Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес»


13/05/2021

13 травня 2021 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика ПрАТ «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес» (код ЄДРПОУ 33097568) на рівні uaAА за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності Компанії за перший квартал 2021 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес» за перший квартал 2021 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

І квартал 2021 року (31.03.2021)

І квартал

2020 року (31.03.2020)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

50 312

48 191

2 121

4,40%

Власний капітал, тис. грн.

35 145

38 342

-3 197

-8,34%

Валові зобов’язання, тис. грн.

15 167

9 849

5 318

54,00%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

231,72%

389,30%

-157,58 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

11 082

4 157

6 925

166,59%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

73,07%

42,21%

30,86 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

23 961

19 293

4 668

24,20%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

5 850

3 802

2 048

53,87%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

24,41%

19,71%

4,70 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

8 580

8 790

-210

-2,39%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

35,81%

45,56%

-9,75 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

355

-599

954

-

Рентабельність продажів, %

1,48%

-3,10%

4,58 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

75

-666

741

-

Рентабельність власного капіталу, %

0,21%

-1,74%

1,95 п.п.

-

      Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Впродовж періоду з 31.03.2020р. по 31.03.2021р. власний капітал СК «ІнтерЕкспрес» знизився на 8,34% до 35,15 млн. грн., а валові зобов'язання виросли на 54,00% до 15,17 млн. грн. Приріст валових зобов'язань на фоні зменшення обсягів власного капіталу призвів до зниження рівня покриття власним капіталом зобов’язань Страховика на 157,58 п.п. до 231,72%. Таким чином, не дивлячись на зниження даного показника, станом на кінець першого кварталу 2021 року СК «ІнтерЕкспрес» була дуже добре забезпечена власним капіталом.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках СК «ІнтерЕкспрес» станом на 31.03.2021р. порівняно з 31.03.2020р. виріс в 2,67 рази до 11,08 млн. грн. Значно більші темпи збільшення обсягу грошових коштів порівняно із обсягом зобов’язань Страховика призвели до зростання показника покриття грошовими коштами зобов’язань в аналізованому періоді на 30,86 п.п. до 73,07%. Таким чином, станом на 31.03.2021 р. СК «ІнтерЕкспрес» мала хороший рівень забезпеченості високоліквідними активами.

3. За перший квартал 2021 року СК «ІнтерЕкспрес» зібрала 23,96 млн. грн. валових премій, що на 24,20% перевищило обсяг премій, зібраних за аналогічний період 2020 року. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, збільшилась на 53,87% і за підсумками перших трьох місяців 2021 року їх частка в структурі валових премій Страховика виросла до 24,41%. Обсяги страхових виплат та відшкодувань, здійснених Страховиком за перший квартал 2021 року, склали 8,58 млн. грн., що на 2,39% менше ніж за перший квартал 2020 року. Рівень виплат Страховика в аналізованому періоді знизився на 9,75 п.п. до 35,81%.

4. Діяльність СК «ІнтерЕкспрес» за підсумками першого кварталу 2021 року була прибутковою. Зокрема, прибуток від операційної діяльності» Страховика склав 0,36 млн. грн., а чистий прибуток – 0,08 млн. грн., порівняно з наявністю чистого та операційного збитків за підсумками першого кварталу 2020 року. Агентство позитивно оцінює прибуткову діяльність та зростання обсягів бізнесу Страховика в умовах зниження ділової активності в країні внаслідок карантинних обмежень, викликаних COVID-19.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою СК «ІнтерЕкспрес» звітністю, станом на 31.03.2021 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

 Таким чином, проаналізувавши звітність СК «ІнтерЕкспрес» за перший квартал 2021 року, Агентство відмічає: дуже високий запас капіталу, хороший рівень забезпеченості високоліквідними активами, зростання обсягів бізнесу та прибуткову діяльність Компанії.

  Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

 Оновлення рейтингу ПрАТ СК ІнтерЕкспрес» (укр.) - 13.05.2021

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com