Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ "СІТІБАНК"


12/12/2022

12 грудня 2022 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ "СІТІБАНК" (код ЄДРПОУ 21685485) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалось результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за підсумками дев’яти місяців 2022 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2021 рік та за січень-жовтень 2022 року.

 

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Впродовж 2021 року та січня-жовтня 2022 року регулятивний капітал АТ "СІТІБАНК" (Н1) коливався в межах від 1,619 млрд грн до 2,070 млрд грн. Станом на 01.11.2022 порівняно з 04.01.2022 регулятивний капітал АТ "СІТІБАНК" (Н1) виріс на 0,09% і склав 2,066 млрд грн, що в 10,33 раза перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "СІТІБАНК" (Н2) в період з 04.01.2021 по 01.11.2022 коливався в діапазоні від 28,12% до 86,62%. При цьому, Н2 Банку на постійній основі в рази перевищував встановлений НБУ граничний рівень, а також був суттєво вищим за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.11.2022 Н2 Банку складав 29,90%, що в 2,99 раза перевищувало граничний рівень, встановлений регулятором для даного нормативу в розмірі 10%, а також було на 11,06 п.п. вищим за середній рівень даного нормативу по банківській системі України.

Норматив достатності основного капіталу АТ "СІТІБАНК" (Н3) впродовж 2021 року та січня-жовтня 2022 року коливався в межах 14,06-43,98% та на постійній основі в рази перевищував встановлений НБУ граничний рівень, а також був вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.11.2022 Н3 Банку складав 14,95%, що в 2,14 раза перевищувало граничне значення, встановлене регулятором в розмірі 7%, а також на 1,97 п.п. було вищим за середньо-ринковий показник.

    Таким чином, станом на початок листопада 2022 року АТ "СІТІБАНК" був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом. При цьому, нормативи Н2 та Н3 Банку впродовж всього періоду аналізу не лише в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення, але й були істотно вищими за середньо-ринкові показники.

 

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2022 по 01.10.2022 активи АТ "СІТІБАНК" виросли на 40,27% (з 33,685 млрд грн до 47,249 млрд грн), обсяг кредитів та заборгованості клієнтів Банку збільшився на 9,51% (з 7,748 млрд грн до 8,485 млрд грн), а частка кредитів в активах АТ "СІТІБАНК" зменшилась на 5,04 п.п. (з 23,00% до 17,96%) (розрахунок на графіку 4 наведено за кредитами та активами за мінусом резервів).

Агентство вкотре звертає увагу на специфіку операцій Банку, переважна частка яких зосереджена на високоліквідних інструментах. Зокрема, станом на 01.10.2022 в структурі активів АТ "СІТІБАНК" частка грошових коштів та їх еквівалентів складала 25,27%, торгові активи (які були повністю представлені ОВДП) становили 0,14%, а депозитні сертифікати НБУ та інвестиції в ОВДП займали частки в розмірі 47,65% та 8,57% відповідно. Таким чином, станом на початок жовтня 2022 року 81,63% активів Банку складали високоякісні ліквідні інструменти, які характеризуються мінімальним рівнем кредитного ризику.

Впродовж періоду з 01.01.2021 по 01.10.2022 частка непрацюючих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ "СІТІБАНК", яка розраховується Агентством як сума кредитів п’ятого класу фізичним особам і кредитів десятого класу юридичним особам, коливалась в діапазоні від 0,21% до 19,95%. Станом на 01.10.2022 частка NPL Банку складала 19,23%, що було на 16,19 п.п. менше, ніж середній рівень NPL по банківській системі України, який становив 35,42%.

    Таким чином, АТ "СІТІБАНК" в аналізованому періоді підтримував дуже високу якість активів, про що свідчить висока частка високоякісних ліквідних інструментів в структурі активів Банку та рівень NPL, який був суттєво меншим за середньо-ринковий.

 

 

Ліквідність

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ "СІТІБАНК" впродовж періоду з 01.04.2021 по 01.11.2022 коливався в діапазоні від 280,32% до 840,46%. Станом на 01.11.2022 NSFR Банку становив 387,72%, що в 4,31 раза перевищувало встановлене НБУ граничне значення (на рівні не менше 90%).

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ "СІТІБАНК" в період з 01.01.2021 по 01.11.2022 коливався в діапазоні 177,78- 280,63%, переважно в рази перевищуючи встановлене регулятором граничне значення. Станом на 01.11.2022 LCRвв Банку складав 271,27%, що в 2,71 раза перевищувало встановлений НБУ нормативний показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ "СІТІБАНК" впродовж періоду з 01.01.2021 по 01.11.2022 коливався в межах 197,33- 476,32%, в рази перевищуючи встановлений регулятором граничний рівень. Станом на 01.11.2022 LCRів Банку виріс до 475,11%, що в 4,75 раза перевищувало встановлене НБУ нормативне значення.

     Отже, на думку Агентства, станом на початок листопада 2022 року АТ "СІТІБАНК" був дуже добре забезпечений ліквідністю, що підтверджують високі значення нормативів NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які в кілька разів перевищували встановлені НБУ граничні рівні.

 

Дохідність операцій

      За підсумками дев’яти місяців 2022 року прибуток АТ "СІТІБАНК" виріс до 1,506 млрд грн, що на 22,99% більше ніж за дев’ять місяців 2021 року. Агентство звертає увагу, що в другому кварталі 2022 року Банку повернувся до практики прибуткової діяльності: за другий квартал 2022 року прибуток АТ "СІТІБАНК" склав 327,235 млн грн, а за третій квартал 2022 року прибуток Банку збільшився до 1,270 млрд грн.

      За підсумками дев’яти місяців 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року чистий процентний дохід АТ "СІТІБАНК" виріс в 2,39 раза до 2,464 млрд грн, а його чистий комісійний дохід знизився на 28,03% до 140,561 млн грн.

       Агентство позитивно оцінює істотне зростання та вагомі обсяги чистого процентного доходу АТ "СІТІБАНК" за підсумками дев’яти місяців 2022 року, а також повернення Банку до практики прибуткової діяльності. При цьому, Агентство звертає увагу, що впродовж тривалого періоду часу (окрім першого кварталу 2022 року) Банк традиційно показував вагомі обсяги прибутку.

 

Інші фактори

 

АТ "СІТІБАНК" має підтримку від міжнародної фінансової групи Citigroup. Станом на 30.09.2022 загальні активи (total assets) Citigroup склали 2,381 трлн доларів США, а чистий дохід (net income) Citigroup за підсумками дев’яти місяців 2022 року склав 12,332 млрд доларів США. Масштаб діяльності, результати роботи, а також довгострокові кредитні рейтинги Citigroup та Citibank N.A. свідчать про те, що у разі потреби Група може надати АТ "СІТІБАНК" будь-який необхідний обсяг підтримки. Агентство вкотре підкреслює, що загальний рівень зовнішньої підтримки АТ "СІТІБАНК" є безпрецедентно високим.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок листопада 2022 року АТ "СІТІБАНК" був дуже добре забезпечений капіталом (регулятивним і основним): норматив Н1 Банку в 10,33 раза перевищив нормативне значення, а нормативи Н2 та Н3 Банку були істотно вищими за середньо-ринкові показники. Також АТ "СІТІБАНК" підтримував дуже хороший запас ліквідності, про що свідчать високі показники нормативів NSFR, LCRвв та LCRів, які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення. Активи АТ "СІТІБАНК" в аналізованому періоді характеризувались високою якістю, на що вказує дуже висока питома вага високоякісних ліквідних інструментів в структурі активів Банку (81,63%) та значно менший за середньо-ринковий (на 16,19 п.п.) рівень NPL в кредитному портфелі Банку. Прибуток АТ "СІТІБАНК" за дев’ять місяців 2022 року збільшився порівняно з прибутком за аналогічний період 2021 року на 22,99% і склав 1,506 млрд грн, чистий процентний дохід виріс в 2,39 раза до 2,464 млрд грн, а чистий комісійний дохід знизився на 28,03% до 140,561 млн грн. Агентство позитивно оцінює вагомі обсяги та приріст прибутку та чистого процентного доходу Банку в умовах зниження рівня ділової активності в країні, викликаного війною з росією та введенням в Україні воєнного стану. Також Агентство акцентує увагу на безпрецедентно високому рівні зовнішньої підтримки АТ "СІТІБАНК" від міжнародної фінансової групи Citigroup.

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ «СІТІБАНК» із статистичними додатками (укр.) - 12.12.2022

Оновлення рейтингу АТ «СІТІБАНК» із статистичними додатками (engl.) - 12.12.2022

 

Персональна сторінка Банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com