Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


РА «Експерт-Рейтинг» оновило рейтинг облігацій VAB Лізинг


04/07/2019

4 липня 2019 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» оновило рейтинг облігаційного випуску Компанії VAB Лізинг (код ЄДРПОУ 33880354) на рівні uaBBB+ за національною шкалою. Окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB + характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Агентство оновило кредитний рейтинг після аналізу фінансової звітності VAB Лізинг за перший квартал 2019 року, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів.

Таблиця 1. Основні показники діяльності VAB Лізинг (тис. грн., %)

Показники

I квартал

2019 р.

(31.03.2019)

I квартал

2018 р.

(31.03.2018)

Зміна

Темп приросту

Балансові показники:

 

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти

8 104

6 376

1 728

27,10%

Зобов’язання всього

164 326

112 735

51 591

45,76%

Короткострокові та довгострокові кредити банків

111 182

69 361

41 821

60,29%

Загальна заборгованість перед інвесторами в облігації

28 949

29 852

-903

-3,02%

Власний капітал

83 841

72 060

11 781

16,35%

Активи всього

248 167

184 795

63 372

34,29%

Статутний фонд

35 350

35 350

0

0,00%

Фінансові результати:

 

 

 

 

Чистий дохід від реалізації

71 101

80 033

-8 932

-11,16%

Фінансовий результат від операційної діяльності

16 629

10 496

6 133

58,43%

Фінансові доходи

560

163

397

243,56%

Фінансові витрати

7 621

5 082

2 539

49,96%

Чистий прибуток

7 531

4 331

3 200

73,89%

Коефіцієнти:

 

 

 

 

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

51,02%

63,92%

-12,90 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

8,98%

6,01%

2,97 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

3,03%

2,34%

0,69 п.п.

-

Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. В період з 31.03.2018 року по 31.03.2019 року активи Компанії VAB Лізинг виросли на 34,29% до 248,17 млн. грн. Зобов'язання Компанії за цей же період збільшились на 45,76% до 164,33 млн. грн., а власний капітал виріс на 16,35% до 83,84 млн. грн. Більші темпи приросту зобов’язань порівняно з власним капіталом VAB Лізинг призвели до зниження співвідношення між власним капіталом і зобов'язаннями на 12,9 п.п. до 51,02%. Незважаючи на зниження даного показника, його рівень свідчить про те, що Компанія продовжує підтримувати запас власного капіталу на достатньому рівні.

2. В першому кварталі 2019 року порівняно з першим кварталом 2018 року чистий дохід від реалізації VAB Лізинг зменшився на 11,16% і склав 71,1 млн. грн. Не дивлячись на зниження доходу від реалізації, Компанія в аналізованому періоді покращила свої фінансові результати. Так, прибуток від операційної діяльності за підсумками перших трьох місяців 2019 року виріс на 58,43% порівняно з аналогічним періоду 2018 року і склав 16,63 млн. грн. Чистий прибуток VAB Лізинг за цей же період збільшився на 73,89% до 7,53 млн. грн. Наслідком зростання прибутку Компанії стало підвищення її показників рентабельності, що позитивно оцінюється Агентством.

Таблиця 2. Показники, що характеризують лізинговий портфель VAB Лізинг (тис. грн., %, шт.)

Показники

I квартал 2019 р.

(31.03.2019)

I квартал 2018 р.

(31.03.2018)

Зміна

Темп приросту

Вартість договорів лізингу всього (тис. грн.)

883 130

714 582

168 548

23,59%

Кількість договорів лізингу (шт.)

754

683

71

10,40%

Вартість договорів лізингу, до завершення яких залишилось більше 12 місяців (тис. грн.)

552 752

458 744

94 008

20,49%

Вартість договорів лізингу з фізичними особами (тис. грн.)

55 277

45 246

10 031

22,17%

Вартість договорів лізингу від 3-ох найбільших клієнтів (тис. грн.)

102 160

75 235

26 925

35,79%

Вартість договорів лізингу, платежі за якими затримані більш ніж на 30 днів (тис. грн.)

18 179

17 882

297

1,66%

Загальний обсяг резервів, сформованих для компенсації втрат від знецінення лізингового портфелю (тис. грн.)

2 276

1 958

318

16,24%

Сукупні лізингові платежі, отримані від клієнтів за період (тис. грн.)

87 251

73 429

13 822

18,82%

Короткострокова дебіторська заборгованість за лізинговим портфелем

133 070

107 190

25 880

24,14%

Резерв під безнадійну заборгованість (тис. грн.)

20 520

19 422

1 098

5,65%

Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

3. Вартість договорів лізингу в портфелі Компанії за період з 31.03.2018 по 31.03.2019 року збільшилась на 23,59% і на кінець першого кварталу 2019 року склала 883,13 млн. грн. При цьому, вартість договорів лізингу з фізичними особами зросла на 22,17% до 55,28 млн. грн., а вартість договорів лізингу від трьох найбільших клієнтів збільшилася на 35,79% до 102,16 млн. грн. Важливо, що прострочення зі сплати лізингових платежів росли значно меншими темпами, ніж лізинговий портфель: вартість договорів лізингу, платежі по яких затримано більше ніж на 30 днів, збільшилася на 1,66% і склала 2,06% від сукупного обсягу лізингового портфелю VAB Лізинг (станом на 31.03.2018 р. цей показник становив 2,5%).

Таким чином, аналіз даних фінансової та управлінської звітності за перший квартал 2019 року, наданих Компанією VAB Лізинг, показав наявність запасу капіталу, зростання показників прибутку та вартості лізингового портфелю Компанії, при зменшенні частки договорів, по яких платежі прострочені більше ніж на 30 днів.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтинга VAB Лізинг (укр.) - 04.07.2019

Персональна сторінка компанії на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com