Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес»


14/06/2019

14 червня 2019 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика ПрАТ «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес» (код ЄДРПОУ 33097568) на рівні uaAА за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності Компанії за перший квартал 2019 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за I квартал 2019 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

I квартал

 2019 р. (31.03.2019)

I квартал

 2018 р. (31.03.2018)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

33 424

30 954

2 470

7,98%

Власний капітал, тис. грн.

25 219

21 927

3 292

15,01%

Валові зобов’язання, тис. грн.

8 205

9 027

-822

-9,11%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

307,36%

242,90%

64,46 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

3 050

4 945

-1 895

-38,32%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

37,17%

54,78%

-17,61 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

14 828

10 299

4529

43,98%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

2 806

2 146

660

30,75%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

18,92%

20,84%

-1,92 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

8 183

5 362

2 821

52,61%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

55,19%

52,06%

3,13 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

986

84

902

1 073,81%

Рентабельність продажів, %

6,65%

0,82%

5,83 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

662

74

588

794,59%

Рентабельність власного капіталу, %

2,63%

0,34%

2,29 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 31.03.2018 р. по 31.03.2019 р. власний капітал СК «ІнтерЕкспрес» виріс на 15,01% до 25,22 млн. грн., а валові зобов'язання Компанії зменшились на 9,11% до 8,21 млн. грн. Збільшення обсягів власного капіталу на фоні скорочення зобов'язань Страховика призвели до зростання його в аналізованому періоді капіталізації на 64,46 п.п. до 307,36%. Таким чином, станом на 31.03.2019 р. покриття власним капіталом зобов'язань страховика знаходилось на дуже високому рівні. Активи Компанії в аналізованому періоді продовжили зростати, збільшившись порівняно з першим кварталом 2018 року на 7,98%, і на 31.03.2019 р. склали 33,42 млн. грн.

2. Грошові кошти та їх еквіваленти в СК «ІнтерЕкспрес» станом на кінець першого кварталу 2019 року становили 3,05 млн. грн., що на 38,32% менше, ніж на кінець першого кварталу 2018 року. Обсяг грошових коштів на рахунках Страховика скорочувався в аналізованому періоді більшими темпами ніж обсяг його валових зобов'язаннь, що призвело до зниження ліквідності Компанії на 17,61 п.п. до 37,17%.

3. Ділова активність СК «ІнтерЕкспрес» в аналізованому періоді виросла. Так, за перший квартал 2019 року Страховик зібрав 14,83 млн. грн. валових премій, що перевищило обсяг премій за той же період попереднього року на 43,98%. Частина страхових премій, що належать перестраховикам, виросла на 30,75% і становила 18,92% в структурі валових премій. Страхові виплати та відшкодування за перші три місяці 2019 року виросли до 8,18 млн. грн., збільшившись в 1,53 рази порівняно з першим кварталом 2018 року. Рівень виплат Компанії склав 55,19%.

4. Фінансові результати СК «ІнтерЕкспрес» в першому кварталі 2019 року порівняно з першим кварталом 2018 року збільшились. Зокрема, фінансовий результат від операційної діяльності виріс в 11,7 разів до 0,99 млн. грн., а чистий прибуток збільшився майже в 9 разів до 0,66 млн. грн. Агентство позитивно оцінює прибуткову діяльність Компанії.

Таким чином, проаналізувавши звітність СК «ІнтерЕкспрес» за перший квартал 2019 року, Агентство відзначає: дуже високий запас капіталу, прийнятну ліквідність, зростання ділової активності та показників прибутку Компанії.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com