Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес»


25/05/2020

25 травня 2020 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика ПрАТ «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес» (код ЄДРПОУ 33097568) на рівні uaAА за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності Компанії за перший квартал 2020 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес» за 1 квартал 2020 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

І квартал

2020 року (31.03.2020)

І квартал

2019 року (31.03.2019)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

48 191

33 424

14 767

44,18%

Власний капітал, тис. грн.

38 342

25 219

13 123

52,04%

Валові зобов’язання, тис. грн.

9 849

8 205

1 644

20,04%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

389,30%

307,36%

81,94 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

4 157

3 050

1 107

36,30%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

42,21%

37,17%

5,04 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

19 293

14 828

4 465

30,11%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

3 802

2 806

996

35,50%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

19,71%

18,92%

0,79 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

8 790

8 183

607

7,42%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

45,56%

55,19%

-9,63 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-599

986

-1 585

-

Рентабельність продажів, %

-3,10%

6,65%

-9,75 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

-666

662

-1 328

-

Рентабельність власного капіталу, %

-1,74%

2,63%

-4,37 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Власний капітал СК «ІнтерЕкспрес» за період з 31.03.2019 р. по 31.03.2020 р. виріс на в 1,52 рази до 38,34 млн. грн., а валові зобов'язання збільшились на 20,04% до 9,85 млн. грн. Більші темпи приросту обсягів власного капіталу порівняно з обсягом зобов'язань призвели до зростання капіталізації Страховика на 81,94 п.п. Таким чином, станом на 31.03.2020 р. покриття власним капіталом зобов'язань страховика в СК «ІнтерЕкспрес» складало 389,30%, що свідчить про наявність в Компанії дуже високого запасу капіталу.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів в СК «ІнтерЕкспрес» впродовж аналізованого періоду виріс на 36,30% і на кінець першого кварталу 2020 року склав 4,16 млн. грн. Наслідком більших темпів приросту грошових коштів порівняно із зобов’язаннями Компанії стало покращення показника покриття грошовими коштами зобов’язань Страховика, яке впродовж аналізованого періоду збільшилось на 5,04 п.п. Таким чином, станом на 31.03.2020 р. даний показник складав 42,21%, що свідчить про хорошу забезпеченість Страховика високоліквідними активами.

3. Обсяги бізнесу СК «ІнтерЕкспрес» в аналізованому періоді виросла. Зокрема, за перші три місяці 2020 року Страховик отримав 19,29 млн. грн. валових премій, що на 30,11% більше, ніж за аналогічний період 2019 року. Частина страхових премій, належна перестраховикам, виросла на 35,50% і за підсумками першого кварталу склала 19,71% в структурі валових премій. За перший квартал 2020 року СК «ІнтерЕкспрес» здійснила страхових виплат та відшкодувань на 8,79 млн. грн., що на 7,42% більше ніж за перший квартал 2019 року. Рівень виплат Страховика зменшився на 9,63 п.п. і склав 45,56%.

4. За перший квартал 2020 року СК «ІнтерЕкспрес отримала збиток від операційної діяльності» в розмірі 0,6 млн. грн., та чистий збиток в сумі 0,67 млн. грн. Агентство зазначає, що розмір отриманих збитків не є значним та не повинен негативно вплинути на фінансову стійкість Страховика.

Таким чином, проаналізувавши звітність СК «ІнтерЕкспрес» за перший квартал 2020 року, Агентство відзначає: дуже високий запас капіталу, хороший рівень ліквідності та зростання обсягів бізнесу Компанії.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ СК ІнтерЕкспрес» (укр.) - 25.05.2020

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com