Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг KSG Agro S.A.


01/08/2022

1 серпня 2022 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення довгострокового кредитного рейтингу KSG Agro S.A. за національною шкалою на рівні на рівні uaА+ (рейтинг за міжнародною шкалою Агентства на рівні ВВВ). Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaА характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності є чутливим до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Агентство оновило кредитний рейтинг після аналізу даних консолідованої звітності KSG Agro S.A за перший квартал 2022 року.

 Таблиця. Показники KSG Agro S.A за перший квартал 2022 року (тис. дол. США, п.п., %)

Показники

І квартал 2022 року (31.03.2022)

І квартал

2021 року (31.03.2021)

Зміна

Темп приросту, %

Балансові показники та фінансові результати

Основні засоби

14 178

15 641

-1 463

-9,35%

Довгострокові біологічні активи

27 682

28 204

-522

-1,85%

Поточні біологічні активи

10 177

7 702

2 475

32,13%

Запаси і с/г продукція

9 183

7 215

1 968

27,28%

Грошові кошти та їх еквіваленти

939

154

785

509,74%

Дебіторська заборгованість

3 629

1 012

2 617

258,60%

Активи всього

68 732

63 933

4 799

7,51%

Довгострокові банківські та інші кредити

25 973

24 554

1 419

5,78%

Довгострокові зобов’язання, всього

26 716

32 521

-5 805

-17,85%

Короткострокові банківські та інші кредити

3 423

2 950

473

16,03%

Кредиторська заборгованість

6 314

8 098

-1 784

-22,03%

Поточні зобов’язання, всього

18 592

25 147

-6 555

-26,07%

Всього зобов’язання

45 308

57 668

-12 360

-21,43%

Власний капітал

23 424

6 265

17 159

273,89%

Статутний (акціонерний) капітал

150

150

0

0,00%

Дохід

3 540

3 521

19

0,54%

Чистий прибуток

1 842

752

1 090

144,95%

Розрахункові показники та коефіцієнти:

EBITDA

1 524

1 386

138

9,96%

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями, %

51,70%

10,86%

40,84 п.п.

-

Співвідношення між EBITDA та зобов’язаннями, %

3,36%

2,40%

0,96 п.п.

 

Співвідношення EBITDA та кредитів всього (за мінусом грошових коштів та їх еквівалентів), %

5,36%

5,07%

0,29 п.п.

-

Рентабельність продажів (ROS)

52,03%

21,36%

30,67 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

2,68%

1,18%

1,50 п.п.

-

Рентабельність власного капіталу (ROE)

7,86%

12,00%

-4,14 п.п.

-

                                                    Джерело: консолідована фінансова звітність KSG Agro S.A., розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 31.03.2021 р. по 31.03.2022 р. власний капітал KSG Agro S.A. виріс в 3,74 раза і станом на початок другого кварталу 2022 року склав $23,42 млн. Основним чинником зростання цього показника, як і в минулих періодах, була прибуткова діяльність Компанії та скорочення обсягів нерозподіленого збитку в структурі її власного капіталу. Зобов’язання KSG Agro S.A. впродовж аналізованого періоду знизились на 21,43% до $45,31 млн. Відповідний рух показників призвів до зростання в аналізованому періоді співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями KSG Agro S.A. на 40,84 п.п. до 51,70%. Істотне зростання рівня забезпеченості KSG Agro S.A. власним капіталом позитивно впливає на платоспроможність Компанії і високо оцінюється Агентством.

2. Переважну частку в структурі довгострокових зобов’язань KSG Agro S.A. станом на 31.03.2022 року займали довгострокові кредити, обсяг яких в аналізованому періоді виріс на 5,78% до $25,97 млн. Обсяг отриманих KSG Agro S.A. короткострокових кредитів за період з 31.03.2021 по 31.03.2022 року показав приріст на 16,03% і склав $3,42 млн.

3. Обсяги реалізації продукції Компанії в аналізованому показали незначне зростання. Зокрема, дохід від реалізації за перший квартал 2022 року порівняно з першим кварталом 2021 року виріс на 0,54% і склав $3,54 млн. При цьому, чистий прибуток KSG Agro S.A. за підсумками першого кварталу 2022 року виріс порівняно з аналогічним періодом 2021 року в 2,45 раза до $1,84 млн. Істотне зростання фінансових результатів KSG Agro S.A. позитивно відобразилось на показниках рентабельності продажів і рентабельності активів Компанії, які в аналізованому періоді продемонстрували істотне зростання.

4. Аналіз консолідованої фінансової звітності KSG Agro S.A. показав, що показник EBITDA за підсумками першого кварталу 2022 року порівняно з першим кварталом 2021 роком виріс на 9,96% до $1,52 млн, а співвідношення між сумою EBITDA за перший квартал 2022 року та обсягом кредитів станом на 31.03.2022 року виросло порівняно з минулорічним показником на 0,29 п.п. до 5,36%, що позитивно оцінюється Агентством.

Агентство зазначає, що, за інформацією Компанії, з початку російського вторгнення в безпосередній близькості від активів Агрохолдингу бойових дій не відбувалося, KSG Agro S.A. не має клієнтів з росії, а динаміка цін на продукцію, що виробляє Агрохолдинг, є сприятливою. Тому керівництво KSG Agro S.A. не очікує значимого негативного впливу російського вторгнення на господарську діяльність Компанії.

Крім того, не зважаючи на військову агресію РФ проти України KSG Agro S.A отримало в першому кварталі 1,33 млн. дол. кредитних коштів для проведення посівної кампанії від ТАСКомбанку. Також Компанія, навіть в умовах воєнного часу, продовжила нарощувати темпи виробництва свинини – так KSG Agro у березні збільшив обсяг реалізації свиней на 3% у порівнянні з лютим 2022 р.

Таким чином, проаналізувавши консолідовану фінансову звітність KSG Agro S.A. за перший квартал 2022 року, Агентство відзначає: суттєве зростання рівня покриття власним капіталом зобов’язань, збільшення фінансових результатів, високі показники ефективності Компанії, а також зростання співвідношення між EBITDA та кредитами.

При цьому, Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи компанії за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

  Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу KSG Agro S.A. (укр.) - 01.08.2022

Оновлення рейтингу KSG Agro S.A. (eng.) - 01.08.2022

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com