Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ "СІТІБАНК"


02/08/2022

2 серпня 2022 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ "СІТІБАНК" (код ЄДРПОУ 21685485) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалось результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за підсумками першого кварталу 2022 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2021 рік та за січень-червень 2022 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Впродовж 2021 року та січня-червня 2022 року регулятивний капітал АТ "СІТІБАНК" (Н1) коливався в межах від 1,619 млрд грн до 2,070 млрд грн. Станом на 01.07.2022 порівняно з 04.01.2022 регулятивний капітал АТ "СІТІБАНК" (Н1) виріс на 0,03% і склав 2,065 млрд грн, що в 10,33 рази перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн.

 Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "СІТІБАНК" (Н2) в період з 04.01.2021 по 01.07.2022 коливався в діапазоні від 28,12% до 86,62%. При цьому, Н2 Банку на постійній основі в рази перевищував встановлений НБУ граничний рівень, а також був суттєво вищим за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.07.2022 Н2 Банку складав 34,68%, що в 3,47 рази перевищувало граничну відмітку, встановлену регулятором для даного нормативу в розмірі 10%, а також було на 17,52 п.п. вищим за середній рівень даного нормативу по банківській системі України.

 Норматив достатності основного капіталу АТ "СІТІБАНК" (Н3) впродовж 2021 року та січня-червня 2022 року коливався в межах 14,06-43,98% та на постійній основі в рази перевищував встановлений НБУ граничний рівень, а також був вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.07.2022 Н3 Банку складав 17,34%, що в 2,48 рази перевищувало граничне значення, встановлене регулятором в розмірі 7%, а також на 5,94 п.п. було вищим за середньо-ринковий показник.

     Таким чином, станом на початок липня 2022 року АТ "СІТІБАНК" був добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, що підтверджують показники відповідних нормативів Банку (Н2 та Н3), які не лише в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення, але й були значно вищими за середньо-ринкові показники.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2022 по 01.04.2022 активи АТ "СІТІБАНК" виросли на 5,91% (з 33,685 млрд грн до 35,678 млрд грн), обсяг кредитів та заборгованості клієнтів Банку знизився на 8,30% (з 7,748 млрд грн до 7,105 млрд грн), а частка кредитів в активах АТ "СІТІБАНК" зменшилась на 3,08 п.п. (з 23,00% до 19,92%) (розрахунок на графіку 4 наведено за кредитами та активами за мінусом резервів).

Агентство вкотре звертає увагу на специфіку операцій Банку, переважна частка яких зосереджена на високоліквідних інструментах. Зокрема, станом на 01.04.2022 в структурі активів АТ "СІТІБАНК" частка грошових коштів та їх еквівалентів складала 33,56%, торгові активи (які були повністю представлені ОВДП) становили 3,45%, а депозитні сертифікати НБУ та інвестиції в ОВДП займали частки в розмірі 21,31% та 21,26% відповідно. Таким чином, станом на початок квітня 2022 року 79,57% активів Банку складали високоякісні ліквідні інструменти, які характеризуються мінімальним рівнем кредитного ризику.

Агентство підкреслює, що АТ "СІТІБАНК" продовжує підтримувати якість кредитного портфеля на дуже високому рівні, про що свідчить низька частка NPL в кредитах Банку (показник NPL розраховується Агентством як сума кредитів п’ятого класу фізичним особам і кредитів десятого класу юридичним особам). Так, станом на 01.06.2022 NPL Банку складав всього 0,22%, тоді як середній рівень NPL по банківській системі України становив 28,77%.

    Отже, якість активів АТ "СІТІБАНК" залишається на дуже високому рівні, на що вказує висока частка високоякісних ліквідних інструментів в структурі активів та дуже низький показник NPL в кредитному портфелі Банку.

 

Ліквідність

Агентство зазначає, що з 1 квітня 2022 року НБУ скасував для банків економічний норматив короткострокової ліквідності (Н6) у зв’язку із завершенням перехідного періоду щодо запровадження коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR), який є довгостроковим нормативом ліквідності і визначає мінімально необхідний рівень ліквідності для забезпечення фінансування діяльності банку на горизонті один рік. Відповідне рішення затверджене постановою Правління НБУ від 23 березня 2022 року № 59.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ "СІТІБАНК" впродовж періоду з 01.04.2021 по 01.07.2022 коливався в діапазоні від 280,32% до 840,46%. Станом на 01.07.2022 NSFR Банку складав 355,91%, що в 3,95 рази перевищувало встановлене НБУ граничне значення (яке з 01.10.2021 має бути не менше 90%).

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ "СІТІБАНК" в період з 01.01.2021 по 01.07.2022 коливався в діапазоні 177,78- 280,63%, переважно в рази перевищуючи встановлене регулятором граничне значення. Станом на 01.07.2022 LCRвв Банку складав 278,74%, що в 2,79 рази перевищувало встановлений НБУ нормативний показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ "СІТІБАНК" протягом періоду з 01.01.2021 по 01.07.2022 коливався в межах 197,33- 369,09%, в рази перевищуючи встановлений регулятором граничний рівень. Станом на 01.07.2022 LCRів Банку складав 274,51%, що в 2,75 рази перевищувало встановлене НБУ нормативне значення.

     Отже, на думку Агентства, станом на початок липня 2022 року АТ "СІТІБАНК" був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку (NSFR, LCRвв та LCRів), які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

     За підсумками першого кварталу 2022 року АТ "СІТІБАНК" отримав збиток в розмірі 91,644 млн грн, в той час як за підсумками першого кварталу 2021 року прибуток Банку становив 376,840 млн грн. На фінансовий результат Банку вплинуло істотне зростання відрахувань до резервів в аналізованому періоді.

     При цьому, чистий процентний дохід АТ "СІТІБАНК" за підсумками першого кварталу 2022 року порівняно з першим кварталом 2021 року виріс на 61,75% (до 439,928 млн грн), а чистий комісійний дохід знизився на 3,47% (до 59,409 млн грн).

     Агентство позитивно оцінює істотне зростання чистого процентного доходу АТ "СІТІБАНК" та вагомі обсяги чистого процентного доходу за підсумками першого кварталу 2022 року, які були отримані Банком в умовах зниження рівня ділової активності в країні, викликаного воєнною агресією росії та введенням в Україні воєнного стану. Також Агентство звертає увагу, що впродовж тривалого періоду часу (окрім першого кварталу 2022 року) Банк традиційно показував вагомі обсяги прибутку.

 

Інші фактори

    АТ "СІТІБАНК" має підтримку від міжнародної фінансової групи Citigroup. Станом на 31.03.2022 загальні активи (total assets) Citigroup складали 2,394 трлн доларів США, а чистий дохід (net income) Citigroup за підсумками першого кварталу 2022 року склав 4,306 млрд доларів США. Масштаб діяльності, результати роботи, а також довгострокові кредитні рейтинги Citigroup та Citibank N.A. свідчать про те, що у разі потреби Група може надати АТ "СІТІБАНК" будь-який необхідний обсяг підтримки. Агентство вкотре підкреслює, що загальний рівень зовнішньої підтримки АТ "СІТІБАНК" є безпрецедентно високим.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок липня 2022 року АТ "СІТІБАНК" був дуже добре забезпечений капіталом (регулятивним і основним) та підтримував дуже хороший запас ліквідності, про що свідчать дуже високі показники відповідних нормативів Банку, які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення. Якість активів АТ "СІТІБАНК" в аналізованому періоді була на дуже високому рівні, на що вказує висока частка високоякісних ліквідних інструментів в структурі активів Банку та дуже низький рівень NPL в кредитному портфелі, який станом на 01.06.2022 року складав лише 0,22%. За підсумками першого кварталу 2022 року порівняно з першим кварталом 2021 року АТ "СІТІБАНК" на 61,75% (до 439,928 млн грн) збільшив чистий процентний дохід та отримав вагомий обсяг чистого комісійного доходу (59,409 млн грн). Агентство позитивно оцінює вагомі обсяги ключових статей доходів Банку в умовах зниження рівня ділової активності в країні, викликаного воєнною агресією росії та введенням в Україні воєнного стану. Також Агентство акцентує увагу на безпрецедентно високому рівні зовнішньої підтримки АТ "СІТІБАНК" від міжнародної фінансової групи Citigroup.

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ «СІТІБАНК» із статистичними додатками (укр.) - 02.08.2022

Оновлення рейтингу АТ «СІТІБАНК» із статистичними додатками (engl.) - 02.08.2022

Персональна сторінка Банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com