Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ СК «БУСІН»


30/03/2023

30 березня 2023 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийнято рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «БУСІН» (код ЄДРПОУ 19492371) на рівні uaAA за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaAA характеризується дуже високим рівнем фінансової стійкості порівняно з іншими українськими страховиками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу страховика на даному рівні, Агентство керувалося результатами аналізу діяльності Компанії за 2022 рік. 

Таблиця. Основні показники діяльності АТ СК «БУСІН», тис. грн, п.п., %

Показники

2022 рік (31.12.2022)

2021 рік (31.12.2021)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн

611 636

645 562

-33 926

-5,26%

Власний капітал, тис. грн

201 031

150 707

50 324

33,39%

Валові зобов’язання, тис. грн

410 605

494 855

-84 250

-17,03%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

48,96%

30,45%

18,51 п.п.

 -

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн

211 065

174 358

36 707

21,05%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

51,40%

35,23%

16,17 п.п.

 -

Валові премії, всього, тис. грн

328 124

632 625

-304 501

-48,13%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн

217 001

552 008

-335 007

-60,69%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

66,13%

87,26%

-21,13 п.п.

 -

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн

687

43 915

-43 228

-98,44%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

0,21%

6,94%

-6,73 п.п.

 -

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн

44 676

39 257

5 419

13,80%

Рентабельність продажів, %

13,62%

6,21%

7,41 п.п.

 -

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

62 413

11 404

51 009

447,29%

Рентабельність власного капіталу, %

31,05%

7,57%

23,48 п.п.

 -

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

 

1. Власний капітал АТ СК «БУСІН» за 2022 рік збільшився на 33,39% і станом на 31.12.2022 склав 201,03 млн грн. За цей же період валові зобов'язання Страховика знизились на 17,03% до 410,61 млн грн. Різноспрямований рух показників призвів до зростання рівня покриття власним капіталом зобов’язань страховика на 18,51 п.п. до 48,96%, що свідчить про достатній рівень забезпеченості АТ СК «БУСІН» власним капіталом станом на початок 2023 року. 

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках АТ СК «БУСІН» впродовж 2022 року  виріс на 21,05% і склав 211,07 млн грн. Зростання обсягу грошових коштів на фоні зниження зобов’язань призвело до покращення рівня покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика, який виріс на 16,17 п.п. до 51,40%. Відповідний рівень показника свідчить про хороший рівень забезпеченості АТ СК «БУСІН» високоліквідними активами. 

3. Валові премії АТ СК «БУСІН» за 2022 рік порівняно з 2021 роком знизились на 48,13% і склали 328,12 млн грн. Агентство зазначає, що зниження обсягів бізнесу АТ СК «БУСІН» в аналізованому періоді пов’язане зі специфікою діяльності Страховика, а саме з його спеціалізацією на страхуванні великих ризиків (зокрема в сегменті авіації), яким притаманні істотні коливання обсягів премій, а також із загальним спадом ділової активності в країні внаслідок нападу росії та введення в Україні воєнного стану. 

4. Діяльність АТ СК «БУСІН» в аналізованому періоді була прибутковою, а його фінансові результати показали приріст. Зокрема, прибуток від операційної діяльності Страховика за 2022 рік порівняно з 2021 роком виріс на 13,80% до 44,68 млн грн, а його чистий прибуток збільшився в 5,47 раза до 62,41 млн грн. Агентство позитивно оцінює прибуткову діяльність та істотне зростання обсягів чистого прибутку АТ СК «БУСІН». 

5. Агентство зазначає, що згідно з наданою АТ СК «БУСІН» звітністю, станом на 31.12.2022 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика. 

Таким чином, аналіз результатів діяльності АТ СК «БУСІН» за 2022 рік свідчить про достатній рівень покриття зобов’язань Страховика власним капіталом, хороший рівень забезпеченості високоліквідними активами, а також про прибуткову діяльність та покращення фінансових результатів Страховика на фоні зниження обсягів валових премій. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ СК «БУСІН» (укр.) — 30.03.2023

Персональна сторінка компанії

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com