Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Підтверджено рейтинг ПАТ "СІТІБАНК"


11/07/2018

11 липня 2018 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ "СІТІБАНК" (код ЄДРПОУ 21685485) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про підтвердження кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалось результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за підсумками 12 місяців 2017 року та першого кварталу 2018 року, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2017 рік та за січень-травень 2018 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Станом 01.06.2018 регулятивний капітал ПАТ "СІТІБАНК" (Н1) складав 1,726 млрд. грн., що на 30,68% більше ніж станом на 03.01.2017 р. Показник регулятивного капіталу ПАТ "СІТІБАНК" суттєво перевищував встановлене НБУ граничне значення.

Станом на 01.06.2018 норматив адекватності регулятивного капіталу ПАТ "СІТІБАНК" (Н2) становив 42,07%, що на 32,07 п.п. більше ніж граничне значення, встановлене НБУ. За весь період аналізу, незважаючи на значні коливання Н2 Банку, він суттєво перевищував середнє значення даного нормативу по банківській системі. Отже Банк сформував дуже великий запас Н2.

Таким чином, на думку Агентства, ПАТ "СІТІБАНК" був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом на 01.06.2018 року та протягом всього періоду аналізу. Запас регулятивного капіталу за нормативами Н1 та Н2 Банку був дуже великим, що зводило до нуля ризик невиконання Банком нормативів капіталу НБУ та ризик потреби у докапіталізації.

 

Структура та якість активів

Сприймаючі данні про якість активів Банку, потрібно враховувати специфіку операцій ПАТ "СІТІБАНК", на балансі якого переважають високоліквідні активи, а кредити займають невелику питому вагу. Так, станом на 01.04.2018 кредити Банку складали 21,49% від активів, а протягом останніх 10 кварталів їх частка коливалась у діапазоні 17,01-30,5%.

Додатково Агентство звертає увагу, що частка валютних кредитів у кредитному портфелі Банку була незначною і протягом періоду аналізу коливалась у діапазоні 3,17-11,17%. Крім того, Банк підтримував дуже високу якість кредитного портфеля. Станом на 01.05.2018 частка NPL (які розраховувались як сума кредитів п’ятого класу фізичним особам і кредитів десятого класу юридичним особам) у кредитному портфелі Банку складала, за даними НБУ, 0,74%. Для порівняння, частка NPL у кредитному портфелі банківської системи України на 01.05.2018 перевищувала 56%.

Отже, з одного боку, переважна частка активів ПАТ «СІТІБАНК» складалась з високоліквідних активів, а з іншого боку, існуючий кредитний портфель був дуже високої якості, що дозволяє зробити висновок про дуже високу якість активів ПАТ «СІТІБАНК» на початок 2018 року.

 

Ліквідність

Норматив миттєвої ліквідності ПАТ "СІТІБАНК" (Н4) станом на 01.06.2018 складав 75,61%, що на 55,61 п.п. більше ніж встановлене НБУ граничне значення, і на 16,08 п.п. більше ніж середнє значення даного нормативу по банківській системі України. Протягом всього періоду аналізу (з квітня 2016 року по травень 2018 року) Н4 Банку перевищував як граничний розмір Н4, встановлений НБУ, так і середнє значення Н4 по банківський системі.

Норматив поточної ліквідності ПАТ "СІТІБАНК" (Н5) станом на 01.06.2018 був зафіксований на рівні 110,76%, що на 70,76 п.п. більше граничної відмітки, встановленої НБУ. Протягом всього періоду аналізу (з квітня 2016 року по травень 2018 року) Н5 Банку був більше за граничний розмір Н5, встановлений НБУ, та коливався біля середнього значення даного нормативу по банківський системі України.

Норматив короткострокової ліквідності ПАТ "СІТІБАНК" (Н6) на 01.06.2018 становив 112,47%, що на 52,47 п.п. перевищувало граничне значення, встановлене НБУ. Протягом всього періоду аналізу (тобто з квітня 2016 року по травень 2018 року) норматив Н6 ПАТ "СІТІБАНК" перевищував як граничний розмір цього нормативу, встановлений НБУ, так і його середнє значення по банківський системі.

За нормативами Н4 і Н6 ПАТ "СІТІБАНК" спостерігалась загальна тенденція, коли вони на систематичній основі були більшими і за середнє значення по банківській системі, і за граничне значення, встановлене НБУ. Н5 Банку коливався приблизно на рівні середнього значення по банківській системі. Враховуючи, що в банківський системі України накопичився суттєвий запас ліквідності, Агентство вважає, що ПАТ "СІТІБАНК" був дуже добре забезпечений ліквідністю за всіма трьома нормативами. Більше того, Банк проводив досить консервативну політику управління ліквідністю. Саме цей підхід є передумовою дуже високої якості активів Банку та здатний забезпечувати стабільну роботу Банку навіть при реалізації дуже несприйнятливих сценаріїв на українському ринку у передвиборчий період.

 

Дохідність операцій

Агентство нагадує, що за підсумками 2015 року прибуток ПАТ "СІТІБАНК" сягнув 1,63 млрд. грн. У 2016 році прибуток Банку становив 1,42 млрд. грн. За результатами 2017 року Банк отримав прибуток в розмірі більше 1 млрд. грн., що на 28,17% нижче показника 2016 року.

Зниження прибутку Банку було зумовлене об’єктивними ринковими умовами. Втім, у першому кварталі 2018 року прибуток ПАТ "СІТІБАНК" сягнув 289,682 млн. грн., що на 20,956 млн. грн., або на 7,8% більше ніж у першому кварталі 2017 року.

Додатково Агентство звертає увагу на той факт, що за останні дев’ять кварталів ПАТ "СІТІБАНК" на регулярній основі працював з прибутком. Отже, прибуткова робота для Банку була звичайною практикою, що також позитивно впливало на кредитний рейтинг Банку.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що Банк перебував на обліку в органах ДФС та не мав заборгованості з податків.

ПАТ "СІТІБАНК" мав підтримку від міжнародної фінансової групи Citigroup, активи якої, зважені на ризик, станом на 31.03.2018 р. оцінювались в 1,195 трлн. доларів США, а чистий дохід за перший квартал 2018 року становив 4,62 млрд. доларів США. Масштаб діяльності, результати роботи та поточні довгострокові кредитні рейтинги Citigroup та Citibank N.A. вказували на те, що Група може, у разі потреби, надати ПАТ "СІТІБАНК" будь-який необхідний обсяг підтримки. Загальний рівень зовнішньої підтримки у ПАТ "СІТІБАНК" ідентифікований як безпрецедентно високий.

 

Узагальнення

Таким чином, ПАТ "СІТІБАНК" на початок червня 2018 року:

  • був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом;
  • сформував і підтримував значний запас нормативів миттєвої, поточної та короткострокової ліквідності;
  • забезпечував дуже високу якість активів, зокрема кредитного портфелю;
  •  діяльність Банку протягом всього періоду аналізу була прибутковою.

Аналітична служба Рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг»

Підтвердження рейтингу ПАТ «СІТІБАНК» із статистичними додатками (укр.) - 11.07.2018

Підтвердження рейтингу ПАТ «СІТІБАНК» із статистичними додатками (engl.) - 11.07.2018

Персональна сторінка Банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com