Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Присвоєно рейтинг компанії KSG Agro S.A.


08/06/2021

8 червня 2021 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення присвоїти кредитний рейтинг компанії KSG Agro S.A. на рівні uaА+. Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaА характеризується високою кредитоспроможністю  порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності є чутливим до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

 За результатами рейтингового дослідження можна зробити наступні основні висновки:

1. KSG Agro S.A. є вертикально інтегрованим агрохолдингом, який включає 27 компаній, що здійснюють діяльність переважно в Україні. Холдинг виробляє сільськогосподарську продукцію як для внутрішнього споживання, так і на експорт. За підсумками 2020 року 48,35% доходу Холдинг отримав від свинарства, 39,29% – від рослинництва, 12,36% – від інших видів діяльності. В 2011 році KSG Agro S.A. став одним з перших емітентів з бізнесом в Україні, який здійснив успішне розміщення своїх акцій на Варшавській фондовій біржі. Станом на початок квітня 2021 року 35,17% акцій KSG Agro S.A. знаходились у вільному обігу і котирувались на ВФБ.

2. KSG Agro S.A. використовувала в своїй діяльності короткострокові та довгострокові кредити. Зокрема, станом на 31.03.2021 р. частка кредитів в зобов’язаннях KSG Agro S.A. становила 47,70%, а саме: короткострокові кредити – 5,12%, довгострокові – 42,58%. Станом на початок 2021 року власний капітал KSG Agro S.A. на 44,16% покривав кредити банків, та на 19,64% – сукупний обсяг кредитів від банків та материнської компанії. В 2020-2021 роках менеджмент Холдингу здійснив заходи, спрямовані на покращення його кредитної історії, шляхом повного погашення та реструктуризації простроченої заборгованості за кредитами банків, а також зменшив вплив на кредитоспроможність KSG Agro S.A. валютного ризику, шляхом зміни валюти кредитування з долару США на функціональну валюту, тобто валюту здійснення операцій дочірніми компаніями.

3. Аналіз ключових балансових показників та фінансових результатів KSG Agro S.A. за 2019-2020 роки та за перший квартал 2021 року свідчить про прибуткову діяльність Компанії, зростання рівня покриття зобов’язань власним капіталом, та про істотне збільшення співвідношення між EBITDA та зобов’язаннями Компанії. Зокрема, за підсумками 2020 року порівняно з 2019 роком співвідношення між EBITDA та сукупними зобов’язаннями Компанії виросло на 8,04 п.п. до 11,35%, співвідношення між EBITDA та сукупним обсягом отриманих KSG Agro S.A. кредитів (включаючи позику від материнської компанії) виросло на 16,70 п.п. до 23,94%, а співвідношення між EBITDA та кредитами банків збільшилось на 34,81 п.п. до 54,28%. Поточний рівень EBITDA KSG Agro S.A. покриває істотну частку підпроцентних зобов’язань Компанії, і за підсумками 2020 року більше ніж в 4 рази перевищує витрати на виплату відсотків за позиками, та більше ніж втричі перевищує сукупні фінансові витрати Холдингу. Це означає, що Компанія здатна згенерувати значний обсяг доходів, який може бути спрямований на фінансування безперервної діяльності та обслуговування боргу.

5. Факт наявності лістингу акцій KSG Agro S.A. на основному ринку Варшавської фондової біржі за певних умов створює можливості для доступу Компанії до умовно безкоштовного джерела фінансування. Зокрема, збільшення інтересу інвесторів до акцій KSG Agro S.A., наслідком якого є зростання ліквідності та курсу акцій Компанії, покращує її можливості щодо збільшення обсягу власного капіталу шляхом розміщення акцій нової емісії. Зокрема за період з 1 січня 2020 року по 17 травня 2021 року курс акцій KSG Agro S.A на ВФБ виріс в 2,83 рази: з 1,2 злотих до 3,40 злотих. При цьому, чим більше зростатиме курс акцій на біржі, тим кращими будуть шанси Компанії залучити додатковий капітал шляхом SPO і навіть замістити власними коштами частину позикових ресурсів. Також наявність лістингу акцій KSG Agro S.A. на ВФБ сприяє покращенню практики корпоративного управління в Холдингу.

6. Станом на початок 2021 року агрохолдинг KSG Agro S.A. не випускав інших боргових цінних паперів, окрім короткострокових векселів (станом на 31.12.2020 р. обсяг заборгованості за випущеними векселями оцінювався у $2,349 млн.). Агентство зазначає, що у разі емісії Компанією інших боргових цінних паперів, зокрема облігацій, її рейтинг може бути переглянуто залежно від умов випуску.

7. Материнською компанією KSG Agro S.A. є OLBIS Investments LTD S.A. (Панама), якій належить 64,62% акцій Холдингу, а кінцевою контрольною стороною є Сергій Касьянов (голова Ради директорів). Виходячи з цього, рівень зовнішньої підтримки KSG Agro S.A. Агентство вважає невизначеним, що є традиційним для компаній, чиїми бенефіціарними власниками є фізичні особи.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Рейтинговий звіт KSG Agro S.A. (укр.) - 08.06.2021

Рейтинговий звіт KSG Agro S.A. (eng.) - 08.06.2021

Прес-реліз про присвоєння рейтингу KSG Agro S.A. (укр.) - 08.06.2021

Прес-реліз про присвоєння рейтингу KSG Agro S.A. (eng.) - 08.06.2021

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com