 3,59 п.п. менше середнього показника Н6 по банківській системі України. В цілому, протягом аналізованого періоду Н6 Банку з великим запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, та з початку 2019 року був максимально наближеним до середньо-ринкових показників.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в період з 01.01.2019 по 01.10.2019 коливався в межах 228,38-575,88% та в рази перевищував встановлені НБУ граничні значення для даного нормативу, які протягом вказаного періоду варіювались від 80% (починаючи з 31.12.2018) до 90% (починаючи з 01.06.2019). Станом на 01.10.2019 LCRвв Банку складав 575,88%, що було на 485,88 п.п. більше, ніж встановлене НБУ нормативне значення на рівні 90%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) Банку протягом періоду з 01.01.2019 по 01.10.2019 коливався в діапазоні від 206,01% до 1162,7% і, подібно до LCRвв, в рази перевищував встановлені НБУ граничні значення для даного нормативу, які протягом вказаного періоду змінювались від 50% (починаючи з 31.12.2018) до 90% (починаючи з 01.06.2019). Станом на 01.10.2019 LCRів Банку складав 212,27%, що було на 122,27 п.п. більше, ніж встановлене НБУ нормативне значення на рівні 90%.

Таким чином, станом на початок жовтня 2019 року всі три нормативи ліквідності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» з великим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, що, на думку Агентства, вказує на хороший рівень забезпеченості Банку ліквідністю. Високі показники коефіцієнтів покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) та в іноземній валюті (LCRів) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» вказують на сформований Банком великий запас ліквідності для покриття чистого очікуваного відпливу грошових коштів протягом 30 днів в кризових умовах.

Дохідність операцій

За підсумками перших 9 місяців 2019 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» отримав прибуток в обсязі 20,072 млн. грн., що на 50,67% менше прибутку Банку за аналогічний період 2018 року. На думку Агентства, ключовими факторами зниження прибутку Банку стали: наявність чистого збитку від зменшення корисності фінансових активів у сумі 34,96 млн. грн. (витрати на формування резервів), тоді як у відповідному періоді 2018 року чистий прибуток від збільшення корисності фінансових активів складав 29,822 млн. грн. (відповідне зменшення витрат за рахунок розформування резервів). Зростання витрат на формування резервів пов’язане з активним зростанням портфеля споживчого кредитування фізичних осіб та є оцінкою потенційних ризиків зменшення корисності цих фінансових інструментів, при низькому фактичному рівні NPL у кредитному портфелі.

При цьому ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» показав високу динаміку зростання чистого процентного, чистого комісійного доходів та чистого прибутку від операцій з іноземною валютою, які компенсували зростання адміністративних та інших операційних витрат Банку (на 75,02% до 225,720 млн. грн.), в тому числі на 85,31% - витрат на виплати працівникам.

Так, за підсумками перших трьох кварталів 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року чистий процентний дохід Банку виріс у 2,2 рази (до 98,755 млн. грн.), чистий прибуток від операцій з іноземною валютою збільшився вдвічі (до 54,138 млн. грн.), а чистий комісійний дохід показав приріст на 60,51% (до 134,599 млн. грн.).

Агентство позитивно оцінює факт прибуткової діяльності Банку, а також здатність Банку не лише генерувати, а й істотно нарощувати ключові статті своїх доходів.

Інші фактори

Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав відсутність за січень-жовтень 2019 року будь-яких судових рішень, які могли б істотно негативно вплинути на діяльність Банку. 

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що на момент оновлення рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» перебував на обліку в органах доходів та зборів.

Узагальнення

На початок жовтня 2019 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» дотримувався всіх ключових нормативів НБУ, за якими веде моніторинг Агентство. На момент оновлення рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у повному обсязі виконував свої зобов'язання перед клієнтами і кредиторами згідно з чинним законодавством та не мав підстав для віднесення регулятором до категорії проблемних банків. 

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» підтримував достатньо високий рівень забезпеченості регулятивним капіталом. Банк сформував та підтримував вагомий запас ліквідності, про що свідчать значення відповідних нормативів. Велика частка високоліквідних активів та низький рівень неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі Банку вказують на хорошу якість його активів. За аналізований період діяльність ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» була прибутковою, при цьому Банк демонстрував високу динаміку приросту ключових статтей своїх доходів.

Аналітична служба РА "Експерт-Рейтинг"

Оновлення рейтингу ПуАО «КБ «АКОРДБАНК» із статистичними показниками - 08.11.2019

Персональна сторінка Банку на сайті Агентства


 


 


 


 Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com