Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес»


02/09/2019

2 вересня 2019 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика ПрАТ «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес» (код ЄДРПОУ 33097568) на рівні uaAА за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності Компанії за перше півріччя 2019 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за І півріччя 2019 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

I півріччя

 2019 р. (30.06.2019)

I півріччя

 2018 р. (30.06.2018)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

41 741

31 460

10 281

32,68%

Власний капітал, тис. грн.

31 236

21 941

9 295

42,36%

Валові зобов’язання, тис. грн.

10 505

9 519

986

10,36%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

297,34%

230,50%

66,84 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

3 419

5 086

-1 667

-32,78%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

32,55%

53,43%

-20,88 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

31 639

20 729

10 910

52,63%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

7 868

4 393

3 475

79,10%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

24,87%

21,19%

3,68 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

16 024

11 132

4 892

43,95%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

50,65%

53,70%

-3,05 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

1 943

73

1 870

2 561,64%

Рентабельність продажів, %

6,14%

0,35%

5,79 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

1 385

285

1 100

385,96%

Рентабельність власного капіталу, %

4,43%

1,30%

3,13 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 30.06.2018 р. по 30.06.2019 р. власний капітал СК «ІнтерЕкспрес» виріс на 42,36% до 31,24 млн. грн., а валові зобов'язання збільшились на 10,36% до 10,51 млн. грн. В результаті більших темпів приросту обсягів власного капіталу порівняно із обсягом зобов'язань Страховика, його капіталізація в аналізованому періоді збільшилась на 66,84 п.п. до 297,34%. Таким чином, станом на 30.06.2019 р. покриття власним капіталом зобов'язань страховика в СК «ІнтерЕкспрес» знаходилось на дуже високому рівні. Активи Компанії в аналізованому періоді продовжили зростати, збільшившись порівняно з 30.06.2018 р. майже на третину і на 30.06.2019 р. склали 41,74 млн. грн.

2. Грошові кошти та їх еквіваленти в СК «ІнтерЕкспрес» станом на кінець першого півріччя 2019 року становили 3,42 млн. грн., що на 32,78% менше, ніж на кінець першого півріччя 2018 року. Скорочення обсягів грошових коштів на рахунках Страховика в аналізованому періоді при зростанні його валових зобов'язань призвело до зниження ліквідності Компанії на 20,88 п.п. до 32,55%.

3. Ділова активність СК «ІнтерЕкспрес» в аналізованому періоді виросла. Зокрема, за перше півріччя 2019 року Страховик зібрав в 1,53 рази більше валових премій, ніж за той же період попереднього року. При цьому, частина страхових премій, що належать перестраховикам, виросла на 79,1% і склала 24,87% в структурі валових премій. Страхові виплати та відшкодування, здійснені Страховиком за перші два квартали 2019 року, виросли порівняно з аналогічним періодом 2018 року на 43,95%, а рівень виплат в Компанії склав 50,65%.

4. Результатом зростання ділової активності Страховика в аналізованому періоді стало покращення його фінансових результатів. Так, фінансовий результат від операційної діяльності СК «ІнтерЕкспрес» виріс в 26,6 разів до 1,94 млн. грн., а чистий прибуток збільшився в 4,9 разів до 1,39 млн. грн. Агентство позитивно оцінює прибуткову діяльність Компанії та зростання обсягів прибутку.

Таким чином, проаналізувавши звітність СК «ІнтерЕкспрес» за перше півріччя 2019 року, Агентство відзначає: дуже високий запас капіталу, прийнятну ліквідність, зростання ділової активності та суттєвий приріст показників прибутку Компанії.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ СК ІнтерЕкспрес» (укр.) - 02.09.2019

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com