Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»


19/11/2020

19 листопада 2020 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»  (код ЄДРПОУ 35960913) за національною шкалою на рівні uaАА+. Позичальник з рейтингом uaАА+ характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося аналізом основних підсумків роботи Банку за 9 місяців 2020 року, регулярною та особливою ??інформацією Банку як емітента, а також статистичною звітністю Банку за січень-жовтень 2020 року, яка була надана Банком за запитом Агентства. 

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними показниками

 

Капітал та адекватність капіталу

Протягом 2019 року та січня-жовтня 2020 року регулятивний капітал ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н1) коливався в межах від 220,232 млн. грн. до 371,552 млн. грн., демонструючи різноспрямовану динаміку. При цьому з початку 2020 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 15,42% і станом на 02.11.2020 склав 300,568 млн. грн., що на 100,568 млн. грн. перевищувало встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (на рівні 200 млн. грн.).

Норматив адекватності регулятивного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н2) в період з 02.01.2019 по 02.11.2020 коливався в діапазоні від 14,80% до 28,24%. Динаміка Н2 Банку була нерівномірною, але при цьому його показники на постійній основі з помітним запасом перевищували встановлене НБУ граничне значення, а також переважно були вищими за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.11.2020 Н2 Банку складав 14,80%, що на 4,80 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 6,96 п.п. менше, ніж середньо-ринковий показник.

Норматив достатності основного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н3) впродовж 2019 року та січня-жовтня 2020 року коливався в межах від 13,39 до 25,40% та демонстрував різноспрямовану динаміку. При цьому, Н3 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, а також переважно був вищим за середньо-ринкові значення даного нормативу. Станом на 02.11.2020 Н3 Банку складав 13,39%, що на 6,39 п.п. перевищувало встановлене регулятором граничне значення, але було на 2,35 п.п. менше, ніж середній показник даного нормативу по банківській системі України.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок листопада 2020 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» був добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, на що вказують відповідні нормативи Банку, які з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2020 по 01.10.2020 активи ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» виросли на 39,50% (з 2,994 млрд. грн. до 4,176 млрд. грн.), кредитний портфель Банку збільшився на 88,55% (з 898,294 млн. грн. до 1,694 млрд. грн.), а обсяг грошових коштів та їх еквівалентів в активах ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» скоротився на 22,40% (з 1,699 млрд. грн. до 1,319 млрд. грн.).

В структурі активів Банку станом на 01.10.2020 порівняно з 01.01.2020 частка кредитного портфеля збільшилась на 10,55 п.п. (з 30,01% до 40,56%), а частка портфеля цінних паперів виросла на 15,51 п.п. (з 6,61% до 22,12%). Станом на початок жовтня поточного року 50,25% активів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» складали високоліквідні інструменти, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику, а саме: грошові кошти та їх еквіваленти (31,58%) та ОВДП (18,67%).

Частка неробочих кредитів в кредитному портфелі Банку (NPL) впродовж періоду з 01.01.2019 по 01.10.2020 коливалась в межах 2,97-10,58%, демонструючи різноспрямовану динаміку. При цьому, станом на 01.10.2020 порівняно з 01.01.2020 частка NPL в кредитах ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»  зменшилась на 4,16 п.п. до 5,21%, а середній показник NPL по банківській системі України скоротився на 2,25 п.п. і склав 47,73%.

Отже, станом на початок жовтня 2020 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» продовжував підтримувати якість активів на хорошому рівні, про що свідчать вагома частка високоякісних ліквідних інструментів (які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику), а також показник NPL в кредитному портфелі Банку, який був в 9,2 рази меншим за середньо-ринкове значення.

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (Н6) протягом 2019 року та січня-жовтня 2020 року коливався в межах від 63,25% до 93,22%, демонструючи різноспрямовану динаміку. Станом на 02.11.2020 Н6 Банку складав 78,11%, що на 18,11 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 10,39 п.п. менше середнього показника даного нормативу по банківській системі України.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в період з 01.01.2019 по 01.11.2020 коливався в діапазоні 228,38-575,88% та на постійній основі в рази перевищував встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.11.2020 LCRвв Банку складав 277,57%, що в 2,78 рази перевищувало встановлене регулятором нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»  впродовж періоду з 01.01.2019 по 01.11.2020 коливався в рамках 206,01-1162,70%, в рази перевищуючи встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.11.2020 LCRів Банку складав 251,50%, що в 2,52 рази перевищувало встановлене НБУ нормативне значення.

Таким чином, станом на початок листопада 2020 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» був добре забезпечений ліквідністю, на що вказують відповідні нормативи Банку. При цьому, Агентство вкотре підкреслює, що високі показники нормативів LCRвв та LCRів свідчать про наявність у Банку вагомого запасу ліквідності для покриття відтоку коштів клієнтів протягом 30 днів в кризових умовах.

 

Дохідність операцій

За підсумками 9 місяців 2020 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» отримав прибуток в обсязі 6,243 млн. грн., що на 68,90% менше прибутку Банку за 9 місяців 2019 року.

Водночас, за вказаний період аналізу ключові статті доходів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» продемонстрували хороші темпи приросту: чистий процентний дохід виріс на 54,39% (з 98,755 млн. грн. до 152,471 млн. грн.), а чистий комісійний дохід збільшився на 44,04% (з 134,599 млн. грн. до 193,876 млн. грн.).

Низхідна динаміка прибутку Банку була обумовлена зростанням обсягу витрат на формування резервів під активні операції та  відповідає загальним тенденціям у банківській системі України. При цьому, здатність ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в умовах триваючого карантину суттєво нарощувати доходи та підтримувати прибуткову діяльність позитивно оцінюється Агентством.

 

Інші фактори

Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав відсутність за січень-жовтень 2020 року будь-яких судових рішень, які могли б істотно негативно вплинути на діяльність Банку.

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що на момент оновлення рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» перебував на обліку в органах доходів та зборів.

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» у повному обсязі виконував свої зобов'язання перед клієнтами і кредиторами згідно з чинним законодавством.

Станом на початок листопада 2020 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» був добре забезпечений капіталом (регулятивним і основним) та ліквідністю, а також дотримувався всіх ключових нормативів НБУ, за якими веде моніторинг Агентство. Банк продовжував підтримувати якість активів на хорошому рівні, на що вказує вагома частка високоякісних ліквідних інструментів в активах ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», а також низька частка NPL в кредитному портфелі Банку, яка була в 9,2 рази меншою за середньо-ринковий показник. За підсумками 9 місяців 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» показав хороші темпи приросту чистого процентного доходу (+54,39%) та чистого комісійного доходу (+44,04%), при цьому прибуток Банку зменшився на 68,90% і склав 6,243 млн. грн. Низхідна динаміка прибутку Банку була очікуваною та відповідає загальним тенденціям у банківській системі України, що характеризуються зростанням витрат на формування резервів під активні операції. Водночас, здатність ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» нарощувати доходи та підтримувати прибуткову діяльність в умовах триваючого карантину позитивно оцінюється Агентством.

Аналітична служба РА "Експерт-Рейтинг"

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com