Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «СК «КРАЇНА»


12/12/2022

12 грудня 2022 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийняте рішення оновити рейтинг фінансової стійкості страховика /кредитний рейтинг/ АТ «СК «КРАЇНА» (код ЄДРПОУ 20842474) на рівні uaAA+ за національною шкалою. Страховик з рівнем рейтингу uaAA+ характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховими компаніями. Оновлюючи рейтинг, Агентство керувалося результатами аналізу діяльності Страховика за дев’ять місяців 2022 року, а також особливою і регулярною інформацією Компанії як емітента.

Таблиця. Основні показники діяльності АТ «СК «КРАЇНА» за дев’ять місяців 2022 року (тис. грн, п.п., %)

Показники

9 місяців 2022 року (30.09.2022)

9 місяців 2021 року (30.09.2021)

Зміна

Темп приросту, %

Активи всього, тис. грн.

363 080

324 999

38 081

11,72%

Власний капітал, тис. грн.

164 127

149 359

14 768

9,89%

Валові зобов’язання, тис. грн.

198 953

175 640

23 313

13,27%

Покриття власним капіталом зобов’язань страховика, %

82,50%

85,04%

-2,54 п.п.

-

Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

109 587

84 303

25 284

29,99%

Покриття грошовими коштами зобов’язань страховика, %

55,08%

48,00%

7,08 п.п.

-

Валові премії, всього, тис. грн.

386 043

476 002

-89 959

-18,90%

Частина страхових премій, належна перестраховикам, тис. грн.

9 596

13 030

-3 434

-26,35%

Співвідношення між преміями, що належать перестраховикам, та валовими преміями, %

2,49%

2,74%

-0,25 п.п.

-

Страхові виплати та відшкодування, тис. грн.

182 572

265 513

-82 941

-31,24%

Співвідношення між виплатами та валовими преміями, %

47,29%

55,78%

-8,49 п.п.

-

Фінансовий результат від операційної діяльності, тис. грн.

16 381

-319

16 700

-

Рентабельність продажів, %

4,24%

-0,07%

4,31 п.п.

-

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

11 394

665

10 729

1613,38%

Рентабельність власного капіталу, %

6,94%

0,45%

6,49 п.п.

-

      Джерело: дані АТ «СК «КРАЇНА», розрахунки РА «Експерт-Рейтинг»

1. Власний капітал АТ «СК «КРАЇНА» за період з 30.09.2021 р. по 30.09.2022 р. виріс на 9,89% до 164,13 млн грн, а валові зобов’язання збільшились на 13,27% до 198,95 млн грн. В результаті рівень покриття власним капіталом зобов'язань Страховика знизився на 2,54 п.п. до 82,50%. Отже, станом на початок четвертого кварталу 2022 року АТ «СК «КРАЇНА» було добре забезпечене власним капіталом.

2. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів в АТ «СК «КРАЇНА» за період з 30.09.2021 р. по 30.09.2022 р. збільшився на 29,99% до 109,59 млн грн, а рівень покриття грошовими коштами зобов'язань Страховика виріс на 7,08 п.п. і склав 55,08%. При цьому, Агентство зазначає, що станом на 30.09.2022 р. Страховик сформував портфель поточних фінансових інвестицій в ОВДП в сумі 23,774 млн грн, що позитивно впливало на забезпеченість АТ «СК «КРАЇНА» ліквідними активами. Отже, в сукупності ліквідні активи (грошові кошти та ОВДП) покривали 67,03% зобов’язань Страховика.

          3. Валові премії, отримані АТ «СК «КРАЇНА» за дев’ять місяців 2022 року, зменшились порівняно з аналогічним періодом 2021 року на 18,90% і склали 386,04 млн грн. При цьому, частина страхових премій, належна перестраховикам, знизилась на 26,35%, а їх частка у структурі валових премій Компанії зменшилась до 2,49%. Агентство зазначає, що зменшення валових премій Страховика в аналізованому періоді 2022 року пов’язане із загальним спадом ділової активності в країні внаслідок нападу росії та введення в Україні воєнного стану, та є загальною тенденцією на вітчизняному страховому ринку.

За дев’ять місяців 2022 року АТ «СК «КРАЇНА» було здійснено на 31,24% менше страхових виплат та відшкодувань ніж за дев’ять місяців 2021 року, а рівень виплат знизився на 8,49 п.п. до 47,29%. Таким чином, не дивлячись на зниження співвідношення між виплатами та валовими преміями в АТ «СК «КРАЇНА», за підсумками дев’яти місяців 2022 цей показник знаходився на високому рівні.

4. Діяльність АТ «СК «КРАЇНА» в аналізованому періоді 2022 року була прибутковою, при цьому фінансові результати Компанії покращились. Зокрема, прибуток від операційної діяльності за перші три квартали 2022 року склав 16,38 млн грн, в той час як за аналогічний період 2021 року був отриманий операційний збиток. Чистий прибуток Страховика за дев’ять місяців 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року виріс більше ніж в 17 разів і склав 11,39 млн грн.

5. Агентство зазначає, що згідно із наданою АТ «СК «КРАЇНА» звітністю, станом на 30.09.2022 р. Страховик дотримувався встановлених законодавством критеріїв і нормативів платоспроможності та достатності капіталу, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.

Таким чином, аналіз звітності та результатів роботи АТ «СК «КРАЇНА» за дев’ять місяців 2022 року показав: хороший рівень покриття власним капіталом зобов’язань, хороший рівень забезпечення високоліквідними та ліквідними активами, високий рівень виплат та прибуткову діяльність Страховика.

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи страховика за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

 Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ СК "КРАЇНА" - 09.08.2022

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com