Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлений рейтинг ПрАТ «Українська транспортна страхова компанія»


30/03/2020

30 березня 2020 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Українська транспортна страхова компанія» (код ЄДРПОУ 22945712) на рівні uaВВВ- за національною шкалою. Страховик з рейтингом uaВВВ- характеризується достатнім рівнем фінансової стійкості порівняно з іншими українськими страховиками. Оновлюючи рейтинг Компанії, Агентство керувалося результатами аналізу діяльності Страховика за дванадцять місяців 2019 року, а також особливою і регулярною інформацією Компанії як емітента.

Таблиця. Основні показники роботи ПрАТ «Українська транспортна страхова компанія» за 2019 рік, тис. грн., п.п., %

 

Показники

2019 рік (31.12.2019)

2018 рік (31.12.2018)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

278 963

282 426

-3 463

-1,23%

Власний капітал, тис. грн.

164 901

155 661

9 240

5,94%

Валові зобов’язання, тис. грн.

114 062

126 765

-12 703

-10,02%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

144,57%

122,79%

21,78 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

37 223

21 515

15 708

73,01%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

32,63%

16,97%

15,66 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

177 146

199 177

-22 031

-11,06%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

25 938

24 971

967

3,87%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

14,64%

12,54%

2,10 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

53 010

73 317

-20 307

-27,70%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

29,92%

36,81%

-6,89 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

-22 584

-8 618

-13 966

-

Рентабельність продажів, %

-12,75%

-4,33%

-8,42 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

-9 315

-1 594

-7 721

-

Рентабельність власного капіталу, %

-5,65%

-1,02%

-4,63 п.п.

-

Джерело: дані Компанії, розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Власний капітал ПрАТ «УТСК» за період з 31.12.2018 р по 31.12.2019 р. виріс на 5,94% до 164,9 млн. грн., а валові зобов'язання Страховика зменшились на 10,02% до 114,06 млн. грн. Зростання власного капіталу на фоні падіння обсягів зобов’язань ПрАТ «УТСК» призвело до збільшення рівня покриття власним капіталом зобов'язань страховика в аналізованому періоді на 21,78 п.п. до 144,57%, що відповідає дуже високому рівню капіталізації.

2. Станом на 31.12.2019 р. грошові кошти та їх еквіваленти на рахунках ПрАТ «УТСК» становили 37,22 млн. грн., що на 73,01% більше ніж 31.12.2018 р. Зростання обсягу грошових коштів та їх еквівалентів при одночасному зниженні обсягу зобов’язань Компанії призвело до збільшення рівня покриття грошовими коштами зобов'язань страховика майже вдвічі до 32,63%. Таким чином, станом на 31.12.2019 р. ПрАТ «УТСК» мала прийнятний рівень ліквідності.

3. Ділова активність Страховика в аналізованому періоді зменшилась. Зокрема, за дванадцять місяців 2019 року ПрАТ «УТСК» зібрала 177,15 млн. грн. валових премій, що на 11,06% більше, ніж за 2018 рік. Частина страхових премій, належна перестраховикам, виросла на 3,87% до 25,94 млн. грн., що склало 14,64% в структурі валових премій. Страхові виплати і відшкодування, здійснені Страховиком за 2019 рік, скоротились на 27,7%, внаслідок чого коефіцієнт виплат за підсумками 2019 року зменшився порівняно з 2018 роком на 6,89 п.п. до 29,92%.

4. За підсумками діяльності впродовж дванадцяти місяців 2019 року ПрАТ «УТСК» отримала збиток від операційної діяльності в розмірі 22,58 млн. грн., що на 13,97 млн. грн. більше розміру операційного збитку за 2018 рік. Чистий збиток Страховика за чотири квартали 2019 року склав 9,32 млн. грн., що в 5,84 рази більше, ніж розмір чистого збитку за 2018 рік.

Таким чином, аналіз звітності та результатів діяльності ПрАТ «Українська транспортна страхова компанія» за підсумками дванадцяти місяців 2019 року показав: високий рівень капіталізації, зростання рівня покриття грошовими коштами зобов’язань, на фоні падіння обсягів бізнесу та збиткової діяльності Страховика.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтинга ПрАТ "УТСК" (укр.) - 30.03.2020

Персональна сторінка компанії на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com