Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхова компанія «МИР»


16/03/2020

16 березня 2020 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «МИР» (код ЄДРПОУ 19209435) на рівні uaВВВ за національною шкалою. Оновлюючи рейтинг Компанії, Агентство спиралося на результати аналізу діяльності Страховика за 2019 рік.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «МИР» за 2019 рік, (тис. грн., %, п.п.)

Показники

2019 рік (31.12.2019)

2018 рік (31.12.2018)

Зміна

Темп приросту

Активи всього, тис. грн.

92 104

102 405

-10 301

-10,06%

Власний капітал, тис. грн.

75 744

78 614

-2 870

-3,65%

Валові зобов’язання, тис. грн.

16 360

23 791

-7 431

-31,23%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

462,98%

330,44%

132,54 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

932

5 291

-4 359

-82,39%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

5,70%

22,24%

-16,54 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

80 458

68 844

11 614

16,87%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

50 587

41 238

9 349

22,67%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

62,87%

59,90%

2,97 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

1 446

690

756

109,57%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

1,80%

1,00%

0,80 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

3 374

1 984

1 390

70,06%

Рентабельність продажів, %

4,19%

2,88%

1,31 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

162

89

73

82,02%

Рентабельність власного капіталу, %

0,21%

0,11%

0,10 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Активи ПрАТ «СК «МИР» за період з 31.12.2018 по 31.12.2019 року зменшились на 10,06% до 92,1 млн. грн. Власний капітал Страховика за цей же період скоротився на 3,65% до 75,74 млн. грн, а валові зобов'язання знизились на 31,23% до 16,36 млн. грн. В результаті, покриття власним капіталом зобов'язань страховика впродовж аналізованого періоду виросло на 132,54 п.п. і на кінець 2019 року склало 462,98%, що свідчить про формування ПрАТ «СК «МИР» дуже високого запасу капіталу.

2. Обсяги бізнесу Страховика в аналізованому періоді виросли. Так, за дванадцять місяців 2019 року ПрАТ «СК «МИР» зібрала 80,46 млн. грн. валових премій, що на 16,87 вище ніж за аналогічний період 2018 року. Частина страхових премій, належна перестраховикам, виросла на 22,67% до 50,59 млн. грн., і за підсумками 2019 року склала 62,87% від валових премій. Виплати і відшкодування, здійснені Страховиком за 2019 рік, склали 1,8% від обсягу валових премій.

3. Обсяги грошових коштів та їх еквівалентів на рахунках СК «МИР» станом на 31.12.2019 року склали 0,93 млн. грн., що на 82,39% менше ніж на 31.12.2018 року. Більші темпи падіння обсягу грошових коштів порівняно з валовими зобов'язаннями Компанії впродовж 2019 року призвели до скорочення покриття грошовими коштами зобов’язань Страховика на 16,54 п.п. до 5,7%, що відповідає низькому рівню даного показника. При цьому, портфель фінансових інвестицій Страховика станом на 31.12.2019 року включав ОВДП на суму 3,5 млн. грн., що позитивно впливало на рівень забезпеченості Страховика ліквідними активами.

4. Діяльність ПрАТ «СК «МИР» в аналізованому періоді була прибутковою. Фінансовий результат від операційної діяльності за 2019 рік виріс на 70,06% порівняно з результатом за 2018 рік і склав 3,37 млн. грн. Чистий прибуток Страховика за 2019 рік склав 0,16 млн. грн. Не дивлячись на незначний розмір чистого прибутку, Агентство позитивно оцінює факт прибуткової діяльності Страховика.

Таким чином, проаналізувавши основні показники діяльності ПрАТ «СК «МИР» за 2019 рік, Агентство відзначає: наявність високого запасу капіталу, зростання ділової активності та прибуткову діяльність Страховика, на фоні низького покриття грошовими коштами зобов’язань Страховика.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ «СК «МИР» (укр.) — 16.03.2020

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com