Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг KSG Agro S.A.


10/06/2024

10 червня 2024 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення довгострокового кредитного рейтингу KSG Agro S.A. за національною шкалою на рівні на рівні uaА+ (рейтинг за міжнародною шкалою Агентства на рівні ВВВ). Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaА характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності є чутливим до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Агентство оновило кредитний рейтинг після аналізу даних консолідованої звітності KSG Agro S.A за 2023 рік.

 Таблиця. Показники KSG Agro S.A (тис. дол. США, п.п., %)

Показники

2023 рік (31.12.2023)

2022 рік (31.12.2022)

Зміна

Темп приросту, %

Балансові показники та фінансові результати

Основні засоби

10 422

10 636

-214

-2,01%

Довгострокові біологічні активи

4 414

5 779

-1 365

-23,62%

Поточні біологічні активи

3 819

4 961

-1 142

-23,02%

Запаси і с/г продукція

7 668

8 508

-840

-9,87%

Грошові кошти та їх еквіваленти

206

271

-65

-23,99%

Дебіторська заборгованість

1 289

2 837

-1 548

-54,56%

Активи всього

31 766

35 028

-3 262

-9,31%

Довгострокові банківські та інші кредити

5 037

18 167

-13 130

-72,27%

Довгострокові зобов’язання, всього

2 885

19 048

-16 163

-84,85%

Короткострокові банківські та інші кредити

10 801

9 568

1 233

12,89%

Інші фінансові зобов’язання

8 492

7 817

675

8,64%

Кредиторська заборгованість

4 792

9 123

-4 331

-47,47%

Поточні зобов’язання, всього

26 715

28 438

-1 723

-6,06%

Всього зобов’язання

32 600

47 486

-14 886

-31,35%

Власний капітал

-834

-12 458

11 624

-

Статутний (акціонерний) капітал

150

150

0

0,00%

Дохід

18 786

16 202

2 584

15,95%

Чистий прибуток

-1 161

-1 681

520

-

Розрахункові показники та коефіцієнти:

EBITDA

-398

1 793

-2 191

-122,20%

Співвідношення між власним капіталом та зобов’язаннями, %

-2,56%

-26,24%

23,68 п.п.

-

Співвідношення між EBITDA та зобов’язаннями, %

-1,22%

3,78%

-5,00 п.п.

-

Співвідношення EBITDA та кредитів всього (за мінусом грошових коштів та їх еквівалентів), %

-2,55%

6,53%

-9,08 п.п.

-

Рентабельність продажів (ROS)

-6,18%

-10,38%

4,20 п.п.

-

Рентабельність активів (ROA)

-3,65%

-4,80%

1,15 п.п.

-

Джерело: консолідована фінансова звітність KSG Agro S.A., розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 

1. В структурі зобов’язань KSG Agro S.A. станом на 31.12.2023 року переважну частку займали короткострокові і довгострокові кредити. Основним кредитором KSG Agro S.A. є АТ «ТАСКОМБАНК». Впродовж 2023 року Група помітно знизила відсоткову ставку за своїми кредитами в банку та рефінансувала частину позик шляхом випуску кількох серій корпоративних облігацій з нижчими відсотками та з довшим терміном погашення. Зокрема в серпні 2023 року НКЦПФР були зареєстровані 2 випуски облігацій дочірніх компаній KSG Agro S.A. Дві серії облігацій, номінованих в доларах США, мають номінальну вартість по $1,5 млн, номінальну дохідність на рівні 7% річних та випущені терміном 1,5 роки. Облігації було розміщено серед приватних інвесторів. Також у грудні 2022 року Група домовилася з АТ «ТАСКОМБАНК» про нові умови кредитування, які набули чинності з першого кварталу 2023 року. За новими умовами встановлений загальний кредитний ліміт за кредитами АТ «ТАСКОМБАНК» зберігається на рівні 450 млн грн, ставки за траншами в гривні становлять 20,5% річних і дозволяється часткова компенсація ставки за рахунок державних програм, а ставки за траншами в США зафіксовані на рівні 9% річних. Термін дії кредитної лінії – грудень 2025 року. Оскільки формат кредитної лінії передбачає, що KSG Agro S.A. щороку погашатиме та повторно залучатиме транші в межах ліміту кредитної лінії, тому банк офіційно класифікує всю заборгованість за цією кредитною лінією як короткострокову. У 2023 році Група погасила всі залишки по кредитах АТ «ТАСКОМБАНК», що були на 31 грудня 2022 року, і отримала нові транші в аналогічних обсягах. Те ж саме очікується і в 2024 році.

Відповідно до п’ятирічних прогнозів керівництва KSG Agro S.A., очікується, що Група отримає достатній грошовий потік від операцій, щоб забезпечити загальне погашення позик як у довгостроковій перспективі, так і в наступні дванадцять місяців, тоді як невикористана кредитна потужність буде використана для покриття тимчасових касових розривів. 

2. Дохід від реалізації продукції KSG Agro S.A. за 2023 рік порівняно з 2022 роком збільшився на 15,95% і склав $18,79 млн. Зростання доходу від реалізації в аналізованому періоді значною мірою відбулося завдяки відновленню в 2023 році експорту зерна, який був обмежений у 2022 році з початком вторгнення росії в Україну. 

Агентство зазначає, що, за інформацією Компанії, з початку російського вторгнення в безпосередній близькості від активів Агрохолдингу бойових дій не відбувалося. Свиноферма та поля KSG Agro S.A. знаходяться в центрі України, де немає бойових дій. Також вони не постраждали від повені внаслідок підриву росією греблі Каховської ГЕС в червні 2023 року, оскільки знаходяться вище за течією, та мають альтернативні джерела водопостачання. Впродовж 2023 року Група успішно завершила посівну та збиральну кампанії та не очікує значних перебоїв у виробничому циклі найближчим часом. Станом на травень 2024 року також розпочато весняну посівну кампанію 2024 року.

Наразі Правління KSG Agro S.A. формує нову стратегію розвитку для розширення діяльності Групи в ЄС з чіткою метою розмістити більшість активів і доходів Групи в ЄС в наступні 3-5 років. Це буде досягатись шляхом серії злиттів і поглинань і фінансуватиметься за рахунок поєднання власних і позикових коштів, включаючи додаткову емісію акцій KSG Agro S.A. При цьому, не планується відчуження наявних активів Групи в Україні, а розширюватимуться інвестиції закордоном. 

Таким чином, проаналізувавши консолідовану фінансову звітність KSG Agro S.A. за 2023 року, Агентство відзначає збільшення обсягів реалізації продукції та зміну структури зобов’язань Групи. До негативних факторів Агентство відносить наявність поточних збитків, що, при цьому, мають тренд до зменшення. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність виконання своїх зобов’язань у разі роботи компанії за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили. 

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Поновлення рейтингу KSG Agro S.A. (укр.) - 10.06.2024

Поновлення рейтингу KSG Agro S.A. (eng.) - 10.06.2024

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com