Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»


29/05/2020

29 травня 2020 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»  (код ЄДРПОУ 35960913) за національною шкалою на рівні uaАА+. Позичальник з рейтингом uaАА+ характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося аналізом основних підсумків роботи Банку за перший квартал 2020 року, регулярною та особливою ??інформацією Банку як емітента, а також статистичною звітністю Банку за січень-квітень 2020 року, яка була надана Банком за запитом Агентства.

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними показниками

 

Капітал та адекватність капіталу

Впродовж 2019 року та січня-квітня 2020 року регулятивний капітал ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н1) коливався в межах 220,232-320,094 млн. грн. та демонстрував різноспрямовану динаміку з тенденцією до зростання. З початку 2020 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 17,01% і станом на 04.05.2020 склав 304,706 млн. грн., що на 104,706 млн. грн. перевищило встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу на рівні 200 млн. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) в період з 02.01.2019 по 04.05.2020 коливався в діапазоні від 17,39% до 28,24%. Незважаючи на низхідний тренд, протягом вказаного періоду аналізу Н2 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також переважно був вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 04.05.2020 Н2 Банку складав 21,12%, що було на 11,12 п.п. вище за встановлений регулятором граничний рівень та на 1,42 п.п. перевищувало середньо-ринковий показник.

Норматив достатності основного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н3) впродовж 2019 року та січня-квітня 2020 року коливався в межах 15,74- 25,40% та демонстрував нерівномірну динаміку, але при цьому на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, і  був вищим за середньо-ринкові показники. Станом на 04.05.2020 Н3 Банку складав 19,08%, що було на 12,08 п.п. вище встановленого регулятором граничного значення, а також на 4,61 п.п. перевищувало середній показник даного нормативу по банківській системі України.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок травня 2020 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» був добре забезпечений основним та регулятивним капіталом: Н2 та Н3 Банку з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, а також були вищими за середні показники даних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2020 по 01.04.2020 активи ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» зменшились на 19,20% (з 2,994 млрд. грн. до 2,419 млрд. грн.), кредитний портфель Банку збільшився на 3,17% (з 898,294 млн. грн. до 926,789 млн. грн.), а обсяг грошових коштів та їх еквівалентів в активах ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» скоротився на 37,67% (з 1,699 млрд. грн. до 1,059 млрд. грн.).

В структурі активів Банку станом на 01.04.2020 порівняно з 01.01.2020 частка кредитного портфеля виросла на 8,31 п.п. (з 30,01% до 38,32%), а частка портфеля цінних паперів збільшилась на 1,64 п.п. (з 6,61% до 8,25%). Загалом, станом на 01.04.2020 в активах ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 52,04% займали високоліквідні інструменти з низьким рівнем кредитного ризику, а саме: грошові кошти та їх еквіваленти (43,79%) та портфель цінних паперів, який був сформований виключно з ОВДП (8,25%).

Впродовж періоду з 01.01.2019 по 01.04.2020 частка неробочих кредитів в кредитному портфелі ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (NPL) коливалась в межах від 2,97% до 10,58%. Станом на 01.04.2020 порівняно з 01.01.2020 частка NPL в кредитах Банку виросла на 1,21 п.п. (з 9,37% до 10,58%), а середній показник NPL по банківській системі України за вказаний період збільшився на 0,53 п.п. (з 49,98% до 50,51%).

Таким чином, ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» продовжує підтримувати якість активів на хорошому рівні, про що свідчить вагома частка високоякісних ліквідних інструментів, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику, а також показник NPL в кредитному портфелі Банку, який був в 4,8 рази менше за середньо-ринкове значення.

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н6) впродовж 2019 року та січня-квітня 2020 року коливався в межах від 72,10% до 93,22%. Станом на 04.05.2020 Н6 складав 72,10%, що на 12,10 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 18,94 п.п. менше середнього показника даного нормативу по банківській системі України.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) Банку в період з 01.01.2019 по 01.04.2020 коливався в діапазоні від 228,38% до 575,88%, та на постійній основі в рази перевищував встановлені НБУ граничні значення для даного нормативу. Станом на 01.04.2020 LCRвв Банку складав 334,31%, що в 3,34 рази перевищувало нормативне значення, встановлене регулятором на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»  протягом періоду з 01.01.2019 по 01.04.2020 коливався в межах від 206,01% до 1162,70%, в рази перевищуючи встановлені НБУ граничні значення для даного нормативу. Станом на 01.04.2020 LCRів Банку склав 473,34%, що в 4,73 рази перевищило встановлене НБУ нормативне значення на рівні 100%.

Агентство нагадує, що високі показники нормативів LCRвв та LCRів вказують на наявність у Банку вагомого запасу ліквідності для покриття відпливу коштів клієнтів протягом 30 днів в кризових умовах.

Таким чином, станом на початок травня 2020 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» був добре забезпечений ліквідністю і підтримував хороший запас за нормативом Н6. Станом на початок квітня 2020 року нормативи LCRвв та LCRів Банку в декілька разів перевищували встановлені НБУ граничні значення. 

 

Дохідність операцій

За підсумками першого кварталу 2020 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» отримав прибуток в обсязі 5,095 млн. грн., що в 2,37 рази перевищило прибуток Банку за перший квартал 2019 року.

В аналізованому періоді ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» продемонстрував хороші темпи приросту ключових статей своїх доходів. Так, за підсумками першого кварталу 2020 року в порівнянні з першим кварталом 2019 року чистий процентний дохід Банку виріс на 30,97% (з 31,052 млн. грн. до 40,668 млн. грн.), а чистий комісійний дохід збільшився на 51,56% (з 39,383 млн. грн. до 59,688 млн. грн.).

Здатність Банку в поточних макроекономічних умовах діяльності суттєво нарощувати доходи та прибуток високо оцінюється Агентством.

 

Інші фактори

Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав відсутність за січень-квітень 2020 року будь-яких судових рішень, які могли б істотно негативно вплинути на діяльність Банку.

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що на момент оновлення рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» перебував на обліку в органах доходів та зборів.

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у повному обсязі виконував свої зобов'язання перед клієнтами і кредиторами згідно з чинним законодавством.

Станом на початок травня 2020 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» був добре забезпечений капіталом (основним та регулятивним) і дотримувався всіх ключових нормативів НБУ, за якими веде моніторинг Агентство. ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» підтримував хороший запас ліквідності: станом на початок квітня 2020 року коефіцієнти LCRвв та LCRів Банку в декілька разів перевищували встановлені регулятором граничні значення. Велика частка високоякісних ліквідних активів в активах Банку, а також низька частка NPL в кредитному портфелі Банку, яка була в 4,8 рази менше за середньо-ринкове значення, свідчать про хорошу якість його активів. За підсумками першого кварталу 2020 року в порівнянні з першим кварталом 2019 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» показав хороші темпи приросту чистого процентного та чистого комісійного доходів, а прибуток Банку виріс у 2,37 рази і склав 5,095 млн. грн. Здатність ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в поточних макроекономічних умовах суттєво нарощувати доходи та прибуток високо оцінюється Агентством.

Аналітична служба РА "Експерт-Рейтинг"

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com