Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес»


02/05/2022

2 травня 2022 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика ПрАТ «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес» (код ЄДРПОУ 33097568) на рівні uaAА за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності Компанії за 2021 рік.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес» за 2021 рік (тис. грн, п.п., %)

Показники

2021 рік (31.12.2021)

2020 рік (31.12.2020)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн

52 856

44 392

8 464

19,07%

Власний капітал, тис. грн

37 036

35 070

1 966

5,61%

Валові зобов’язання, тис. грн

15 820

9 322

6 498

69,71%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

234,11%

376,21%

-142,10 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн

8 437

6 162

2 275

36,92%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

53,33%

66,10%

-12,77 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн

100 597

71 057

29 540

41,57%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн

22 249

16 738

5 511

32,93%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

22,12%

23,56%

-1,44 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн

34 346

26 862

7 484

27,86%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

34,14%

37,80%

-3,66 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн

3 732

3 334

398

11,94%

Рентабельність продажів, %

3,71%

4,69%

-0,98 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн

2 286

2 168

118

5,44%

Рентабельність власного капіталу, %

6,17%

6,18%

-0,01 п.п.

-

       Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 1. Впродовж 2021 року власний капітал СК «ІнтерЕкспрес» виріс на 5,61% до 37,04 млн грн, а валові зобов'язання показали приріст на 69,71% до 15,82 млн грн. Більші темпи приросту зобов’язань призвели до зниження рівня покриття власним капіталом зобов’язань Страховика на 142,10 п.п. до 234,11%. Отже, не дивлячись на зниження даного показника, станом на початок 2022 року СК «ІнтерЕкспрес» була дуже добре забезпечена власним капіталом.

 2. За період з 31.12.2020р. по 31.12.2021р грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках СК «ІнтерЕкспрес» виросли на 36,92% до 8,44 млн грн, а рівень покриття грошовими коштами зобов’язань знизився на 12,77 п.п. до 53,33%. Таким чином, станом на 31.12.2021 р. СК «ІнтерЕкспрес» мала хороший рівень забезпеченості високоліквідними активами.

 3. Обсяги бізнесу СК «ІнтерЕкспрес» в аналізованому періоді продовжили зростати. Зокрема, за 2021 рік порівняно з 2020 роком обсяг зібраних Страховиком валових премій виріс на 41,57% до 100,6 млн грн. Частина страхових премій, належна перестраховикам, збільшилась на 32,93%, а їх частка в структурі валових премій Страховика за підсумками 2021 року зменшилась на 1,44 п.п. до 22,12%. Обсяги страхових виплат та відшкодувань, здійснених Компанією за чотири квартали 2021 року, виросли порівняно з 2020 роком на 27,86%, а рівень виплат Страховика за цей же період знизився на 3,66 п.п. до 34,14%.

 4. Діяльність СК «ІнтерЕкспрес» в аналізованому періоді була прибутковою. Так, прибуток від операційної діяльності» Страховика за 2021 рік склав 3,73 млн грн, що на 11,94% перевищило  операційний прибуток за 2020 рік, а чистий прибуток за підсумками 2021 року виріс на 5,44% до 2,29 млн грн.

 5. Агентство зазначає, що згідно із наданою СК «ІнтерЕкспрес» звітністю, станом на 31.12.2021 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

 Таким чином, проаналізувавши звітність СК «ІнтерЕкспрес» за 2021 рік, Агентство відмічає: дуже високий запас капіталу, хороший рівень забезпеченості високоліквідними активами, зростання обсягів бізнесу та прибуткову діяльність Компанії.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ СК ІнтерЕкспрес» (укр.) - 02.05.2022

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com