Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг ПрАТ «Страхова компанія «МИР»


14/05/2020

14 травня 2020 року Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» прийняло рішення про оновлення рейтингу фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «МИР» (код ЄДРПОУ 19209435) на рівні uaВВВ- за національною шкалою. Оновлюючи рейтинг Компанії, Агентство спиралося на результати аналізу діяльності Страховика за перший квартал 2020 року.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «МИР» за перший квартал 2020 року, (тис. грн., %, п.п.)

Показники

І квартал 2020 року (31.03.2020)

І квартал 2019 року (31.03.2019)

Зміна

Темп приросту

Активи всього, тис. грн.

110 843

105 437

5 406

5,13%

Власний капітал, тис. грн.

99 215

79 123

20 092

25,39%

Валові зобов’язання, тис. грн.

11 628

26 314

-14 686

-55,81%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

853,24%

300,69%

552,55 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

23

3 687

-3 664

-99,38%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

0,20%

14,01%

-13,81 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

6 210

25 471

-19 261

-75,62%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

615

21 183

-20 568

-97,10%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

9,90%

83,17%

-73,27 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

165

204

-39

-19,12%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

2,66%

0,80%

1,86 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

537

490

47

9,59%

Рентабельність продажів, %

8,65%

1,92%

6,73 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

301

45

256

568,89%

Рентабельність власного капіталу, %

0,30%

0,06%

0,24 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Активи ПрАТ «СК «МИР» за період з 31.03.2019 по 31.03.2020 року виросли на 5,13% до 110,84 млн. грн. Власний капітал Страховика за цей же період збільшився на 25,39% до 99,22 млн. грн, а валові зобов'язання знизились на 55,81% до 11,63 млн. грн. Скорочення обсягу зобов’язань на фоні приросту власного капіталу впродовж аналізованого періоду призвело до росту покриття власним капіталом зобов'язань страховика на 552,55 п.п. до 853,24%, що свідчить про формування ПрАТ «СК «МИР» дуже високого запасу капіталу.

2. Обсяги валових премій, отриманих ПрАТ «СК «МИР» в першому кварталі 2020 року, істотно скоротились в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Зокрема, за перші три місяці 2020 року Страховик зібрав 6,21 млн. грн. валових премій, що в 4,1 рази менше ніж за перші три місяці 2019 року. Частина страхових премій, належна перестраховикам, скоротилась на 97,10% до 0,62 млн. грн., і за підсумками першого кварталу 2020 року склала 9,90% від валових премій. Страхові виплати і відшкодування, здійснені ПрАТ «СК «МИР» за аналізований період 2020 року, становили 2,66% від обсягу валових премій.

3. Станом на 31.03.2020 року на рахунках ПрАТ «СК «МИР» знаходилось грошових коштів та їх еквівалентів на суму 23 тис. грн., що на 99,38% менше ніж на 31.03.2019 року. Більш високі темпи падіння обсягу грошових коштів порівняно зі скороченням валових зобов'язань Компанії впродовж періоду з 31.03.2019 по 31.03.2020 р. стали причиною суттєвого зниження показника покриття грошовими коштами зобов’язань Страховика. Зокрема, станом на кінець березня 2020 року даний показник в ПрАТ «СК «МИР» становив всього 0,20%. При цьому, портфель фінансових інвестицій Страховика станом на 31.03.2020 року включав ОВДП на суму 3,5 млн. грн., що позитивно впливало на рівень забезпеченості Страховика ліквідними активами.

4. Діяльність ПрАТ «СК «МИР» в аналізованому періоді була прибутковою. Зокрема, фінансовий результат від операційної діяльності Страховика за перший квартал 2020 року склав 0,54 млн. грн, а чистий прибуток – 0,3 млн. грн., що більше на 9,59% та на 568,89% відповідно, ніж показники прибутку за аналогічний період 2019 року.

Таким чином, проаналізувавши основні показники діяльності ПрАТ «СК «МИР» за перший квартал 2020 року, Агентство відзначає: наявність високого запасу капіталу та прибуткову діяльність Страховика. До негативних факторів Агентство відносить істотне скорочення ділової активності показника покриття грошовими коштами зобов’язань Страховика.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ «СК «МИР» (укр.) — 14.05.2020

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com