Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес»


13/11/2020

13 листопада 2020 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика ПрАТ «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес» (код ЄДРПОУ 33097568) на рівні uaAА за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності Компанії за дев’ять місяців 2020 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес» за дев’ять місяців 2020 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

9 місяців

2020 року (30.09.2020)

9 місяців

2019 року (31.09.2019)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

49 486

48 436

1 050

2,17%

Власний капітал, тис. грн.

39 640

37 412

2 228

5,96%

Валові зобов’язання, тис. грн.

9 846

11 024

-1 178

-10,69%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

402,60%

339,37%

63,23 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

5 507

3 305

2 202

66,63%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

55,93%

29,98%

25,95 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

51 584

49 849

1 735

3,48%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

11 763

11 601

162

1,40%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

22,80%

23,27%

-0,47 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

19 086

22 622

-3 536

-15,63%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

37,00%

45,38%

-8,38 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

1 910

2 541

-631

-24,83%

Рентабельність продажів, %

3,70%

5,10%

-1,40 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

1 109

1 769

-660

-37,31%

Рентабельність власного капіталу, %

2,80%

4,73%

-1,93 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 30.09.2019 по 30.09.2020 року власний капітал СК «ІнтерЕкспрес» виріс на 5,96% до 39,64 млн. грн., а валові зобов'язання зменшились на 10,69% до 9,85 млн. грн. В результаті зменшення обсягу зобов'язань при одночасному зростанні власного капіталу Страховика його капіталізація виросла на 63,23 п.п. до 402,60%. Таким чином, станом на кінець третього кварталу 2020 року СК «ІнтерЕкспрес» мала дуже високий рівень забезпеченості власним капіталом.

2. Станом на 30.09.2020 р. на рахунках СК «ІнтерЕкспрес» знаходилось грошових коштів та їх еквівалентів на 5,51 млн. грн., що в 1,67 рази більше ніж станом на 30.09.2019 р. Збільшення обсягу грошових коштів на фоні скорочення обсягу зобов’язань Компанії призвело до покращення показника покриття грошовими коштами зобов’язань Страховика на 25,95 п.п. до рівня 55,93%. Таким чином, станом на 30.09.2020 р. СК «ІнтерЕкспрес» мала хороший рівень забезпеченості високоліквідними активами.

3. Обсяги валових премій, зібраних СК «ІнтерЕкспрес» за три квартали 2020 року, виросли порівняно з аналогічним періодом 2019 року на 3,48% до 51,58 млн. грн. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, виросла на 1,40% і за підсумками дев’яти місяців 2020 року склала 22,80% в структурі валових премій. Обсяги страхових виплат та відшкодувань, здійснених Страховиком за дев’ять місяців 2020 року, склали 19,09 млн. грн., що на 15,63% менше ніж за дев’ять місяців 2019 року. В свою чергу, рівень виплат Страховика знизився на 8,38 п.п. до 37,00%.

4. Діяльність СК «ІнтерЕкспрес» в аналізованому періоді була прибутковою. Зокрема, обсяг прибутку від операційної діяльності» за три квартали 2020 року склав 1,91 млн. грн., а обсяг чистого прибутку – 1,11 млн. грн. Агентство позитивно оцінює прибуткову діяльність Страховика в умовах зниження ділової активності в країні внаслідок карантинних обмежень..

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою СК «ІнтерЕкспрес» звітністю, станом на 30.09.2020 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика

Таким чином, проаналізувавши звітність СК «ІнтерЕкспрес» за дев’ять місяців 2020 року, Агентство відмічає: дуже високий запас капіталу, хороший рівень забезпеченості високоліквідними активами та прибуткову діяльність Компанії.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ СК ІнтерЕкспрес» (укр.) - 13.11.2020

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com