Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ "СІТІБАНК"


16/06/2021

16 червня 2021 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ "СІТІБАНК" (код ЄДРПОУ 21685485) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалось результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за підсумками 2020 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за січень-квітень 2021 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

   Впродовж 2020 року та січня-квітня 2021 року регулятивний капітал АТ "СІТІБАНК" (Н1)  коливався в межах від 1,849 млн. грн. до 2,071 млрд. грн., демонструючи різноспрямовану динаміку. Агентство звертає увагу на те, що в серпні-вересні 2020 року відбулося досить суттєве зростання регулятивного капіталу Банку, при цьому станом на 05.05.2021 він склав 2,069 млрд. грн., що в 10,35 разів перевищувало граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "СІТІБАНК" (Н2) в період з 02.01.2020 по 05.05.2021 коливався в діапазоні 29,53-86,62%. При цьому, значення Н2 Банку на постійній основі з вагомим запасом перевищували не лише встановлений НБУ граничний рівень, а й середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 05.05.2021 Н2 Банку складав 76,04%, що в 7,6 разів перевищувало встановлене регулятором граничне значення, а також було в 3,3 рази більше за середньо-ринковий показник

Норматив достатності основного капіталу АТ "СІТІБАНК" (Н3) впродовж 2020 року та січня-квітня 2021 року коливався в діапазоні від 14,76% до 43,31%. Динаміка Н3 Банку була різноспрямованою, але при цьому його значення на постійній основі в рази перевищували встановлений НБУ граничний рівень, а також переважно були істотно вищими за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 05.05.2021 Н3 Банку складав 38,02%, що в 5,43 разів перевищувало встановлене регулятором граничне значення, а також було в 2,27 рази більше за середньо-ринковий показник.

Отже, станом на початок травня 2021 року АТ "СІТІБАНК" був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, про що свідчать  показники відповідних нормативів Банку, які в рази перевищували не лише встановлені НБУ граничні значення, а й середні показники даних нормативів (Н2 та Н3) по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2020 по 01.01.2021 активи АТ "СІТІБАНК" зменшились на 11,31% до 27,850 млрд. грн., обсяг кредитів та заборгованості клієнтів Банку скоротився на 54,41% до 2,502 млрд. грн., а частка кредитів в активах АТ "СІТІБАНК" знизилась на 8,50 п.п. до 8,98% (розрахунок на графіку 4 наведено за кредитами та активами за мінусом резервів).

Водночас, в ході аналізу якості активів Банку, Агентство вкотре звертає увагу на специфіку його операцій, переважна частка яких зосереджена на високоліквідних інструментах. Так, станом на 01.01.2021 в структурі активів АТ "СІТІБАНК" частка грошових коштів та їх еквівалентів складала 31,10%, торгові активи (які були повністю представлені ОВДП) становили 9,80%, а депозитні сертифікати НБУ та інвестиції в ОВДП займали частки в розмірі 25,32% та 24,31% відповідно. Таким чином, станом на початок 2021 року 90,53% активів Банку складали високоякісні ліквідні інструменти, рівень кредитного ризику яких є мінімальним.

Крім того, Банк підтримує якість кредитного портфеля на високому рівні, про що свідчить відносно низька частка NPL в кредитах АТ "СІТІБАНК" (показник NPL розраховується Агентством як сума кредитів п’ятого класу фізичним особам і кредитів десятого класу юридичним особам). Станом 01.04.2021 NPL Банку складав 4,57%, тоді як середній показник NPL по банківській системі України становив 42,01%.

    Отже, якість активів АТ "СІТІБАНК" продовжує залишатися на дуже високому рівні, на що вказує істотна частка високоякісних ліквідних інструментів в структурі активів та низький показник NPL в кредитному портфелі Банку (який станом на 01.04.2021 був у 9,19 разів меншим за середньо-ринкове значення).

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ "СІТІБАНК" (Н6) впродовж 2020 року та січня-квітня 2021 року коливався в межах 104,10-116,72%. При цьому, Н6 Банку на постійній основі з вагомим запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також був помітно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 05.05.2021 Н6 Банку складав 109,57%, що на 49,57 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, а також було на 20,07 п.п. більше за середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ "СІТІБАНК" в період з 01.01.2020 по 01.05.2021 коливався в діапазоні 223,40- 275,07% та на постійній основі в рази перевищував встановлене регулятором граничне значення. Станом на 01.05.2021 LCRвв Банку складав 248,02%, що в 2,48 рази перевищувало встановлене НБУ нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ "СІТІБАНК" впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.05.2021 коливався в рамках від 209,45% до 369,09%, в рази перевищуючи встановлене регулятором граничне значення. Станом на 01.05.2021 LCRів Банку складав 242,01%, що в 2,42 рази перевищувало встановлене НБУ нормативне значення.

Також Агентство звертає увагу на те, що станом на 01.05.2021 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) складав 725,61%, при тому, що граничне значення для даного нормативу ліквідності встановлене НБУ на рівні не менше 80%. Даний коефіцієнт встановлює мінімально необхідний рівень стабільного фінансування, достатній для забезпечення фінансування діяльності банку на горизонті в один рік.

   Таким чином, на думку Агентства, станом на початок травня 2021 року АТ "СІТІБАНК" був дуже добре забезпечений ліквідністю, на що вказують показники відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв, LCRів та NSFR).

 

Дохідність операцій

 За підсумками 2020 року АТ "СІТІБАНК" отримав прибуток в обсязі 1,328 млрд. грн., що на 39,95% менше прибутку Банку за 2019 рік.

 На динаміку прибутку АТ "СІТІБАНК" вплинуло зменшення обсягу ключових статей його доходів, що було очікуваним з огляду на вплив карантинних обмежень на ділову активність в Україні та відповідає загальним тенденціям в банківській системі країни. Так, за підсумками 2020 року в порівнянні з 2019 роком чистий процентний дохід АТ "СІТІБАНК" зменшився на 30,28% (з 1,922  млрд. грн. до 1,340 млрд. грн.), а чистий комісійний дохід Банку скоротився на 21,38% (з 310,280 млн. грн. до 243,956 млн. грн.).

Таким чином, Агентство позитивно оцінює здатність АТ "СІТІБАНК" в умовах триваючих карантинних обмежень генерувати вагомі обсяги доходів та прибутку. Також Агентство вкотре акцентує увагу на тому, що впродовж тривалого часу високоприбуткова діяльність є традиційною практикою для Банку, а також виступає одним з факторів високого кредитного рейтингу АТ "СІТІБАНК". 

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що АТ "СІТІБАНК" перебував на обліку в органах доходів та зборів та не мав заборгованості з податків.

АТ "СІТІБАНК" має підтримку від міжнародної фінансової групи Citigroup. Станом на 31.12.2020 загальні активи (total assets) Citigroup складали 2,260 трлн. доларів США, а чистий дохід (net income) Citigroup за підсумками 2020 року склав 11,047 млрд. доларів США. Масштаб діяльності, результати роботи, а також довгострокові кредитні рейтинги Citigroup та Citibank N.A. свідчать про те, що у разі потреби Група може надати АТ "СІТІБАНК" будь-який необхідний обсяг підтримки. Агентство вкотре підкреслює, що загальний рівень зовнішньої підтримки АТ "СІТІБАНК" є безпрецедентно високим.

 

Узагальнення

Отже, станом на початок травня 2021 року АТ "СІТІБАНК" був дуже добре забезпечений капіталом (регулятивним і основним) та ліквідністю, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку. Якість активів АТ "СІТІБАНК" залишалася на дуже високому рівні, на що вказує істотна частка високоякісних ліквідних інструментів в структурі активів Банку та низький рівень NPL в кредитному портфелі (NPL Банку станом на 01.04.2021 був у 9,19 разів меншим за середньо-ринкове значення). За підсумками 2020 року прибуток АТ "СІТІБАНК" склав 1,328 млрд. грн., що на 39,95% менше прибутку Банку за 2019 рік. Низхідна динаміка фінансового результату АТ "СІТІБАНК" була очікуваною з огляду на вплив карантинних обмежень та відповідає загальним тенденціям в банківській системі України. При цьому, Агентство позитивно оцінює здатність Банку генерувати вагомі обсяги доходів та прибутку. Крім того, Агентство вкотре підкреслює, що впродовж тривалого часу високоприбуткова діяльність є традиційною практикою для АТ "СІТІБАНК".

Аналітична служба Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ «СІТІБАНК» із статистичними додатками (укр.) - 16.06.2021

Оновлення рейтингу АТ «СІТІБАНК» із статистичними додатками (engl.) - 16.06.2021

Персональна сторінка Банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com