Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ "СІТІБАНК"


29/06/2023

29 червня 2023 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ "СІТІБАНК" (код ЄДРПОУ 21685485) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалось результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за підсумками першого кварталу 2023 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2022 рік та за січень-травень 2023 року.

 

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Впродовж 2022 року та січня-травня 2023 року регулятивний капітал АТ "СІТІБАНК" (Н1) коливався в межах від 2,062 млрд грн до 2,067 млрд грн. Станом на 01.06.2023 порівняно з 02.01.2023 регулятивний капітал АТ "СІТІБАНК" (Н1) зменшився на 0,08% і склав 2,063 млрд грн, що в 10,32 раза перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "СІТІБАНК" (Н2) в період з 04.01.2022 по 01.06.2023 коливався в діапазоні від 28,12% до 40,61%. Впродовж періоду аналізу Н2 Банку на постійній основі в рази перевищував встановлений НБУ граничний рівень, а також був суттєво вищим за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.06.2023 Н2 Банку складав 38,14%, що в 3,81 раза перевищувало граничний рівень, встановлений регулятором для даного нормативу в розмірі 10%, а також було на 15,34 п.п. вищим за середній рівень даного нормативу по банківській системі України. 

Норматив достатності основного капіталу АТ "СІТІБАНК" (Н3) впродовж 2022 року та січня-травня 2023 року коливався в межах 14,06%-20,30% та на постійній основі в рази перевищував встановлений НБУ граничний рівень, а також був вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.06.2023 Н3 Банку складав 19,07%, що в 2,72 раза перевищувало граничне значення, встановлене регулятором в розмірі 7%, а також на 4,82 п.п. було вищим за середньо-ринковий показник. 

Таким чином, станом на початок червня 2023 року та впродовж всього періоду аналізу АТ "СІТІБАНК" був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом. При цьому, нормативи Н2 та Н3 Банку впродовж аналізованого періоду не лише в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення, але й були істотно вищими за середньо-ринкові показники.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2023 по 01.04.2023 активи АТ "СІТІБАНК" виросли на 15,21% (з 51,422 млрд грн до 59,245 млрд грн), обсяг кредитів та заборгованості клієнтів Банку зменшився на 39,81% (з 6,904 млрд грн до 4,156 млрд грн), а частка кредитів в активах АТ "СІТІБАНК" зменшилась на 6,42 п.п. (з 13,43% до 7,01%) (розрахунок на графіку 4 наведено за кредитами та активами за мінусом резервів).

Агентство вкотре акцентує увагу на специфіці операцій Банку, переважна частка яких зосереджена на високоліквідних інструментах. Зокрема, станом на 01.04.2023 в структурі активів АТ "СІТІБАНК" частка грошових коштів та їх еквівалентів складала 23,59%, а депозитні сертифікати НБУ, інвестиції в ОВДП та в боргові цінні папери уряду США займали частки в розмірі 62,49%, 3,48% та 3,09% відповідно. Таким чином, станом на 01.04.2023 року 92,65% активів Банку були представлені високоякісними ліквідними інструментами, які характеризуються мінімальним рівнем кредитного ризику.

Впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.04.2023 частка непрацюючих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ "СІТІБАНК", яка розраховується Агентством як сума кредитів п’ятого класу фізичним особам і кредитів десятого класу юридичним особам, коливалась в діапазоні від 0,21% до 35,29%. Станом на 01.04.2023 частка NPL Банку складала 35,29%, що було на 6,34 п.п. менше, ніж середній рівень NPL по банківській системі України, який становив 41,63%.

Таким чином, АТ "СІТІБАНК" в аналізованому періоді підтримував дуже високу якість активів, про що свідчить висока частка високоякісних ліквідних інструментів в структурі активів Банку та рівень NPL, який був меншим за середньо-ринковий.

 

Ліквідність

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ "СІТІБАНК" впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.06.2023 коливався в діапазоні від 280,32% до 692,36%. Станом на 01.06.2023 NSFR Банку становив 691,10%, що в 6,91 раза перевищувало НБУ граничне значення, яке з першого квітня 2023 року встановлене на рівні не менше 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ "СІТІБАНК" впродовж 2022 року та січня-травня 2023 року коливався в діапазоні 177,78%-497,21%, за даними показників на кінець кожного місяця, переважно в рази перевищуючи встановлене регулятором граничне значення. Станом на 01.06.2023 LCRвв Банку складав 285,87%, що в 2,86 раза перевищувало нормативний показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ "СІТІБАНК" впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.06.2023 коливався в межах 175,49- 567,37%, за даними показників на кінець кожного місяця, істотно перевищуючи встановлений регулятором граничний рівень. Станом на 01.06.2023 LCRів Банку складав 567,37%, що в 5,67 раза перевищувало встановлене НБУ нормативне значення.

Отже, на думку Агентства, станом на початок червня 2023 року та впродовж періоду аналізу АТ "СІТІБАНК" був дуже добре забезпечений ліквідністю, що підтверджують високі значення нормативів NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які в кілька разів перевищували встановлені НБУ граничні рівні.

 

Дохідність операцій

 За підсумками першого кварталу 2023 року прибуток АТ "СІТІБАНК" склав 1,399 млрд грн, в той час як за підсумками першого кварталу 2022 року Банк отримав збиток. Ключовим чинником отримання Банком вагомих обсягів прибутку в першому кварталі 2023 року стали високі темпи приросту чистого процентного доходу, який порівняно з першим кварталом 2022 року збільшився в 4,03 раза до 1,775 млрд грн, а також зменшення відрахувань до резервів. В свою чергу, чистий комісійний дохід АТ "СІТІБАНК" за перший квартал 2023 року склав 51,3 млн грн, що на 13,65% менше ніж за аналогічний період 2022 року. 

Агентство позитивно оцінює істотне зростання та вагомі обсяги чистого процентного доходу АТ "СІТІБАНК" за підсумками першого кварталу 2023 року, а також вагомі обсяги отриманого Банком прибутку. Агентство звертає увагу, що впродовж тривалого періоду часу (окрім першого кварталу 2022 року) Банк традиційно показував значні обсяги прибутку та високі показники співвідношення між квартальним прибутком та власним капіталом.

 

Інші фактори

АТ "СІТІБАНК" має підтримку від міжнародної фінансової групи Citigroup. Станом на 31.03.2023 загальні активи (total assets) Citigroup склали 2,455 трлн доларів США, а чистий дохід (net income) Citigroup за підсумками першого кварталу 2023 року склав 4,606 млрд доларів США. Масштаб діяльності, результати роботи, а також довгострокові кредитні рейтинги Citigroup та Citibank N.A. свідчать про те, що у разі потреби Група може надати АТ "СІТІБАНК" будь-який необхідний обсяг підтримки. Агентство вкотре підкреслює, що загальний рівень зовнішньої підтримки АТ "СІТІБАНК" є безпрецедентно високим.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок червня 2023 року АТ "СІТІБАНК" був дуже добре забезпечений капіталом (регулятивним і основним): норматив Н1 Банку в 10,32 раза перевищив нормативне значення, а нормативи Н2 та Н3 Банку були істотно вищими за середньо-ринкові показники. Також АТ "СІТІБАНК" підтримував дуже хороший запас ліквідності, про що свідчать високі показники нормативів NSFR, LCRвв та LCRів, які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення. Активи АТ "СІТІБАНК" в аналізованому періоді характеризувались високою якістю, на що вказує дуже висока питома вага високоякісних ліквідних інструментів в структурі активів Банку (92,65%) та менший за середньо-ринковий (на 6,34 п.п.) рівень NPL в кредитному портфелі Банку. Прибуток АТ "СІТІБАНК" за перший квартал 2023 року виріс до 1,399 млрд грн, що є найвищим квартальним показником за останні  8 кварталів, а чистий процентний дохід Банку збільшився в 4,03 раза до 1,775 млрд грн. Агентство позитивно оцінює вагомі обсяги та високі темпи приросту прибутку та чистого процентного доходу Банку в умовах триваючої війни з росією. Також Агентство акцентує увагу на безпрецедентно високому рівні зовнішньої підтримки АТ "СІТІБАНК" від міжнародної фінансової групи Citigroup. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ «СІТІБАНК» із статистичними додатками (укр.) - 29.06.2023

Оновлення рейтингу АТ «СІТІБАНК» із статистичними додатками (engl.) - 29.06.2023

Персональна сторінка Банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com