Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


РА «Експерт-Рейтинг» оновило довгостроковий кредитний рейтинг емітента та облігацій ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ»


09/06/2021

9 червня 2021 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» оновило довгостроковий кредитний рейтинг емітента та облігацій ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» (ЄДРПОУ 36218498) на рівні uaВВВ. Позичальник або окремий борговий  інструмент з рейтингом uaBBB характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Агентство оновило кредитний рейтинг після аналізу фінансової звітності ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за перший квартал 2021 року, а також особливої та регулярної інформації Компанії як емітента цінних паперів.

Таблиця 1. Основні показники діяльності ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за перший квартал 2021 року (тис. грн, %)

Показники

І квартал

2021 року

(31.03.2021)

І квартал 2020 року

(31.03.2020)

Зміна

Темп приросту

Балансові показники:

 

 

 

 

Активи всього

27 849

33 416

-5 567

-16,66%

Грошові кошти та їх еквіваленти

1 452

290

1 162

400,69%

Зареєстрований (пайовий) капітал

3 845

18 000

-14 155

-78,64%

Власний капітал

4 471

3 847

624

16,22%

Короткострокові та довгострокові кредити банків

10 000

10 000

0

0,00%

Загальна заборгованість перед інвесторами в облігації

9 000

9 000

0

0,00%

Зобов’язання всього

23 378

29 569

-6 191

-20,94%

Фінансові результати:

 

 

 

 

Чистий дохід від реалізації

1 050

930

120

12,90%

Фінансовий результат від операційної діяльності

886

835

51

6,11%

Фінансові доходи

464

92

372

404,35%

Фінансові витрати

976

925

51

5,51%

Чистий прибуток

307

2

305

15 250%

Коефіцієнти:

 

 

 

 

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями

19,12%

13,01%

6,11 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

6,87%

0,05%

6,82 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

1,10%

0,01%

1,09 п.п.

-

                                                                  Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 31.03.2020 року по 31.03.2021 року власний капітал ТОВ «КАЛИНА?АВТОЛІЗИНГ»  виріс на 16,22% до 4,47 млн грн. Зростання власного капіталу відбулось завдяки прибутковій діяльності Компанії та збільшенню в структурі власного капіталу обсягу нерозподіленого прибутку. Зобов'язання Компанії впродовж аналізованого періоду знизились на 20,94% і склали 23,38 млн грн. В результату приросту власного капіталу при одночасному зменшенні обсягів зобов’язань Товариства відбулось зростання співвідношення між власним капіталом і зобов'язаннями. Зокрема, рівень покриття власним капіталом зобов'язань в ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ»  виріс на 6,11 п.п. і станом на кінець першого кварталу 2021 року склав 19,12%. Станом на 31.03.2021 року в структурі зобов’язань ТОВ «КАЛИНА?АВТОЛІЗИНГ» 42,78% займали довгострокові кредити банків, а 38,50% становили зобов’язання перед інвесторами в облігації Товариства. Агентство нагадує, що облігації ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» були зареєстровані НКЦПФР 28.11.2019 р., обсяг емісії становить 9 млн. грн., дата погашення – 03.11.2024. Відсоткова ставка на 6-8 відсоткові періоди (з 07.01.2021 р. по 06.10.2021 р.) встановлена Товариством в розмірі 15% річних.

2. В аналізованому періоді фінансові результати ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» покращились. Зокрема, чистий дохід від реалізації за перший квартал 2021 року збільшився порівняно з аналогічним періодом 2020 року на 12,90% до 1,05 млн грн. При цьому, прибуток від операційної діяльності ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за перший квартал 2021 року порівняно з першим кварталом 2020 року виріс на 6,11% до 886 тис. грн, а його чистий прибуток збільшився на 305 тис. грн до 307 тис. грн. Агентство зазначає, що фінансовий результат від операційної діяльності ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за перший квартал 2021 року покривав 4,66% сукупної заборгованості Компанії за кредитами банків та перед інвесторами в облігації, що мала місце станом на 31.03.2021 року.

Таблиця 2. Показники, що характеризують лізинговий портфель ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ»  (тис. грн, %, шт.)

Показники

І квартал 2021 року

(31.03.2021)

І квартал 2020 року

(31.03.2020)

Зміна

Темп приросту

Вартість договорів лізингу всього (тис. грн)

10 237

1 091

9 146

838,31%

Кількість договорів лізингу (шт.)

8

2

6

300,00%

Вартість договорів лізингу, до завершення яких залишилось більше 12 місяців (тис. грн)

9 375

1 091

8 284

759,30%

Вартість договорів лізингу з фізичними особами (тис. грн)

0

0

-

-

Вартість договорів лізингу від 3-ох найбільших клієнтів (тис. грн)

10 237

883

9 354

1059,34%

Вартість договорів лізингу, платежі за якими затримані більш ніж на 30 днів (тис. грн)

1 091

1 091

0

-

Загальний обсяг резервів, сформованих для компенсації втрат від знецінення лізингового портфелю (тис. грн)

0

0

0

-

Сукупні лізингові платежі, отримані від клієнтів за період (тис. грн)

1 131

178

953

535,39%

Короткострокова дебіторська заборгованість за лізинговим портфелем

0

844

-844

-100,00%

Резерв під безнадійну заборгованість (тис. грн)

241,7

0

241,7

-

                                                               Джерело: Дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

3. В аналізованому періоді ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» продовжило нарощувати обсяги бізнесу. Так, станом на 31.03.2021 року лізинговий портфель Компанії включав 8 договорів лізингу від юридичних осіб сукупною вартістю 10,237 млн грн, що у 9,4 рази перевищувало вартість лізингового портфеля станом на 31.03.2020 року. При цьому, обсяг лізингових платежів, отриманих від клієнтів за перші три місяці 2021 року, виріс порівняно з аналогічним періодом 2020 року в 6,35 рази до 1,13 млн грн. Рівень диверсифікації лізингового портфеля за клієнтами в Компанії все ще залишається низьким, оскільки портфель включає лише трьох клієнтів. Проте Агентство зазначає, що лізинговий портфель ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» знаходиться на стадії формування, тому рейтинг може бути змінений відповідно до результатів такого формування. Ризиками зниження рейтингу можуть бути погіршення якості лізингового портфеля, частоти та періодичності надходження доходів від лізингу, а також зниження рівня забезпеченості Компанії власним капіталом.

Агентство зазначає, що вивчення відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, свідчить про те, що за період свого існування ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» не фігурувало в рішеннях українських судів ані як позивач, ані як відповідач. Станом на момент оновлення рейтингу Компанія не мала податкової заборгованості і не відповідала ознакам фіктивності в обсягах, затверджених Рішенням НКЦПФР №393 від 30.05.2017 р.

Таким чином, аналіз даних звітності ТОВ «КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ» за перший квартал 2021 року, показав зростання ділової активності, покращення рівня покриття власним капіталом зобов'язань, збільшення фінансових результатів та приріст вартості лізингового портфеля Компанії, при низькому рівні його диверсифікації.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Поновлення рейтингу ТОВ "КАЛИНА-АВТОЛІЗИНГ" - 09.06.2021

Персональна сторінка компанії на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com