Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ "СІТІБАНК"


17/04/2024

17 квітня 2024 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ "СІТІБАНК" (код ЄДРПОУ 21685485) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалось результатами аналізу фінансової звітності Банку за підсумками 2023 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2023 рік та за січень-лютий 2024 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Впродовж 2023 року та січня-лютого 2024 року регулятивний капітал АТ "СІТІБАНК" (Н1) коливався в межах від 2,061 млрд грн до 2,065 млрд грн. Станом на 01.03.2024 порівняно з 02.01.2023 регулятивний капітал АТ "СІТІБАНК" (Н1) зменшився на 0,11% і склав 2,063 млрд грн, що в 10,31 раза перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "СІТІБАНК" (Н2) в період з 02.01.2023 по 01.03.2024 коливався в діапазоні від 28,29% до 42,11%. Впродовж періоду аналізу Н2 Банку на постійній основі в рази перевищував встановлений НБУ граничний рівень, а також був суттєво вищим за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.03.2024 Н2 Банку складав 31,86%, що в 3,19 раза перевищувало граничний рівень, встановлений регулятором для даного нормативу в розмірі 10%, а також було на 11,88 п.п. вищим за середній рівень даного нормативу по банківській системі України.

Норматив достатності основного капіталу АТ "СІТІБАНК" (Н3) впродовж 2023 року та січня-лютого 2024 року коливався в межах 14,15%-21,05% та на постійній основі в рази перевищував встановлений НБУ граничний рівень, а також був вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.03.2024 Н3 Банку складав 15,93%, що в 2,28 раза перевищувало граничне значення, встановлене регулятором в розмірі 7%, а також було на 3,88 п.п. вищим за середньо-ринковий показник.

Таким чином, станом на початок березня 2024 року та впродовж всього періоду аналізу АТ "СІТІБАНК" був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом. При цьому, нормативи Н2 та Н3 Банку впродовж аналізованого періоду не лише в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення, але й були істотно вищими за середньо-ринкові показники.

 

Структура та якість активів

За 2023 рік активи АТ «СІТІБАНК» виросли на 33,45% до 68,621 млрд грн, кредитний портфель знизився на 59,61% і склав 2,788 млрд грн, інвестиції в цінні папери (які повністю складались з ОВДП та боргових цінних паперів урядів інших країн) збільшились в 4,22 раза до 8,798 млрд грн, а грошові кошти та їх еквіваленти виросли на 3,66% і склали 16,819 млрд грн.

 За період з 01.01.2023 по 01.01.2024 в структурі активів АТ «СІТІБАНК» відбулися наступні зміни:

- частка грошових коштів та їх еквівалентів зменшилась на 7,04 п.п.: з 31,55% до 24,51%;

- частка кредитного портфеля в активах Банку зменшилась на 9,37 п.п.: з 13,43% до 4,06%;

- частка інвестицій в цінні папери виросла на 8,76 п.п.: з 4,06% до 12,82%;

- частка інвестицій в депозитні сертифікати НБУ збільшилась на 7,73 п.п.: з 50,63% до 58,36%.

Таким чином, станом на 01.01.2024 року 95,69% активів Банку були представлені високоліквідними інструментами, які характеризуються мінімальним рівнем кредитного ризику: грошовими коштами та їх еквівалентами, ОВДП, борговими цінними паперами урядів інших країн і депозитними сертифікатами НБУ.

За 2023 рік частка непрацюючих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ "СІТІБАНК", які розраховуються Агентством як сума кредитів 10 класу (для кредитів юридичним особам, крім банків, бюджетних установ та компаній спеціального призначення) та кредитів 5 класу (для кредитів всім іншим позичальникам), знизилась на 23,04 п.п. і станом на 01.01.2024 склала 0,07%. Отже, станом на початок 2024 року частка NPL Банку була на 37,28 п.п. меншою, ніж середній рівень NPL по банківській системі України, який за даними НБУ становив 37,35%.

 

Ліквідність

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ "СІТІБАНК" впродовж періоду з 01.01.2023 по 01.03.2024 коливався в діапазоні від 450,87% до 1114,99%. Станом на 01.03.2024 NSFR Банку становив 868,59%, що в 8,69 раза перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ "СІТІБАНК" впродовж 2023 року та січня-лютого 2024 року коливався в діапазоні 273,05%-497,21%, за даними показників на кінець кожного місяця, переважно в рази перевищуючи встановлене регулятором граничне значення. Станом на 01.03.2024 LCRвв Банку складав 397,32%, що в 3,97 раза перевищувало нормативний показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ "СІТІБАНК" впродовж періоду з 01.01.2023 по 01.03.2024 коливався в межах 147,48%- 567,37%, за даними показників на кінець кожного місяця, істотно перевищуючи встановлений регулятором граничний рівень. Станом на 01.03.2024 LCRів Банку складав 151,66%, що на 51,66 п.п. перевищувало встановлене НБУ нормативне значення.

     Отже, на думку Агентства, станом на початок березня 2024 року та впродовж періоду аналізу АТ "СІТІБАНК" був дуже добре забезпечений ліквідністю, що підтверджують високі значення нормативів NSFR, LCRвв та LCRів Банку.

 

Дохідність операцій

      За підсумками 2023 року прибуток АТ "СІТІБАНК" за даними НБУ склав 3,585 млрд грн, що на 31,78% перевищило прибуток Банку за 2022 рік. Зростанню прибутку Банку в аналізованому періоді сприяли високі темпи приросту ключових статей його доходів. Зокрема, чистий процентний дохід АТ "СІТІБАНК" за 2023 рік порівняно з 2022 роком збільшився на 75,50% до 7,225 млрд грн, а чистий комісійний дохід виріс на 11,80% до 212,967 млн грн. 

 Агентство позитивно оцінює істотне зростання та вагомі обсяги чистого процентного доходу та прибутку АТ "СІТІБАНК" за підсумками 2023 року.

 

Інші фактори

 

АТ "СІТІБАНК" має підтримку від міжнародної фінансової групи Citigroup. Станом на 31.12.2023 загальні активи (total assets) Citigroup склали 2,412 трлн доларів США, а чистий дохід (net income) Citigroup за підсумками 2023 року склав 9,228 млрд доларів США. Масштаб діяльності, результати роботи, а також довгострокові кредитні рейтинги Citigroup та Citibank N.A. свідчать про те, що у разі потреби Група може надати АТ "СІТІБАНК" будь-який необхідний обсяг підтримки. Агентство вкотре підкреслює, що загальний рівень зовнішньої підтримки АТ "СІТІБАНК" є безпрецедентно високим.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок березня 2024 року АТ "СІТІБАНК" був дуже добре забезпечений капіталом (регулятивним і основним): норматив Н1 Банку в 10,31 раза перевищив нормативне значення, а нормативи Н2 та Н3 Банку були істотно вищими за середньо-ринкові показники. Також АТ "СІТІБАНК" підтримував дуже хороший запас ліквідності, про що свідчать високі показники нормативів NSFR, LCRвв та LCRів, які суттєво перевищували встановлені НБУ граничні значення. Активи АТ "СІТІБАНК" станом на 01.01.2024 характеризувались високою якістю, на що вказує дуже висока питома вага високоякісних ліквідних інструментів в структурі активів Банку (95,69%) та дуже низька частка NPL в кредитному портфелі Банку на рівні 0,07%, що на 37,28 п.п. менше, ніж середній рівень NPL по банківській системі України, який станом на 01.01.2024 становив 37,35%.

Прибуток АТ "СІТІБАНК" за 2023 рік виріс порівняно з показником за 2022 рік на 31,78% і за даними НБУ склав 3,585 млрд грн, чистий процентний дохід Банку збільшився на 75,50% до 7,225 млрд грн, а чистий комісійний дохід виріс на 11,80% до 212,967 млн грн. Агентство позитивно оцінює вагомі обсяги та високі темпи приросту прибутку та чистого процентного доходу Банку в умовах триваючої війни з росією. Також Агентство акцентує увагу на безпрецедентно високому рівні зовнішньої підтримки АТ "СІТІБАНК" від міжнародної фінансової групи Citigroup. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ «СІТІБАНК» із статистичними додатками (укр.) - 17.04.2024

Оновлення рейтингу АТ «СІТІБАНК» із статистичними додатками (engl.) - 17.04.2024 

 

Персональна сторінка Банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com