Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес»


29/10/2021

29 жовтня 2021 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика ПрАТ «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес» (код ЄДРПОУ 33097568) на рівні uaAА за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності Компанії за дев’ять місяців 2021 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес» за дев’ять місяців 2021 року (тис. грн, п.п., %)

Показники

9 місяців 2021 року (30.09.2021)

9 місяців

2020 року (30.09.2020)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн

51 790

49 486

2 304

4,66%

Власний капітал, тис. грн

35 708

39 640

-3 932

-9,92%

Валові зобов’язання, тис. грн

16 082

9 846

6 236

63,34%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

222,04%

402,60%

-180,56 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн

12 511

5 507

7 004

127,18%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

77,80%

55,93%

21,87 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн

73 520

51 584

21 936

42,52%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн

15 670

11 763

3 907

33,21%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

21,31%

22,80%

-1,49 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн

24 902

19 086

5 816

30,47%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

33,87%

37,00%

-3,13 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн

1 701

1 910

-209

-10,94%

Рентабельність продажів, %

2,31%

3,70%

-1,39 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн

638

1 109

-471

-42,47%

Рентабельність власного капіталу, %

1,79%

2,80%

-1,01 п.п.

-

       Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Власний капітал СК «ІнтерЕкспрес» за період з 30.09.2020р. по 30.09.2021р. знизився на 9,92% до 35,71 млн грн, а її валові зобов'язання виросли на 63,34% до 16,08 млн грн. В результаті, покриття власним капіталом зобов’язань Страховика зменшилось на 180,56 п.п. до 222,04%. Отже, не дивлячись на зниження даного показника, станом на кінець третього кварталу 2021 року СК «ІнтерЕкспрес» мала дуже високий рівень забезпеченості власним капіталом. 

2. За період з 30.09.2020р. по 30.09.2021р грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках СК «ІнтерЕкспрес» виросли в 2,27 рази і склали 12,51 млн грн. В результаті більших темпів приросту грошових коштів порівняно із приростом зобов’язань Страховика рівень покриття грошовими коштами зобов’язань виріс на 21,87 п.п. до 77,80%. Таким чином, станом на 30.09.2021 р. СК «ІнтерЕкспрес» мала високий рівень забезпеченості високоліквідними активами. 

3. Обсяги бізнесу СК «ІнтерЕкспрес» в аналізованому періоді виросли. Зокрема, за три квартали 2021 року Страховик зібрав 73,52 млн грн валових премій, що на 42,52% перевищило обсяг премій за аналогічний період 2020 року. Частина страхових премій, належна перестраховикам, виросла на 33,21%, а їх частка в структурі валових премій Страховика за підсумками дев’яти місяців 2021 року зменшилась на 1,49 п.п. до 21,31%. Обсяги страхових виплат та відшкодувань, здійснених Компанією за три квартали 2021 року, склали 24,9 млн грн, що було  на 30,47% більше ніж за три квартали 2020 року. Рівень виплат Страховика в аналізованому періоді знизився на 3,13 п.п. до 33,87%. 

4. Діяльність СК «ІнтерЕкспрес» за підсумками дев’яти місяців 2021 року була прибутковою. Так, прибуток від операційної діяльності» Страховика склав 1,7 млн грн, що на 10,94% менше ніж за аналогічний період 2020 року. Чистий прибуток СК «ІнтерЕкспрес» склав 0,64 млн грн, зменшившись на 42,47% порівняно з показником за три квартали 2020 року. 

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою СК «ІнтерЕкспрес» звітністю, станом на 30.09.2021 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика. 

Таким чином, проаналізувавши звітність СК «ІнтерЕкспрес» за дев’ять місяців 2021 року, Агентство відмічає: дуже високий запас капіталу, високий рівень забезпеченості високоліквідними активами, зростання обсягів бізнесу та прибуткову діяльність Компанії.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ СК ІнтерЕкспрес» (укр.) - 29.10.2021

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com