Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлений рейтинг ПрАТ «СК «КРОНА»


29/05/2020

29 травня 2020 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «КРОНА» (код ЄДРПОУ 30726778) за національною шкалою на рівні uaAА-. Оновлюючи рейтинг на даному рівні, Агентство ґрунтувалося на результатах аналізу діяльності Компанії за перший квартал 2020 року.

 

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «КРОНА» за перший квартал 2020 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

І квартал 2020 року (31.03.2020)

І квартал 2019 року (31.03.2019)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

69 817

64 327

5 490

8,53%

Власний капітал, тис. грн.

42 645

43 664

-1 019

-2,33%

Валові зобов’язання, тис. грн.

27 172

20 663

6 509

31,50%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

156,94%

211,31%

-54,37 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

18 289

17 489

800

4,57%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

67,31%

84,64%

-17,33 п.п.

-

Поточні фінансові інвестиції, тис. грн.

1 877

4 823

-2 946

-61,08%

Валові премії, всього, тис. грн.

28 331

18 642

9 689

51,97%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

10 713

4 664

6 049

129,70%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

37,81%

25,02%

12,79 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

8 422

5 674

2 748

48,43%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

29,73%

30,44%

-0,71 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-487

564

-1 051

-

Рентабельність продажів, %

-1,72%

3,03%

-4,75 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

-832

697

-1 529

-

Рентабельність власного капіталу, %

-1,95%

1,60%

-3,55 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. За період з 31.03.2019 по 31.03.2020 року активи ПрАТ «СК «КРОНА» виросли на 8,53% і склали 69,82 млн. грн. Власний капітал Страховика за цей же період зменшився на 2,33% до 42,65 млн. грн., а валові зобов'язання збільшились на 31,5% до 27,17 млн. грн. В результаті різноспрямованого руху обсягів власного капіталу і валових зобов’язань в аналізованому періоді, капіталізація Страховика зменшилась на 54,37 п.п. Проте, не зважаючи на зниження, рівень покриття власним капіталом зобов'язань в ПрАТ «СК «КРОНА» був дуже високим і станом на кінець першого кварталу 2020 року становив 156,94%, що говорить про наявність у Компанії значного запасу власного капіталу.

2. Грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках ПрАТ «СК «КРОНА» станом на 31.03.2020 р. склали 18,29 млн. грн., що на 4,57% більше ніж станом на 31.03.2019 р. Впродовж аналізованого періоду рівень покриття грошовими коштами зобов'язань Компанії скоротився на 17,33 п.п. і на кінець першого кварталу 2020 року склав 67,31%, що свідчить про хороший рівень забезпеченості Страховика грошовими коштами та їх еквівалентами.

При цьому, Агентство зазначає, що станом на 31.03.2020 р. ПрАТ «СК« КРОНА сформувала поточні фінансові інвестиції в сумі 1,88 млн. грн., які повністю складались з депозитів в банках з інвестиційним рівнем кредитного рейтингу, що позитивно впливало на забезпеченість Компанії ліквідними активами.

3. Ділова активність Страховика в аналізованому періоді продовжила зростати. Зокрема, за перший квартал 2020 року ПрАТ «СК «КРОНА» зібрала 28,33 млн. грн. валових премій, що на 51,97% більше ніж за перший квартал 2019 року. Частина страхових премій, належна перестраховикам, виросла на 129,7% і склала 37,81% в структурі валових премій. Обсяги страхових виплат і відшкодувань, здійснених ПрАТ «СК «КРОНА» за перші три місяці 2020 року, склали 8,42 млн. грн., що було на 48,43% вище ніж за аналогічний період 2019 року. Рівень виплат в аналізованому періоді 2020 року склав 29,73%.

4. Діяльність ПрАТ «СК «КРОНА» в першому кварталі 2020 року була збитковою. Зокрема, Страховик отримав 0,49 млн. грн. операційного збитку та 0,83 млн. грн. чистого збитку. Агентство зазначає, що розмір отриманого Компанією збитку не є суттєвим і не повинен вплинути на її фінансову стійкість.

Таким чином, проаналізувавши звітність та результати діяльності ПрАТ «СК «КРОНА» за перший квартал 2020 року, Агентство відзначає: дуже високий запас капіталу, хорошу забезпеченість ліквідними активами та зростання обсягів бізнесу Страховика.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ СК «КРОНА» - 29.05.2020

Персональна сторінка ПрАТ СК "КРОНА" на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com