Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Підтверджено рейтинг АТ "СІТІБАНК"


13/05/2019

13 травня 2019 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про підтвердження кредитного рейтингу АТ "СІТІБАНК" (код ЄДРПОУ 21685485) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про підтвердження кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалось результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за підсумками 12 місяців 2018 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2018 рік та за січень-лютий 2019 року.

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Протягом періоду з 02.01.2018 по 01.03.2019 регулятивний капітал АТ "СІТІБАНК" (Н1) коливався в межах 1,333-1,726 млрд. грн. Станом на 01.03.2019 Н1 Банку складав 1,726 млрд. грн., що з великим запасом перевищувало встановлене НБУ граничне значення на рівні 200 млн. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ "СІТІБАНК" (Н2) протягом 2018 року та січня-лютого 2019 року коливався в діапазоні 20,75-45,20%. Станом на 01.03.2019 Н2 Банку склав 29,62%, що на 19,62 п.п. перевищило встановлене НБУ граничне значення. Крім того, Н2 Банку протягом вказаного періоду аналізу на постійній основі перевищував середні показники даного нормативу по банківській системі України.

В контексті аналізу показників капіталу Агентство звертає увагу на дані НБУ за результатами оцінки якості активів банків (оцінки стійкості банку в поточному році), згідно яким АТ "СІТІБАНК" не має потреби (недостачі) в капіталі в 2019 році.

Таким чином, на думку Агентства, АТ "СІТІБАНК" був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом, на що вказують значення відповідних нормативів. Протягом 2018 року та січня-лютого 2019 року норматив регулятивного капіталу (Н1) та норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) Банку з великим запасом перевищували встановлені НБУ мінімальні межі, що нівелювало ризик потреби Банку у докапіталізації.

 

Структура та якість активів

Аналізуючи дані про якість активів АТ "СІТІБАНК", Агентство враховує специфіку операцій Банку, на балансі якого кредити займають невелику питому вагу. Так, протягом 2018 року частка кредитного портфеля в активах Банку коливалась в межах 21,31-29,17% (розрахунок на графіку 3 наведено по кредитам і активам за мінусом резервів). Станом на 01.01.2019 в структурі активів Банку кредити та заборгованість клієнтів складали 29,04%, грошові кошти та їх еквіваленти становили 5,69%, а на кошти в інших банках припадало 22,73% активів АТ "СІТІБАНК".

Аналізуючи кредитний портфель Банку, Агентство звертає увагу на частку валютних кредитів, яка є незначною і в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 коливалась в межах 2,82-18,60%. Висока якість кредитного портфеля Банку підтверджується низькою часткою неробочих кредитів або NPL (що розраховуються як сума кредитів п’ятого класу фізичним особам і кредитів десятого класу юридичним особам). Так, протягом 2018 року NPL Банку коливався в діапазоні від 0,28% до 1,10%, а станом на 01.02.2019 NPL склав 0,36%, при тому, що середній показник NPL по банківській системі України становив 54,95%.

Таким чином, кредитний портфель Банку характеризується дуже високою якістю, на що вказує низький показник NPL Банку. При цьому значну питому вагу в активах АТ "СІТІБАНК" займають високоліквідні активи. Отже, активи Банку відрізняються високою якістю.

 

Ліквідність

Норматив миттєвої ліквідності АТ "СІТІБАНК" (Н4) в період з 02.01.2018 по 01.03.2019 коливався в діапазоні 60,56-91,12%. Станом на 01.03.2019 Н4 Банку складав 76,62%, що на 56,62 п.п. більше ніж встановлене НБУ граничне значення, але на 1,23 п.п. менше середнього показника Н4 по банківській системі України. При цьому протягом 2018 року Н4 Банку на постійній основі перевищував середньоринкові показники даного нормативу.

Норматив поточної ліквідності АТ "СІТІБАНК" (Н5) станом на 01.03.2019 становив 107,13%, що на 67,13 п.п. більше граничної відмітки, встановленої НБУ, а також на 4,67 п.п. більше, ніж середній показник Н5 по банківській системі України. В період з 02.01.2018 по 01.03.2019 Н5 Банку коливався в межах від 92,17% до 115,01%.

Норматив короткострокової ліквідності АТ "СІТІБАНК" (Н6) станом на 01.03.2019 становив 102,95%, що на 42,95 п.п. більше встановленого НБУ граничного значення, і на 9,58 п.п. перевищувало середній показник Н6 по банківській системі. В період з 02.01.2018 по 01.03.2019 норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) коливався в діапазоні 100,65-116,31%. Протягом вказаного періоду аналізу Н6 Банку перевищував середній показник Н6 по банківській системі України.

Таким чином, АТ "СІТІБАНК" сформував хороший запас ліквідності. Всі три нормативи ліквідності Банку значно перевищували встановлені НБУ граничні відмітки. При цьому норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) на постійній основі був вищим за середній показник даного нормативу по банківській системі, а нормативи Н4 та Н5 у переважній кількості випадків були вищі за середньоринкові показники. Тобто АТ "СІТІБАНК" продовжив дотримуватися консервативної політики в питаннях управління ліквідністю.

 

Дохідність операцій

За підсумками 2018 року АТ "СІТІБАНК" отримав прибуток у сумі 1,408 млрд. грн., що на 37,54% перевищило прибуток Банку за 2017 рік. Агентство нагадує, що в 2017 році прибуток Банку склав 1,024 млрд. грн., а в 2016 році – 1,418 млрд. грн.

Ключовою статтею доходів Банку став чистий процентний дохід, обсяг якого зріс на 30,59%: з 1,144 млрд. грн. за підсумками 2017 року до 1,494 млрд. грн. за підсумками 2018 року. Чистий комісійний дохід за вказаний період збільшився у 2,2 рази  і за підсумками 2018 року склав 170,472 млн. грн.

Таким чином, в 2018 році АТ "СІТІБАНК" згенерував великий обсяг прибутку. Банк продемонстрував здатність нарощувати свої доходи, що є ще одним підтвердженням високої якості його активів та ефективності політики управління активами і пасивами.

Крім того, Агентство знову підкреслює той факт, що АТ "СІТІБАНК" на регулярній основі працював з прибутком, що підтверджено даними за останні дванадцять кварталів. Тобто прибуткова діяльність для Банку є звичайною практикою і це позитивно впливає на його кредитний рейтинг.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що Банк перебував на обліку в органах ДФС та не мав заборгованості з податків.

АТ "СІТІБАНК" має підтримку від міжнародної фінансової групи Citigroup, загальні активи якої станом на 01.01.2019 р. оцінювались в 1,917 трлн. доларів США. За підсумками 2018 року чистий дохід (net income) групи Citigroup склав 18,045 млрд. доларів США. Масштаб діяльності, результати роботи та поточні довгострокові кредитні рейтинги Citigroup та Citibank N.A. свідчать про те, що Група може, у разі потреби, надати АТ "СІТІБАНК" будь-який необхідний обсяг підтримки. Таким чином, загальний рівень зовнішньої підтримки в АТ "СІТІБАНК" є безпрецедентно високим.

 

Узагальнення

Отже, за підсумками 2018 року АТ "СІТІБАНК" згенерував прибуток в обсязі 1,408 млрд. грн., що на 37,5% перевищило прибуток Банку за підсумками 2017 року. Активи Банку характеризуються дуже високою якістю. Протягом 2018 року та січня-лютого 2019 року АТ "СІТІБАНК" був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом, на що вказують значення відповідних нормативів. Банк сформував хороший запас ліквідності, всі три нормативи ліквідності Банку значно перевищували встановлені НБУ граничні відмітки.

Аналітична служба Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг»

Підтвердження рейтингу АТ «СІТІБАНК» із статистичними додатками (укр.) - 13.05.2019

Підтвердження рейтингу АТ «СІТІБАНК» із статистичними додатками (engl.) - 13.05.2019

Персональна сторінка Банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com