Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ "СІТІБАНК"


19/02/2020

19 лютого 2020 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ "СІТІБАНК" (код ЄДРПОУ 21685485) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалось результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за підсумками дев’яти місяців 2019 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2018 рік та за січень-жовтень 2019 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ "СІТІБАНК" (Н1) впродовж періоду з 02.01.2018 по 01.11.2019   коливався в діапазоні 1,135-1,870 млрд. грн. Динаміка Н1 Банку була різноспрямованою, при цьому починаючи з травня 2019 року Н1 демонстрував впевнене зростання. Станом на 01.11.2019 в порівнянні з 02.01.2019 Н1 Банку виріс на 7,21% і склав 1,851 млрд. грн., що з великим запасом перевищувало встановлене НБУ граничне значення на рівні 200 млн. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "СІТІБАНК" (Н2) протягом 2018 року та січня-жовтня 2019 року коливався в межах 20,75-46,03%. Хоча динаміка Н2 Банку була нерівномірною, його показники на постійній основі з вагомим запасом перевищували і встановлені НБУ граничні значення, і середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.11.2019 Н2 Банку складав 34,31%, що на 24,31 п.п. перевищило встановлене НБУ граничне значення.

Таким чином, на думку Агентства, протягом 2018 року та січня-жовтня 2019 року АТ "СІТІБАНК" був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом, про що свідчать значення відповідних нормативів, які з вагомим запасом перевищували встановлені НБУ граничні рівні, а Н2 Банку на постійній основі перевищував ще й середньо-ринкові показники.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.10.2019 в порівнянні з 01.01.2019 активи АТ "СІТІБАНК" виросли на 15,74% і склали 28,741 млрд. грн., а обсяг кредитів та заборгованості клієнтів зменшився на 46,74% до 3,810 млрд. грн. За вказаний період частка кредитного портфеля в активах Банку знизилась на 15,55 п.п.: з 28,81% до 13,26% (розрахунок на графіку 3 наведено за кредитами та активами за мінусом резервів). Аналізуючи якість активів АТ "СІТІБАНК", Агентство звертає увагу на специфіку його операцій, переважна більшість яких зосереджена на високоліквідних інструментах. Так, станом на 01.10.2019 в структурі активів Банку частка грошових коштів та їх еквівалентів складала 41,09%, торгові активи (які були повністю представлені ОВДП) становили 7,79%, а депозитні сертифікати НБУ та інвестиції в ОВДП займали частки на рівні 25,19% та 12,02% відповідно. Отже, 86,09% активів АТ "СІТІБАНК" було сформовано за рахунок високоліквідних інструментів, рівень кредитного ризику яких є мінімальним.

При цьому АТ "СІТІБАНК" стабільно підтримує якість кредитного портфеля на дуже високому рівні, про що свідчить дуже низька частка NPL в кредитному портфелі Банку (показник NPL розраховується Агентством як сума кредитів п’ятого класу фізичним особам і кредитів десятого класу юридичним особам). Станом 01.10.2019 NPL Банку складав 0,89%, тоді як середній показник NPL по банківській системі України станом на 01.09.2019 знаходився на рівні 51,32%.

Таким чином, АТ "СІТІБАНК" продовжує підтримувати якість активів на дуже високому рівні, про що свідчить велика частка високоліквідних інструментів в структурі активів та дуже низька частка NPL в кредитному портфелі Банку.

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ "СІТІБАНК" (Н6) протягом 2018 року та січня-жовтня 2019 року коливався в діапазоні 98,66-116,31%. При цьому, значення Н6 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищували і встановлене НБУ граничне значення, і середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.11.2019 Н6 Банку складав 107,66%, що на 47,66 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ "СІТІБАНК" в період з 01.02.2019 по 01.11.2019 коливався в межах 249,88- 319,56% та в рази перевищував встановлені НБУ граничні значення для даного коефіцієнта, які змінювались від 80% до 90%. Станом на 01.11.2019 LCRвв АТ "СІТІБАНК" складав 256,97%, що в 2,9 рази перевищувало встановлене НБУ нормативне значення на рівні 90%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) Банку протягом періоду з 01.02.2019 по 01.11.2019 коливався в діапазоні 198,60-307,03%, і, подібно до LCRвв, в рази перевищував встановлені НБУ граничні значення для даного коефіцієнта, які протягом вказаного періоду варіювались від 50% до 90%. Станом на 01.11.2019 LCRів АТ "СІТІБАНК" складав 220,81%, що в 2,5 рази перевищувало встановлене НБУ нормативне значення на рівні 90%.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок листопада 2019 року АТ "СІТІБАНК" був дуже добре забезпечений ліквідністю, на що вказують всі три нормативи ліквідності Банку (Н6, LCRвв та LCRів), які з вагомим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Високі значення LCRвв та LCRів АТ "СІТІБАНК" свідчать про наявність у Банку великого запасу ліквідності для покриття чистого очікуваного відпливу грошових коштів протягом 30 днів в умовах реалізації стрес-сценарію.

Норматив короткострокової ліквідності АТ "СІТІБАНК" (Н6) протягом 2018 року та січня-жовтня 2019 року коливався в діапазоні 98,66-116,31%. При цьому, значення Н6 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищували і встановлене НБУ граничне значення, і середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.11.2019 Н6 Банку складав 107,66%, що на 47,66 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ "СІТІБАНК" в період з 01.02.2019 по 01.11.2019 коливався в межах 249,88- 319,56% та в рази перевищував встановлені НБУ граничні значення для даного коефіцієнта, які змінювались від 80% до 90%. Станом на 01.11.2019 LCRвв АТ "СІТІБАНК" складав 256,97%, що в 2,9 рази перевищувало встановлене НБУ нормативне значення на рівні 90%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) Банку протягом періоду з 01.02.2019 по 01.11.2019 коливався в діапазоні 198,60-307,03%, і, подібно до LCRвв, в рази перевищував встановлені НБУ граничні значення для даного коефіцієнта, які протягом вказаного періоду варіювались від 50% до 90%. Станом на 01.11.2019 LCRів АТ "СІТІБАНК" складав 220,81%, що в 2,5 рази перевищувало встановлене НБУ нормативне значення на рівні 90%.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок листопада 2019 року АТ "СІТІБАНК" був дуже добре забезпечений ліквідністю, на що вказують всі три нормативи ліквідності Банку (Н6, LCRвв та LCRів), які з вагомим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Високі значення LCRвв та LCRів АТ "СІТІБАНК" свідчать про наявність у Банку великого запасу ліквідності для покриття чистого очікуваного відпливу грошових коштів протягом 30 днів в умовах реалізації стрес-сценарію.

 

Дохідність операцій

За підсумками 9 місяців 2019 року АТ "СІТІБАНК" отримав прибуток в обсязі 1,554 млрд. грн., що на 56,25% перевищило прибуток Банку за аналогічний період 2018 року. При цьому Агентство нагадує, що за 2018 рік прибуток Банку склав 1,408 млрд. грн.

Чистий процентний дохід Банку за підсумками 9 місяців 2019 року в порівнянні з тим же періодом 2018 року виріс на 38,20% і досяг відмітки в 1,436 млрд. грн. Чистий комісійний дохід АТ "СІТІБАНК" за вказаний період збільшився на 93,06%: з 125,699 млн. грн. до 242,670 млн. грн. Також Банк показав вагомий результат від операцій з фінансовими інструментами в обсязі 265,691 млн. грн.  Крім того, на 21,26% збільшився результат Банку від операцій з іноземною валютою: з 209,412 млн. грн. за підсумками 9 місяців 2018 року до 253,936 млн. грн. за підсумками 9 місяців 2019 року.

Таким чином, за підсумками 9 місяців 2019 року АТ "СІТІБАНК" показав рекордно великий обсяг прибутку, якого вдалося досягнути завдяки систематичному нарощуванню ключових статтей його доходів, та який підтверджує успішність реалізації діючої бізнес-стратегії Банку. Високоприбуткова діяльність для АТ "СІТІБАНК" вже є традиційною практикою та одним з факторів високого кредитного рейтингу.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що АТ "СІТІБАНК" перебував на обліку в органах доходів та зборів та не мав заборгованості з податків.

АТ "СІТІБАНК" має підтримку від міжнародної фінансової групи Citigroup. Станом на 30.09.2019 загальні активи (total assets) Citigroup оцінювались в 2,015 трлн. доларів США, а чистий дохід (net income) Citigroup за підсумками 9 місяців 2019 року склав 14,422 млрд. доларів США. В цілому, масштаб діяльності, результати роботи, а також поточні довгострокові кредитні рейтинги Citigroup та Citibank N.A. свідчать про те, що у разі потреби Група може надати АТ "СІТІБАНК" будь-який необхідний обсяг підтримки. Агентство вкотре акцентує увагу на тому, що загальний рівень зовнішньої підтримки АТ "СІТІБАНК" є безпрецедентно високим.

 

Узагальнення

Таким чином, протягом 2018 року та січня-жовтня 2019 року достатність регулятивного капіталу АТ "СІТІБАНК" була на дуже високому рівні. Банк сформував та продовжує підтримувати вагомий запас ліквідності, про що свідчать значення відповідних нормативів (Н6, LCRвв та LCRів). Прибуток АТ "СІТІБАНК" за підсумками 9 місяців 2019 року склав 1,554 млрд. грн., що на 56,25% перевищило прибуток Банку за аналогічний період 2018 року. АТ "СІТІБАНК" вкотре показав здатність генерувати та нарощувати вагомі обсяги доходів та прибутку, що підтверджує успішність реалізації діючої бізнес-стратегії Банку. АТ "СІТІБАНК" підтримує якість активів на дуже високому рівні, свідченням чого є велика частка високоліквідних інструментів в структурі активів Банку та дуже низький рівень NPL в кредитному портфелі Банку.

Аналітична служба Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ «СІТІБАНК» із статистичними додатками (укр.) - 19.02.2020

Оновлення рейтингу АТ «СІТІБАНК» із статистичними додатками (engl.) - 19.02.2020

Персональна сторінка Банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com