Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлений рейтинг ПрАТ «СК «ЮНІВЕС»


20/06/2019

20 червня 2019 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІВЕС» (код ЄДРПОУ 32638319) на рівні uaA+ за національною шкалою. Страховик з рівнем рейтингу uaA+ характеризується високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг, Агентство керувалося результатами аналізу діяльності Страховика за перший квартал 2019 року, а також особливою і регулярною інформацією Компанії як емітента.

Таблиця. Основні показники діяльності ПрАТ «СК «ЮНІВЕС» за перший квартал 2019 року (тис. грн., п.п., %)

Показники

I квартал 2019 г. (31.03.2019)

I квартал 2018 г. (31.03.2018)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

114 340

135 677

-21 337

-15,73%

Власний капітал, тис. грн.

72 878

80 040

-7 162

-8,95%

Валові зобов’язання, тис. грн.

41 462

55 637

-14 175

-25,48%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

175,77%

143,86%

31,91 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

24 433

34 476

-10 043

-29,13%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

58,93%

61,97%

-3,04 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

10 298

15 556

-5 258

-33,80%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

429

384

45

11,72%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

4,17%

2,47%

1,70 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

8 465

17 264

-8 799

-50,97%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

82,20%

110,98%

-28,78 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

2 128

-34

2 162

-

Рентабельність продажів, %

20,66%

-0,22%

20,88 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

1 818

-1 480

3 298

-

Рентабельність власного капіталу, %

2,49%

-1,85%

4,34 п.п.

-

Джерело: дані Компанії», розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Активи СК «ЮНІВЕС» за період з 31.03.2018 по 31.03.2019 р. знизились на 15,73% до 114,34 млн. грн. Валові зобов'язання Страховика за цей же період скоротились на 25,48% до 41,46 млн. грн., а власний капітал знизився на 8,95% до 72,88 млн. грн. В результаті більш високих темпів зниження валових зобов'язань показник покриття власним капіталом зобов'язань страховика виріс на 31,91 п.п. і на 31.03.2019 р. склав 175,77%, що свідчить про підтримку Компанією дуже високого рівня запасу власного капіталу.

2. Грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках СК «ЮНІВЕС» станом на кінець першого кварталу 2019 року склали 24,43 млн. грн., що на 29,13% менше, ніж роком раніше. Таким чином, покриття грошовими коштами зобов’язань страховика знизилось на 3,04 п.п. і на 31.03.2019 р. склало 58,93%. Такий рівень ліквідності є достатнім для Компанії, що спеціалізується на класичному страхуванні. Крім того, Агентство відмічає, що на 31.03.2019 р. поточні фінансові інвестиції СК «ЮНІВЕС» включали вкладення на суму 7,56 млн. грн. в ОВДП, які є інструментами з низьким рівнем ризику.

3. За перший квартал 2019 року СК «ЮНІВЕС» зібрала 10,3 млн. грн. валових премій, що на 33,8% менше, ніж за аналогічний період 2018 року. Частка перестрахування в бізнесі Страховика в аналізованому періоді виросла на 1,7 п.п., хоча все ще залишалась невисокою: співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями за перші три місяці 2019 року склало 4,17%. Обсяг страхових виплат та відшкодувань, здійснених Компанією в першому кварталі 2019 року, знизився вдвічі порівняно з першим кварталом 2018 року, і склав 82,2% від валових премій.

4. Діяльність СК «ЮНІВЕС» за підсумками першого кварталу 2019 року була прибутковою. Зокрема, Компанія отримала 2,13 млн. грн. прибутку від операційної діяльності та 1,82 млн. грн. чистого прибутку, порівняно зі збитками в першому кварталі 2018 року. Агентство позитивно оцінює покращення фінансових результатів Страховика.

Таким чином, аналіз звітності та результатів роботи СК «ЮНІВЕС» в першому кварталі 2019 року показав: дуже високу капіталізацію, хорошу ліквідність та прибуткову діяльність Компанії.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу ПрАТ СК «ЮНІВЕС» (укр.) - 20.06.2019

Персональна сторінка компанії на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com