Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлений рейтинг ПрАТ «СК «КРОНА»


13/11/2019

13 листопада 2019 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «КРОНА» (код ЄДРПОУ 30726778) за національною шкалою на рівні uaAА-. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності Компанії за дев’ять місяців 2019 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «КРОНА» (тис. грн., п.п., %)

Показники

9 місяців 2019 року (30.09.2019)

9 місяців 2018 року (30.09.2018)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

67 881

62 804

5 077

8,08%

Власний капітал, тис. грн.

45 430

46 375

-945

-2,04%

Валові зобов’язання, тис. грн.

22 451

16 429

6 022

36,65%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

202,35%

282,28%

-79,93 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

15 345

15 707

-362

-2,30%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

68,35%

95,61%

-27,26 п.п.

-

Поточні фінансові інвестиції, тис. грн.

5 408

2 972

2 436

81,97%

Валові премії, всього, тис. грн.

56 873

40 680

16 193

39,81%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

17 001

11 274

5 727

50,80%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

29,89%

27,71%

2,18 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

20 094

13 874

6 220

44,83%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

35,33%

34,11%

1,22 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

2 397

-384

2 781

-

Рентабельність продажів, %

4,21%

-0,94%

5,15 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

2 465

-245

2 710

-

Рентабельність власного капіталу, %

5,43%

-0,53%

5,96%

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Активи ПрАТ «СК «КРОНА» за період з 30.09.2018 по 30.09.2019 року збільшились на 8,08% до 67,88 млн. грн. Власний капітал Страховика за цей же період зменшився на 2,04% до 45,43 млн. грн., а валові зобов'язання виросли на 36,65% до 22,45 млн. грн. В результаті відповідного руху показників капіталізація ПрАТ «СК «КРОНА» зменшилась на 79,93 п.п. Але, незважаючи на зниження, рівень покриття власним капіталом зобов'язань страховика був дуже високим і станом на кінець третього кварталу 2019 року дорівнював 202,35%, що говорить про наявність у Компанії значного запасу власного капіталу.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів у ПрАТ «СК «КРОНА» впродовж аналізованого періоду зменшився на 2,3% до 15,35 млн. грн., наслідком чого стало зниження ліквідності Страховика на 27,26 п.п. Таким чином, станом на 30.09.2019 р. покриття грошовими коштами зобов'язань Компанії склало 68,35%, що свідчить про хороший рівень забезпеченості Страховика грошовими коштами та їх еквівалентами.

При цьому, слід зазначити, що станом на 30.09.2019 р. ПрАТ «СК« КРОНА мала поточні фінансові інвестиції в сумі 5,408 млн. грн., які за аналізований період виросли на 81,97%, і які повністю складались з облігацій внутрішньої державної позики та з депозитів в банках з інвестиційним рівнем кредитного рейтингу.

3. Ділова активність Страховика в аналізованому періоді істотно виросла. Так, за дев’ять місяців 2019 року ПрАТ «СК «КРОНА» зібрала 56,87 млн. грн. валових премій, що на 39,81% більше ніж за аналогічний період 2018 року. Частина страхових премій, належна перестраховикам, виросла на 50,8% і склала 29,89% від валових премій. За три квартали 2019 року Компанія здійснила страхових виплат і відшкодувань на 20,09 млн. грн. Рівень виплат в аналізованому періоді виріс на 1,22 п.п. до 35,33%.

4. Ріст обсягів бізнесу ПрАТ «СК «КРОНА» позитивно відобразився на фінансових результатах Страховика. Зокрема, фінансовий результат від операційної діяльності Компанії за три квартали 2019 року склав 2,4 млн. грн., а чистий прибуток – 2,47 млн грн., в той час як за аналогічний період 2018 року Страховик отримав операційний та чистий збитки. Агентство позитивно оцінює покращення фінансових результатів Компанії.

Таким чином, проаналізувавши звітність та результати діяльності ПрАТ «СК «КРОНА» за дев’ять місяців 2019 року, Агентство відзначає: значний запас капіталу, хорошу ліквідність, зростання обсягів бізнесу та покращення фінансових результатів Компанії.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ СК «КРОНА» - 13.11.2019

Персональна сторінка ПрАТ СК "КРОНА" на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com