Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ "СІТІБАНК"


06/08/2020

6 серпня 2020 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ "СІТІБАНК" (код ЄДРПОУ 21685485) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалось результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за підсумками першого кварталу 2020 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за січень-травень 2020 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ "СІТІБАНК" (Н1) протягом 2019 року та січня-травня 2020 року коливався в діапазоні 1,135-1,870 млрд. грн., демонструючи різноспрямовану динаміку. З травня 2019 року Н1 Банку рухався по висхідній траєкторії, а починаючи з 11.07.2019 він істотно не змінювався. Станом на 01.06.2020 регулятивний капітал АТ "СІТІБАНК" (Н1) складав 1,850 млрд. грн., що в 9,3 разів перевищувало граничне значення, встановлене НБУ на рівні 200 млн. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "СІТІБАНК" (Н2) в період з 02.01.2019 по 01.06.2020 коливався в межах від 22,19% до 58,05%. Динаміка Н2 Банку була нерівномірною, але при цьому його значення на постійній основі з вагомим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, а також були суттєво вищими за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.06.2020 Н2 Банку складав 42,57%, що на 32,57 п.п. перевищувало встановлене регулятором граничне значення, а також було на 20,40 п.п. більше, ніж середньо-ринковий показник.

Норматив достатності основного капіталу АТ "СІТІБАНК" (Н3) впродовж 2019 року та січня-травня 2020 року коливався в рамках 11,10-29,02%. Незважаючи на різноспрямовану динаміку, Н3 Банку з вагомим запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, і переважно на постійній основі був істотно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.06.2020 Н3 Банку складав 21,28%, що на 14,28 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, а також було на 5,39 п.п. більше, ніж середньо-ринковий показник даного нормативу.

Таким чином, станом на початок червня 2020 року АТ "СІТІБАНК" був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, на що вказують відповідні нормативи Банку, які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.04.2020 порівняно з 01.01.2020 активи АТ "СІТІБАНК" виросли на 0,88% і склали 31,677 млрд. грн., кредитний портфель Банку зменшився на 23,46% до 4,201 млрд. грн., а його частка в активах Банку скоротилась на 4,22 п.п. і склала 13,26% (розрахунок на графіку 4 наведено за кредитами та активами за мінусом резервів). Аналізуючи якість активів АТ "СІТІБАНК", Агентство звертає увагу на специфіку його операцій, переважна частка яких була зосереджена на високоліквідних інструментах. Зокрема, станом на 01.04.2020 в структурі активів Банку частка грошових коштів та їх еквівалентів складала 32,01%, торгові активи (які були повністю представлені ОВДП) становили 1,23%, а депозитні сертифікати НБУ та інвестиції в ОВДП займали частки в розмірі 45,81% та 6,70% відповідно. Таким чином, 85,75% активів АТ "СІТІБАНК" складали високоякісні ліквідні інструменти, рівень кредитного ризику яких є мінімальним.

При цьому АТ "СІТІБАНК" стабільно підтримує якість кредитного портфеля на дуже високому рівні, що демонструє дуже низька частка NPL в кредитному портфелі Банку (показник NPL розраховується Агентством як сума кредитів п’ятого класу фізичним особам і кредитів десятого класу юридичним особам). Станом 01.05.2020 NPL Банку складав 0,92%, тоді як середній показник NPL по банківській системі України становив 51,03%.

Таким чином, АТ "СІТІБАНК" продовжує підтримувати якість активів на дуже високому рівні, про що свідчить велика частка високоякісних ліквідних інструментів в структурі активів та дуже низький показник NPL в кредитному портфелі Банку.

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ "СІТІБАНК" (Н6) протягом 2019 року та січня-травня 2020 року коливався в межах 98,66-116,72% та демонстрував висхідний тренд. Показники Н6 Банку на постійній основі з вагомим запасом перевищували встановлений НБУ граничний рівень, і були помітно вищими за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.06.2020 норматив короткострокової ліквідності АТ "СІТІБАНК" складав 116,17%, що на 56,17 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, а також було на 25,19 п.п. більше, ніж середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ "СІТІБАНК" в період з 01.02.2019 по 01.06.2020 коливався в діапазоні 249,88-319,56% та в рази перевищував встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.06.2020 LCRвв Банку складав 273,69%, що в 2,7 рази перевищувало нормативне значення, встановлене НБУ на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ "СІТІБАНК" протягом періоду з 01.02.2019 по 01.06.2020 коливався в межах 198,60- 307,03%, і, подібно до LCRвв, в рази перевищував встановлені регулятором граничні значення. Станом на 01.06.2020 LCRів Банку складав 236,93%, що в 2,4 рази перевищувало встановлене НБУ нормативне значення на рівні 100%.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок червня 2020 року АТ "СІТІБАНК" був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв та LCRів). Агентство нагадує, що високі значення коефіцієнтів LCRвв та LCRів вказують на наявність у Банку вагомого запасу ліквідності для покриття відпливу коштів клієнтів протягом 30 днів в кризових умовах.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого кварталу 2020 року АТ "СІТІБАНК" отримав прибуток в обсязі 411,590 млн. грн., що на 0,47% перевищило прибуток Банку за перший квартал 2019 року.

Ключові статті доходів Банку за вказаний період аналізу також продемонстрували позитивну динаміку. Так, чистий процентний дохід АТ "СІТІБАНК" виріс на 5,14% і склав 501,815 млн. грн., а чистий комісійний дохід Банку збільшився на 5,93% до 63,568 млн. грн.

Таким чином, в непростих макроекономічних умовах АТ "СІТІБАНК" наростив доходи та згенерував вагомий обсяг прибутку, що вчергове підтвердило успішність діючої бізнес-стратегії Банку. При цьому Агентство вкотре акцентує увагу на тому, що високоприбуткова діяльність вже є традиційною практикою для АТ "СІТІБАНК", а також виступає одним із ключових факторів високого кредитного рейтингу Банку.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що АТ "СІТІБАНК" перебував на обліку в органах доходів та зборів та не мав заборгованості з податків.

АТ "СІТІБАНК" має підтримку від міжнародної фінансової групи Citigroup. Станом на 31.03.2020 загальні активи (total assets) Citigroup складали 2,22 трлн. доларів США, а чистий дохід (net income) Citigroup за підсумками першого кварталу 2020 року склав 2,522 млрд. доларів США. Загалом, масштаб діяльності, результати роботи, а також довгострокові кредитні рейтинги Citigroup та Citibank N.A. свідчать про те, що у разі потреби Група може надати АТ "СІТІБАНК" будь-який необхідний обсяг підтримки. Агентство вкотре підкреслює, що загальний рівень зовнішньої підтримки АТ "СІТІБАНК" є безпрецедентно високим.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок червня 2020 року АТ "СІТІБАНК" був дуже добре забезпечений капіталом (регулятивним і основним) та ліквідністю, на що вказують значення відповідних нормативів Банку. В непростих макроекономічних умовах діяльності АТ "СІТІБАНК" наростив доходи та згенерував вагомий прибуток (обсяг якого за підсумками першого кварталу 2020 року склав 411,590 млн. грн.), що вчергове підтвердило успішність діючої бізнес-стратегії Банку. АТ "СІТІБАНК" продовжує підтримувати якість активів на дуже високому рівні, свідченням чого є велика частка високоякісних ліквідних інструментів в структурі активів Банку та дуже низький рівень NPL в кредитному портфелі.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com