Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес»


31/03/2021

31 березня 2021 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика ПрАТ «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес» (код ЄДРПОУ 33097568) на рівні uaAА за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності Компанії за 2020 рік.

Таблиця

Основні показники діяльності ПрАТ «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес» за 2020 рік (тис. грн., п.п., %)

Показники

2020 рік (31.12.2020)

2019 рік (31.12.2019)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

44 392

45 128

-736

-1,63%

Власний капітал, тис. грн.

35 070

35 257

-187

-0,53%

Валові зобов’язання, тис. грн.

9 322

9 871

-549

-5,56%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

376,21%

357,18%

19,03 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

6 162

4 474

1 688

37,73%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

66,10%

45,32%

20,78 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

71 057

68 672

2 385

3,47%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

16 738

16 295

443

2,72%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

23,56%

23,73%

-0,17 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

26 862

31 458

-4 596

-14,61%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

37,80%

45,81%

-8,01 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

3 334

1 903

1 431

75,20%

Рентабельність продажів, %

4,69%

2,77%

1,92 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

2 168

1 960

208

10,61%

Рентабельність власного капіталу, %

6,18%

5,56%

0,62 п.п.

-

        Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Впродовж 2020 року власний капітал СК «ІнтерЕкспрес» знизився на 0,53% до 35,07 млн. грн., а валові зобов'язання зменшились на 5,56% до 9,32 млн. грн. Більші темпи скорочення обсягу зобов'язань порівняно із власним капіталом Страховика призвели до зростання рівня покриття власним капіталом зобов’язань на 19,03 п.п. до 376,21%. Таким чином, станом на кінець 2020 року СК «ІнтерЕкспрес» мала дуже високий рівень забезпеченості власним капіталом.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках СК «ІнтерЕкспрес» станом на 31.12.2020 р. становив на 6,12 млн. грн., що на 37,73% більше ніж станом на 31.12.2019 р. Збільшення обсягу грошових коштів на фоні скорочення обсягу зобов’язань Компанії призвело до покращення показника покриття грошовими коштами зобов’язань Страховика в аналізованому періоді на 20,78 п.п. до рівня 66,10%. Таким чином, станом на 31.12.2020 р. СК «ІнтерЕкспрес» мала хороший рівень забезпеченості високоліквідними активами.

3. Обсяги валових премій, зібраних СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 рік, виросли порівняно з 2019 роком на 3,47% до 71,06 млн. грн., а частина страхових премій, належна перестраховикам, збільшилась на 2,72% і за підсумками 2020 року склала 23,56% в структурі валових премій Страховика. Обсяги страхових виплат та відшкодувань, здійснених Страховиком за дванадцять місяців 2020 року, склали 28,86 млн. грн., зменшившись порівняно з 2019 роком на 14,61%. При цьому, рівень виплат Страховика знизився на 8,01 п.п. до 37,80%.

4. Діяльність СК «ІнтерЕкспрес» в 2020 році була прибутковою. Зокрема, за чотири квартали 2020 року Страховик отримав прибуток від операційної діяльності» в розмірі 3,33 млн. грн., та чистий прибуток в сумі 2,17 млн. грн., що на 75,20% та на 10,61% вище ніж відповідні фінансові результати Компанії за 2019 рік. Агентство позитивно оцінює прибуткову діяльність та зростання фінансових результатів Страховика в умовах зниження ділової активності в країні внаслідок карантинних обмежень, викликаних COVID-19.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою СК «ІнтерЕкспрес» звітністю, станом на 31.12.2020 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості та якості активів, проте лише на 97% виконував норматив ризиковості операцій страховика.

Таким чином, проаналізувавши звітність СК «ІнтерЕкспрес» за 2020 рік, Агентство відмічає: дуже високий запас капіталу, хороший рівень забезпеченості високоліквідними активами та прибуткову діяльність Компанії.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ СК ІнтерЕкспрес» (укр.) - 31.03.2021

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com