Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес»


09/08/2021

9 серпня 2021 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика ПрАТ «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес» (код ЄДРПОУ 33097568) на рівні uaAА за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності Компанії за перше півріччя 2021 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес» за перше півріччя 2021 року (тис. грн, п.п., %)

Показники

І півріччя 2021 року (30.06.2021)

І півріччя

2020 року (30.06.2020)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн

50 502

48 425

2 077

4,29%

Власний капітал, тис. грн

35 575

39 062

-3 487

-8,93%

Валові зобов’язання, тис. грн

14 927

9 363

5 564

59,43%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

238,33%

417,20%

-178,87 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн

12 674

5 158

7 516

145,72%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

84,91%

55,09%

29,82 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн

45 728

32 959

12 769

38,74%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн

9 701

6 934

2 767

39,90%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

21,21%

21,04%

0,17 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн

16 252

12 372

3 880

31,36%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

35,54%

37,54%

-2,00 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн

1 148

1 017

131

12,88%

Рентабельність продажів, %

2,51%

3,09%

-0,58 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн

505

531

-26

-4,90%

Рентабельність власного капіталу, %

1,42%

1,36%

0,06 п.п.

-

       Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Власний капітал СК «ІнтерЕкспрес» за період з 30.06.2020р. по 30.06.2021р. знизився на 8,93% до 35,58 млн грн, а валові зобов'язання збільшились на 59,43% до 14,93 млн грн. В результаті, покриття власним капіталом зобов’язань Страховика зменшилось на 178,87 п.п. до 238,33%. Таким чином, не дивлячись на зниження даного показника, станом на кінець першого півріччя 2021 року СК «ІнтерЕкспрес» була дуже добре забезпечена власним капіталом.

2. Грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках СК «ІнтерЕкспрес» станом на 30.06.2021р. становили 12,67 млн грн, що в 2,46 рази більше ніж на 30.06.2020 р. Більші темпи приросту грошових коштів порівняно із зобов’язаннями Страховика призвели до зростання рівня покриття грошовими коштами зобов’язань в аналізованому періоді на 29,82 п.п. до 84,91%. Таким чином, станом на 30.06.2021 р. СК «ІнтерЕкспрес» мала високий рівень забезпеченості високоліквідними активами.

3. Обсяги бізнесу СК «ІнтерЕкспрес» в аналізованому періоді продовжили зростати. Так, за перші два квартали 2021 року Страховик зібрав 45,73 млн грн валових премій, що на 38,74% більше ніж за аналогічний період 2020 року. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, виросла на 39,90%, а їх частка в структурі валових премій Страховика за підсумками першого півріччя 2021 року виросла на 0,17 п.п. до 21,21%. Обсяги страхових виплат та відшкодувань, здійснених Компанією за перше півріччя 2021 року, склали 16,25 млн. грн., що на 31,36% перевищило показник за перше півріччя 2020 року. Рівень виплат Страховика в аналізованому періоді знизився на 2,00 п.п. до 35,54%.

4. Діяльність СК «ІнтерЕкспрес» за підсумками першого півріччя 2021 року була прибутковою. Зокрема, прибуток від операційної діяльності» Страховика виріс порівняно з першим півріччям 2020 року на 12,88% до 1,15 млн грн, а чистий прибуток – зменшився на 4,90% до 0,51 млн грн. Приріст обсягів бізнесу та прибуткова діяльність Страховика в складних макроекономічних умовах діяльності позитивно оцінюється Агентством.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою СК «ІнтерЕкспрес» звітністю, станом на 30.06.2021 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика. 

Таким чином, проаналізувавши звітність СК «ІнтерЕкспрес» за перше півріччя 2021 року, Агентство відмічає: дуже високий запас капіталу, високий рівень забезпеченості високоліквідними активами, зростання обсягів бізнесу та прибуткову діяльність Компанії.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ СК ІнтерЕкспрес» (укр.) - 09.08.2021

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com